מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.3066  אדם ללא אלוהים
ד"ר שי פרוגלסמינר
Man without God

הסמינר יעסוק בארבעה הוגים מודרניים שבחנו בכתביהם את שאלת קיומו של האדם, שסלק מעולמו את האל: פרדריך ניטשה, שהכריז על "מות האלוהים" ובחן את האתגרים, שאירוע זה, בלשונו, הניח לפתחו של האדם. זיגמונד פרויד, שניתח את האמונה הדתית כסוג של אשליה ועמד על מקומה האישי והתרבותי בחיי האדם. פרנץ קפקא, שתיאר את הקיום האבסורדי של האדם, שעדיין מחפש אחר החוק המטאפיסי. ואלבר קאמי, שהציע את פילוסופיית האבסורד כמענה קיומי לחייו של אדם זה.
הטקסטים שבהם נדון:
1. ניטשה, פרדריך: המדע העליז, שקיעת האלילים
2. פרויד, זיגמונד: התרבות והדת (אוסף מסות)
3. קפקא, פרנץ: המשפט, הטירה
4. קאמי, אלבר: הזר, המיתוס של סיזיפוס
הסמינר מתאים להקבצים הבאים: יהדות כתרבות, פסיכולוגיה ופסיכואנליזה בראי מדעי הרוח, לימודי דת, היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.