בחינות החוג ללימודים קלאסיים בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
התיאטרון הקומי של אריסטופנספרופ' מרגלית פינקלברג08/02/20069:0017/03/20069:00
מבוא לספרות היוונית הקלאסיתמר אייל ניסני14/02/200616:0005/04/200618:00
לשון רומית למתחיליםאנדראה רוטשטיין21/02/20069:0012/05/20069:00
לשון רומית למתקדמיםגב' נאוה כהן21/02/20069:0026/05/20069:00
היפה,הטובה והרעה - טיפוסי נשים בספרות היווניתד"ר רחל צלניק-אברמוביץ24/02/20069:0019/05/20069:00
אוריפידס : מדיאהפרופ' נטע זגגי28/02/200612:3031/03/20069:00
לשון יוונית למתחיליםד"ר אורנה הררי03/03/20069:0026/05/20069:00
לשון יוונית למתקדמיםד"ר רחל צלניק -אברמוביץ03/03/20069:0026/05/20069:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1.5.06.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבחר מן השירה הרומיתפרופ' דוד וייסרט19/06/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
מטבעות וכסף בעת העתיקה-בחינה בע"פד"ר אלה שטיין22/06/200616:0026/07/200612:30
לשון רומית למתחיליםאנדראה רוטשטיין25/06/20069:0030/07/20069:00
לשון רומית למתקדמיםפרופ' רחל בירנבאום25/06/20069:0010/08/20069:00
מבחר משירת ורגיליוספרופ' רחל בירנבאום25/06/20069:0030/07/20069:00
מבוא לספרות רומיתגב' נאוה כהן29/06/200612:3004/07/200612:30
קריאה בהומרוספרופ' נטע זגגי29/06/200612:3017/08/200612:30
החיים כמשתהד"ר רחל צלניק-אברמוביץ02/07/20069:0013/08/20069:00
רומית למתקדמים - מועד מיוחדפרופ' רחל בירנבאום02/07/20069:0010/08/20069:00
מלכי חסות באימפריה הרומית-מדיניות חוץד"ר אלה שטיין09/07/200616:0001/08/20069:00
לשון יוונית למתחיליםד"ר אורנה הררי14/07/20069:0013/08/20069:00
לשון יוונית למתקדמיםד"ר רחל צלניק -אברמוביץ14/07/20069:0013/08/20069:00
אפלטון "אלקיביאדס"פרופ' מרגלית פינקלברג18/07/20069:0008/08/20069:00
נושאים במיתולוגיה יוונית:פרומתאוס וראשית הציוויליזציהפרופ' מרגלית פינקלברג18/07/200612:3008/08/20069:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 3.9.06.