בחינות החוג לבלשנות בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבוא לבלשנות - מבחן אמצעד"ר טל סילוני22/12/200512:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
תחביר למתחילים - מבחן אמצע - מועד א'ד"ר טל סילוני27/12/200512:3008/03/200618:00
תחביר מתחילים ומבוא לבלשנות - מבחן אמצע - מועד ב'ד"ר טל סילוני20/01/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
תחביר למתחיליםד"ר טל סילוני09/02/200612:3008/03/200618:00
מבוא לבלשנותד"ר טל סילוני 13/02/20069:0015/03/200618:00
קריאה מודרכת גב איה מלצר15/02/20069:0017/03/20069:00
היבטים קוגניטיביים של השלילה - בחינת בית רק כקורס סמסטריאליפרופ רחל גיורא מועד א': 19.2.06 ב- 9:00. יישלח בדוא"ל רק כקורס סמסטריאלי
מועד ב': אין מועד ב'
פונטיקהמר אוון גרי כהן 21/02/200612:3022/03/200618:00
מבוא לחקר השיחפרופ רחל גיורא 26/02/200612:3029/03/200618:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1.5.06.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
פונולוגיה מתחיליםד"ר אותי בת-אל פוקס20/06/200616:0024/07/20069:00
היבטים קוגניטיביים של השלילה - בחינת ביתפרופ רחל גיורא מועד א': 22.6.06 ב- 9:00. יישלח בדוא"ל.
מועד ב': אין מועד ב'
קריאה מודרכת גב גלית וידמן-ששון25/06/200612:3027/07/20069:00
יסודות הבלשנות התיאורטיתפרופ טניה רינהרט , גב איה מלצר28/06/200612:3030/07/200612:30
תחביר מתחילים - מועד מיוחדד"ר טל סילוני28/06/200612:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
מבוא לרכישת שפהד"ר אירנה בוטויניק רותם02/07/20069:0002/08/20069:00
מבוא לסמנטיקהד"ר נירית קדמון05/07/200616:0008/08/20069:00
פרגמטיקה ופסיכולינגוויסטיקה של שפה לא-ליטרלית - בחינת ביתפרופ רחל גיורא מועד א': 9.7.06 ב- 9:00. יישלח בדוא"ל.
מועד ב': אין מועד ב'
ממשק לשוני-חוץ לשוניפרופ מירה אריאל 13/07/200612:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
תחביר מתקדמיםפרופ' ג'וליה הורבט, ד"ר איתה בוטוויניק-רותם18/07/20069:0017/08/20069:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 3.9.06.