מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2052  משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים
ד"ר תמר אילת-יגורישיעור
Meaning in Life: Philosophical and Psychological Perspectives

ערכים שונים - אושר, אמונה, אהבה והצלחה במובניה המיוחדים - ידונו כתשובות אפשריות לסוגיית המשמעות. התחלת הדיון בשאלות אתיות ושאלות קיומיות, כמו: למה לחיות? בשביל מה ואיך ראוי לחיות? כיצד להתמודד עם סבל? באמצעות מסגרת תיאורטית פילוסופית יוגדרו, בין היתר, משמעות המשמעות, קיום בעל משמעות והיחס שבין המשמעות לבין הקיום בפועל. הדיון יתייחס לעמדות פילוסופיות של סוקראטס, אריסטו, יום, פסקל, שופנהאואר, ניטשה, קירקגור, וויטגנשטיין; וכן לעמדות פסיכולוגיות של פרויד, יונג, פרום, פראנקל ויאלום.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה-תאריך הגשה ב-26.3.06 שעה 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף