מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0608.1125  יחסים בין אישיים בקבוצה
רחלי ברקןתרגיל
מטרת הקורס : פתיחות רגישות , שיפור תקשורת בין-אישית ובין-קבוצתית , הגברת המודעות העצמית והבנת הזולת. למידה על הקבוצה הקטנה והבנת תהליכים קבוצתיים.
הלמידה מבוססת על התנסות אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
הערות: סמ' א', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה - להגיש עד 23.2.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף