בחינות החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
גיאוגרפיה של המזרח התיכוןד"ר אמנון קרטין 06/02/20069:0010/03/20069:00
מתודולוגיה של תכנון אקלימי (תואר II)ד"ר עודד פוצטר 07/02/20069:0016/03/20069:00
קרקעות ישראלפרופ אייל בן - דור 07/02/20069:0016/03/20069:00
יחסי מיגדר במרחב הישראליד"ר טובה פנסטר 08/02/20069:0017/03/20069:00
מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבהפרופ יובל פורטוגלי 08/02/20069:0017/03/20069:00
מטאורולוגיה סנופטיתד"ר הדס סערוני 09/02/20069:0023/03/20069:00
תכנון קיימות וזכויות אדם: תיאוריה (תואר II)ד"ר טובה פנסטר 09/02/20069:0023/03/20069:00
גיאוגרפיה עירוניתפרופ אלישע אפרת 10/02/20069:0023/03/20069:00
מבוא לתכנון עיר ואזורד"ר נורית אלפסי 12/02/20069:0024/03/20069:00
תפיסות ארכיטקטוניות של מרחב (תואר II)גב טליה מרגלית 12/02/20069:0024/03/20069:00
מבוא לגיאואינפורמטיקהד"ר יצחק בננסון , פרופ אייל בן - דור13/02/20069:0030/03/20069:00
גיאוגרפיה חבלית של אזור אילתד"ר צבי רון 14/02/20069:0031/03/20069:00
מרחבים של צריכהגב שקד גלבע 14/02/20069:0031/03/20069:00
אקלים העיר (תואר II)ד"ר עודד פוצטר 16/02/20069:0007/04/20069:00
מבוא לאיכות הסביבהד"ר שמואל ברנר 16/02/20069:0007/04/20069:00
תכנון עירוני: יישום של תהליכי תכנוןמר בועז ברזילי17/02/20069:0007/04/20069:00
המהפכה העירונית השנייה בישראלפרופ יובל פורטוגלי 19/02/20069:0009/04/20069:00
פוליטיקה של מים (תואר II)ד"ר אמנון קרטין 19/02/20069:0009/04/20069:00
שיטות מחקר א'ד"ר יצחק בננסון 20/02/20069:0010/04/20069:00
מבוא למדעי כדור הארץד"ר דרור אבישר 21/02/20069:0011/04/20069:00
אזורי אקלים עפ כדור הארץד"ר הדס סערוני 22/02/20069:0027/04/20069:00
חישה מרחוק א (תואר II)פרופ אייל בן - דור 22/02/20069:0027/04/20069:00
גיאוגרפיה חברתיתד"ר יצחק אומר 23/02/20069:0028/04/20069:00
מבוא לגיאוגרפיה רפואיתד"ר מיכאל הופ 24/02/20069:0012/05/20069:00
מבוא לגיאוהידרולוגיהד"ר דרור אבישר 26/02/20069:0019/05/20069:00
מבוא למערכות מידע גיאוגרפי א' (GIS)ד"ר יצחק בננסון 27/02/20069:0025/05/20069:00
שיטות מחקר מתקדמות (תואר II)ד"ר יצחק בננסון 27/02/20069:0025/05/20069:00
סטטיסטיקה לגיאוגרפיםגב נילי בק 28/02/20069:0026/05/20069:00
מזרח אסיהפרופ משה ברוור 01/03/20069:0009/06/20069:00
גיאוגרפיה היסטוריתפרופ גדעון ביגר 02/03/20069:0015/06/20069:00
מבוא לחישה מרחוקגב אלכסנדרה צודנובסקי 02/03/20069:0015/06/20069:00
גבולות ישראלפרופ גדעון ביגר 03/03/20069:0016/06/20069:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1.5.06.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
איכות הסביבה בישראלד"ר שמואל ברנר 19/06/20069:0023/07/20069:00
מדיניות קרקעית לאומית (תואר II)ד"ר אמנון קרטין 19/06/20069:0023/07/20069:00
שיטות מחקר איכותיות (תואר II)ד"ר יצחק אומר 20/06/20069:0024/07/20069:00
תצ"אמר אהוד לוטם20/06/20069:0024/07/20069:00
אקלים א"יד"ר הדס סערוני 21/06/20069:0025/07/20069:00
מבוא לאקלים ובעיות הסובבפרופ קולין פרייס 21/06/20069:0025/07/20069:00
ניהול בתנאי מפגעים ואסונות טבע (תואר II)ד"ר צבי רון 22/06/20069:0026/07/20069:00
שימוש באיזוטופים וכלים גיאוכימיים לאפיין מי תהוםד"ר דרור אבישר 22/06/20069:0026/07/20069:00
חישה מרחוק בסביבה עירוניתגב אלכסנדרה צודנובסקי 25/06/20069:0027/07/20069:00
גיאוגרפיה חבלית של מטרופולין ת"אד"ר מיכאל רומן 26/06/20069:0030/07/20069:00
מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותיתד"ר טובה פנסטר 26/06/20069:0030/07/20069:00
מטאורולוגיה יישומית בעידן של שינויי אקליםד"ר ברוך זיו 27/06/20069:0031/07/20069:00
תכנון קיימות וזכויות אדם:יישום (תואר II)ד"ר טובה פנסטר 27/06/20069:0031/07/20069:00
נוף עירוני ישראליגב טליה מרגלית 28/06/20069:0001/08/20069:00
עיבוד תמונה לניטור הסביבהפרופ אייל בן - דור 28/06/20069:0031/07/20069:00
גיאוגרפיה עירונית הסטורית של אירופהפרופ גדעון ביגר 29/06/20069:0001/08/20069:00
זיהום מים עיליים ותחתיים (תואר II)ד"ר דרור אבישר 29/06/20069:0001/08/20069:00
מבוא לגיאואינפורמטיקהד"ר יצחק בננסון , פרופ אייל בן - דור02/07/20069:0002/08/20069:00
קבלת החלטות מרחביות ו -GIS (תואר II)ד"ר יצחק בננסון 02/07/20069:0002/08/20069:00
יחסי גומלין בין קרקע וסביבהפרופ אייל בן - דור 03/07/20069:0006/08/20069:00
מבוא למערכות מידע גיאוגרפי ב' (GIS)ד"ר יצחק בננסון 04/07/20069:0007/08/20069:00
עיר ופרברד"ר אורנה צפריר-ראובן 05/07/20069:0007/08/20069:00
אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי (תואר II)ד"ר הדס סערוני 06/07/20069:0008/08/20069:00
סטטיסטיקה לגיאוגרפיםגב נילי בק 06/07/20069:0008/08/20069:00
שינוי האקלים, אפקט החממה והשלכותיוד"ר הדס סערוני 09/07/20069:0008/08/20069:00
ספקטרוסקופיה של החזרה לניטור סביבת האדם (תואר II)פרופ אייל בן - דור 10/07/20069:0009/08/20069:00
עיר העתיד - ייצוגים של נוף עירוני עתידיד"ר אמיר פורת 10/07/20069:0009/08/20069:00
מודלים מתמטייםד"ר בננסון11/07/20069:0010/08/20069:00
מודלים מתמטייםד"ר י' בננסון11/07/20069:0010/08/20069:00
אפידמיולוגיה סביבתית (תואר II)ד"ר מיכה הופ12/07/20069:0013/08/20069:00
מבוא לגיאוגרפיה כלכלית-פוליטיתד"ר אמנון קרטין 12/07/20069:0013/08/20069:00
תכנון מרחבי בישראלד"ר טובה פנסטר 13/07/20069:0013/08/20069:00
חישה מרחוק היפרספקטרלית (תואר II)פרופ אייל בן - דור 16/07/20069:0015/08/20069:00
שיטות מחקר בגיאוגרפיה ב'ד"ר יצחק אומר 16/07/20069:0014/08/20069:00
גאוגרפיה של א"י בעת החדשהפרופ גדעון ביגר 17/07/20069:0015/08/20069:00
קלימטולוגיה יישומית : היבטים סביבתיים והשלכות תיכנוניותד"ר עודד פוצטר 18/07/20069:0015/08/20069:00
גאוגרפיה קוגנטיביתפרופ יובל פורטוגלי 19/07/20069:0016/08/20069:00