קורסי התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

מקורסי הליבה

מקורסי מסלול רוח

מקורסי מסלול אמנויות

מקורסי מסלול חברה

מקורסי מסלול משפטים

סמינריונים

מקורסי הליבה
0608.1122.01פמיניזמים, חברה ומשפט בישראל
ד"ר דפנה הקרסמ' א'שיעורד'12-9ווב001
0608.1003.01תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית
ד"ר טל דקלסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן282
הערה: הקורס פתוח לתלמידים שלא השתתפו
בקורס : סקס, שקרים והאמנות המודרנית
0608.1115.01בין המינים : מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות
ד"ר אורלי לוביןסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן144
0608.1133.01שיטות מחקר פמיניסטיות במדעי החברה
ד"ר דפנה הקרסמ' ב'שו"תב'10-8רוזנברג206
לתלמידי שנה ב'
חובה לתלמידי שנה א' תשס"ו
השתתפות בשתי הדרכות חד-פעמיות במאגרי מידע
פרטים ראו בחוברת ובאתר התכנית
מקורסי מסלול רוח
0608.1110.01מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'שיעורג'14-12גילמן223
0608.1136.01מבוא לנרטולוגיה: מחשבות על סיפורים
פרופ' חנה נוהסמ' א'שיעורג'20-18מכסיקו115
0608.1140.01סימון דה בובואר: פילוסופית, מסאית וסופרת
ד"ר דינה חרוביסמ' א'שיעורד'16-14רוזנברג001
0608.1143.01האם, הבת והבית: יחסי משפחה בספרות, קולנוע ואמנות
ד"ר דינה חרוביסמ' א'שיעורא'12-10רוזנברג001
0608.1142.01טקסט, סקס, סקסט: ספרות הנשים הישראלית
ד"ר רוני הלפרןסמ' א'שיעורה'16-14גילמן326
0608.1135.01אתיקה פמיניסטית
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן282
0608.1134.01הגוף הנשי: בין מופעי ראוה למפגני מחאה
ד"ר רוני הלפרןסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן326
0608.1141.01פורנוגרפיה כסוגה, פורנוגרפיה כסוגיה
ד"ר עמליה זיוסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן326
מקורסי מסלול אמנויות
0608.1143.01האם, הבת והבית: יחסי משפחה בספרות, קולנוע ואמנות
ד"ר דינה חרוביסמ' א'שיעורא'12-10רוזנברג001
0608.1132.01נשים רושמות היסטוריה: קולנוע תיעודי נשי בישראל
ד"ר יעל מונקסמ' א'שיעורב'16-14רוזנברג001
0608.1003.01תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית
ד"ר טל דקלסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן282
הערה: הקורס פתוח לתלמידים שלא השתתפו
בקורס: סקס, שקרים והאמנות המודרנית
מקורסי מסלול חברה
0608.1125.01יחסים בין אישיים בקבוצה
גב' רחלי ברקןסמ' א'תרגילד'14-12גילמן277
0608.1133.01שיטות מחקר פמיניסטיות במדעי החברה
ד"ר דפנה הקרסמ' ב'שו"תב'10-8רוזנברג206
לתלמידי שנה ב'
מקורסי מסלול משפטים
0608.1122.01פמיניזמים, חברה ומשפט בישראל
ד"ר דפנה הקרסמ' א'שיעורד'12-9ווב001
סמינריונים
0608.3115.01משפחה, מגדר ומשפט בישראל
ד"ר דפנה הקרשנתיסמינרד'16-14רוזנברג206
0608.3113.01הרקמה העדינה והחומר הגס: סיפורי חניכה בספרות העברית
פרופ' חנה נוהסמ' א'סמינרה'14-10רוזנברג106
0608.3111.01מגדר: זהות ושינוי
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'סמינרב'14-10רוזנברג206
0608.3116.01הורות, אמהות ופריון בהפרעה
ד"ר יעל השילוני-דולבסמ' ב'סמינרא'17-14רוזנברג206
0608.4000.01עריכת שולחן: סמינר התכנית
ד"ר דפנה הקר,
ד"ר מירי רוזמרין
סמ' ב'סמינרה'14-10