קורסי ביה"ס למדעי התרבות בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

מחקר התרבות

לימודי התואר השני

לימודי השלמה

סמסטר א'

סמסטר ב'

תוכנית הלימודים הקוגנטיביים של השפה ושימושיה

לימודי התואר השני

תחום: בלשנות תיאורטית

תחום: שיח

תחום: פילוסופיה של הלשון

תחום: מחקר אמפירי

שיעורי השלמה

תרגום ועריכת תרגום

סמסטר א'

סמסטר ב'

תרגום ועריכה - ספרדית

תרגום ועריכה מערבית

לימודי בחירה

השלמות

מחקר התרבות
לימודי התואר השני
לימודי השלמה
מסגרת 625
0669.1001.01מבוא למחקר התרבות
פרופ' איתמר אבן-זהרסמ' א'שיעורב'16-14גילמן260
0669.4013.01טקסטים במחקר התרבות - תרגיל מבואי לתלמיד
ד"ר רקפת סלע-שפיסמ' א'תרגילב'18-16גילמןא361
0669.4079.01טקסטים בסמיוטיקה של התרבות
פרופ' זהר שביטסמ' א'שיעורב'14-10גילמן497
1009.1203.01מבוא לסוציולוגיה
מר בועז חגיסמ' א'שיעורא'18-16נפתלי110
1009.1203.02מבוא לסוציולוגיה
גב' בנימין שלומיתסמ' א'תרגילב'14-12נפתלי204
1009.1202.01מבוא לאנתרופולוגיה
ד"ר נאמן רינהסמ' א'שיעורה'10-8נפתלי110
1009.1202.02מבוא לאנתרופולוגיה
מר קוממי יניבסמ' א'תרגילא'16-14נפתלי206
1009.1202.03מבוא לאנתרופולוגיה
מר שטיין אסףסמ' א'תרגילד'12-10נפתלי207
1041.1102.12מבוא לסוציולוגיה
פרופ' שנהב יהודהסמ' ב'שיעורג'16-14נפתלי001
1041.1102.13מבוא לסוציולוגיה
גב' ביין עדהסמ' ב'תרגילד'12-10נפתלי206
1041.1102.14מבוא לסוציולוגיה
גב' בר-ניב שיריסמ' ב'תרגילב'18-16נפתלי207
1041.1101.12מבוא לאנתרופולוגיה
ד"ר רבינוביץ דניסמ' ב'שיעורג'18-16נפתלי003
1041.1101.13מבוא לאנתרופולוגיה
גב' דונת אורנהסמ' ב'תרגילד'18-16נפתלי206
1041.1101.14מבוא לאנתרופולוגיה
מר ורדי איתיסמ' ב'תרגילה'10-8נפתלי207
1041.1105.01מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדה"ח
פרופ' שנהב יהודהסמ' א'שיעורה'19-16נפתלי201
1041.2605.01יסודות הפסיכולוגיה החברתית
פרופ' רהב גיוראסמ' א'שו"תד'15-12נפתלי104
1041.2191.01תאוריות סוציולוגיות קלאסיות
ד"ר וייטמן סשהסמ' א'שיעורג'12-9נפתלי001
1041.2605.01יסודות הפסיכולוגיה החברתית
פרופ' רהב גיוראסמ' א'שו"תד'15-12נפתלי104
סמסטר א'
מסגרת 630
0669.4082.01מגע בין תרבויות
פרופ' גדעון טוריסמ' א'סמינרב'16-14גילמן278
ג'16-14גילמן260
0669.4083.01ראיונות עומק
פרופ' איתמר אבן-זהרסמ' א'סמינרב'18-16גילמן455
0669.4092.01בין אתיקה לאסתטיקה
פרופ' רות רונןסמ' א'סמינרד'14-10גילמןא362
0669.4085.01אנשים מדברים על חיי היומיום
ד"ר רקפת סלע-שפיסמ' א'סמינרד'18-14גילמן455
0669.4086.01מייצרי-רעיונות ויזמי-תרבות
פרופ' איתמר אבן-זהרסמ' א'סמינרד'20-18גילמן261
0657.3001.01המגדר של חיי הרוח
פרופ' גדי אלגזיסמ' א'סמינרג'20-16גילמן320
מסגרת 635
0669.4055.01פורום תלמידי מחקר
ד"ר רקפת סלע-שפיסמ' א'סמינרב'20-18גילמן450
0669.5016.01פרויקט מחקר
סמ' א'סמינר
0669.5017.01פרויקט מחקר
סמ' א'סמינר
מסגרת 620
1052.0095.01סודות, שקרים וביטחון לאומי
עו"ד גבריאלי דליהסמ' א'סמינרא'17-14נפתלי425
סמסטר ב'
מסגרת 630
0652.5005.01דימויים מערביים של מזרח אירופה
ד"ר רפאל ווגוסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן320
ד'18-16גילמן320
0669.4084.01המקרים של פרויד
פרופ' רות רונןסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן261
ה'12-10גילמן319
0669.4059.01תכנון תרבות: האידיאולוגיה של התרבות העברית בתקופת הישוב
פרופ' זהר שביטסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן456
0669.4008.01מחקר התרבות: מסורות ובעיות
ד"ר רקפת סלע-שפיסמ' ב'סמינרב'18-14רוזנברג212
0669.4087.01עבודת מחקר א'
פרופ' זהר שביטסמ' ב'סמינרב'20-18גילמן497
0669.4095.01הדרכה אישית
פרופ' גדעון טוריסמ' ב'הדרכה אישיתג'14-12
0669.4094.01התרבות הפופולארית והתרבות העילית
ד"ר רקפת סלע-שפיסמ' ב'סמינרג'20-18גילמן260
0621.2592.01עולם החפצים: תרבות חומרית
פרופ' גדי אלגזיסמ' ב'סמינרג'12-10גילמןא319
ד'12-10גילמן455
1041.4519.01ניתוח סיפורי חיים - ביקורת השיח
פרופ' חזן חייםסמ' ב'סמינרה'20-16נפתלי419
0621.2622.01כה דומים וכה שונים: היחס לחיות בתרבות המערב
פרופ' בנימין ארבל סמ' ב'סמינרה'20-16גילמן320
מסגרת 635
0669.5018.01פרויקט מחקר
סמ' ב'סמינר
0669.5019.01פרויקט מחקר
סמ' ב'סמינר
מסגרת 620
תוכנית הלימודים הקוגנטיביים של השפה ושימושיה
לימודי התואר השני
סמינריון אינטגרטיבי - חובה
מסגרת 630
0627.3422.01היבטים קוגניטיביים של השלילה
פרופ' רחל גיוראשנתיסמינרב'20-18ווב401
0688.4006.01שיטות מחקר
גב' ברגרבסט דפנהסמ' ב'סמינרב'14-10דן-דוד211
תחום: בלשנות תיאורטית
מסגרת 620
0627.4236.01נושאים בתחביר ובממשק התחביר והסמנטיקה
פרופ' אלכסנדר גרוסוסמ' ב'שיעורה'12-8ווב105
0627.4171.01שיטות במחקר שדה
פרופ' צ'ארלס קיסברת'שנתישו"תב'18-16רוזנברג102
0627.4190.01מבנים מתמטיים בסמנטיקה
פרופ' אלפרד לנדמןסמ' א'שיעורא'18-14ווב102
0627.4018.01תחביר בן זמננו
פרופ' ג'וליה הורבטסמ' א'שיעורג'14-12ווב105
ה'14-12ווב101
0627.4019.01מינימליזם
פרופ' ג'וליה הורבטסמ' א'סמינרג'16-14ווב101
0627.2166.01פונולוגיה - מתקדמים
ד"ר אותי בת-אלסמ' א'פרו"סב'14-12ווב102
ד'14-12ווב102
0627.4210.01פונולוגיה של מילים שאולות
פרופ' צ'ארלס קיסברת'סמ' א'סמינרב'14-12ווב105
ה'16-14ווב401
0618.4818.01משמעות והוראה **
פרופ' הילרי פטנאםסמ' א'סמינרא'20-16גילמןא317
ד'16-14גילמןא319
0627.4001.01סמנטיקה למתקדמים
פרופ' אלפרד לנדמןסמ' ב'שיעורב'12-10ווב401
ה'12-10ווב401
0627.4281.01נושאים בתאוריה סמנטית
פרופ' אלפרד לנדמןסמ' ב'סמינרא'18-14ווב105
0627.3233.01סמינר ברכישת שפה: רכישת הפונולוגיה
ד"ר גלית אדםסמ' ב'סמינרג'20-16ווב101
0627.2114.01מבוא לרכישת שפה
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמ' ב'פרו"סב'12-10ווב103
0627.4320.01פונולוגיה ניסויית
ד"ר אותי בת-אלסמ' ב'סמינרב'16-14ווב401
ד'16-14ווב401
0627.3002.01תאורית האופטימליות
פרופ' צ'ארלס קיסברת'סמ' ב'סמינרב'14-12ווב101
ה'16-14ווב101
0627.3199.01סוגיות בסמנטיקה
ד"ר נירית קדמוןסמ' ב'סמינרד'14-10ווב101
0618.3543.01סמנטיקה ומדידה
ד"ר אלי דרזנרסמ' ב'סמינרד'16-12גילמןא319
0627.2114.01מבוא לרכישת שפה
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמ' ב'פרו"סה'12-10ווב103
0738.2021.01התפתחות שפה ואוריינות בגיל בית-הספר
סמ' ב' א'14-12
0721.2007.01מבוא לבלשנות ופסיכובלשנות
סמ' ב' ב'18-16
ד'14-12
0721.4116.01נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית
סמ' ב' ה'16-14
0721.4503.01בסיסים תאורטיים בחקר התפתחות שפה
סמ' א' ד'12-10
0721.4501.01התפתחות העברית כשפת אם
סמ' ב' ד'12-10
0721.2004.01מבוא להתפתחות תקינה של שפה
סמ' א' ד'16-14
תחום: שיח
מסגרת 620
0618.4681.01אסתטיקה ללא גבולות של זמן, מקום או תרבות
פרופ' בן-עמי שרפשטייןשנתיסמינרב'14-12גילמן260
0680.1302.01בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית
פרופ' ישעיהו שןסמ' א'שיעורא'16-12גילמן279
0680.5102.01חשיבה מטפורית ואנלוגית: פרספקטיבה בין-תחומית
פרופ' ישעיהו שןסמ' א'סמינרג'20-16גילמן262
0627.2189.01מבוא לפרגמטיקה
פרופ' מירה אריאלסמ' א'שיעורב'12-10ווב103
ד'12-10ווב103
0627.4030.01פרגמטיקה ודקדוק
פרופ' מירה אריאלסמ' א'סמינרב'14-12ווב401
ד'14-12ווב401
0618.1059.01מבוא לאסתטיקה
ד"ר חגי כנעןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן144
0618.3798.01משמעות ויזואלית: בין האסתטי לאתי
ד"ר חגי כנעןסמ' א'סמינרב'20-16גילמן262
0618.4818.01משמעות והוראה **
פרופ' הילרי פטנאםסמ' א'סמינרא'20-16גילמןא317
ד'16-14גילמןא319
0627.4175.01פרגמטיקה ופסיכולינגוויסטיקה של שפה ליטרלית ולא-ליטרלית
פרופ' רחל גיוראסמ' ב'סמינרב'18-16ווב401
ד'18-16ווב401
0680.1004.01יסודות הפרוזודיה
גב' עינת ברעם אשלסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן282
0680.5101.01המטפורה בשפה, בספרות, באמנות ובשיח הפוליטי
פרופ' ישעיהו שןסמ' ב'סמינרא'16-12גילמןא319
0680.3012.01כתוב בעתון: תקשורת ואידיאולוגיה
ד"ר רן הכהן,
פרופ' טניה רינהרט
סמ' ב'שיעורד'18-16גילמן326
0627.2220.01ממשק לשוני-חוץ לשוני
פרופ' מירה אריאלסמ' ב'פרו"סג'18-16ווב102
ה'14-12ווב103
0618.3799.01מחשבה ודימוי
ד"ר חגי כנעןסמ' ב'סמינרא'16-12גילמן277
0680.6014.01סגנון וסגנונות
ד"ר תמר סברןסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן279
0738.2021.01התפתחות שפה ואוריינות בגיל בית-הספר
סמ' ב' א'14-12
0721.2007.01מבוא לבלשנות ופסיכובלשנות
סמ' ב' ב'18-16
ד'14-12
0721.4116.01נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית
סמ' ב' ה'16-14
0721.4503.01בסיסים תאורטיים בחקר התפתחות שפה
סמ' א' ד'12-10
0721.4501.01התפתחות העברית כשפת אם
סמ' ב' ד'12-10
0721.2004.01מבוא להתפתחות תקינה של שפה
סמ' א' ד'16-14
תחום: פילוסופיה של הלשון
מסגרת 620
קורסים מתואר שני
0618.4681.01אסתטיקה ללא גבולות של זמן, מקום או תרבות
פרופ' בן-עמי שרפשטייןשנתיסמינרב'14-12גילמן260
0618.2928.01סוגיות בפילוסופיה הודית עתיקה וחדשה
ד"ר דן רוהסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן306
קורסים מתואר ראשון
0618.2401.01פילוסופיה של הלשון - שיעור המשך
פרופ' מרסלו דסקלסמ' א'שיעורד'14-12גילמן307
0618.2402.01תרגיל צמוד לנ"ל - לשון
מר אורן מגלסמ' א'תרגילג'14-12גילמן307
0618.7458.01לוגיקה - שיעור המשך **
ד"ר אלי דרזנרסמ' א'שיעורג'12-10גילמן307
0618.7458.02תרגיל צמוד לנ"ל - לוגיקה
ד"ר אלי דרזנרסמ' א'תרגילה'18-16גילמן307
0618.1059.01מבוא לאסתטיקה
ד"ר חגי כנעןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן144
0618.2911.01מטאפורות ייצוגים ותמונות
גב' מיכל גלסמ' א'שיעורה'12-10גילמן307
0618.2805.01יצירת אמנות כסמל
גב' מיכל גלסמ' א'שיעורה'16-14גילמן278
0618.4015.01השפה, האמת והאמונה הדתית **
פרופ' יהושע רוססמ' א'סמינרא'16-14גילמןא361
ד'16-14גילמןא361
0618.3805.01לשון דתית, לשון חילונית
פרופ' ענת בילצקיסמ' א'סמינרג'14-12גילמןא361
ד'12-10גילמןא361
0618.1015.02מבוא לפילוסופיה של הלשון
גב' דנה ריזנפלד סמ' ב'שיעורד'12-10גילמן144
0618.1010.02מבוא ללוגיקה פילוסופית**
מר עפר שמאיסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן278
0618.3799.01מחשבה ודימוי
ד"ר חגי כנעןסמ' ב'סמינרא'16-12גילמן277
0659.4613.01פילוסופיה של המדע המשך (קורס תשתית)
פרופ' מנחם פישסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן281
תחום: מחקר אמפירי
מסגרת 620
0680.5102.01חשיבה מטפורית ואנלוגית: פרספקטיבה בין-תחומית
פרופ' ישעיהו שןסמ' א'סמינרג'20-16גילמן262
0680.1302.01בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית
פרופ' ישעיהו שןסמ' א'שיעורא'16-12גילמן279
0627.4175.01פרגמטיקה ופסיכולינגוויסטיקה של שפה ליטרלית ולא-ליטרלית
פרופ' רחל גיוראסמ' ב'סמינרב'18-16ווב401
ד'18-16ווב401
0680.5101.01המטפורה בשפה, בספרות, באמנות ובשיח הפוליטי
פרופ' ישעיהו שןסמ' ב'סמינרא'16-12גילמןא319
0680.3012.01כתוב בעתון: תקשורת ואידיאולוגיה
ד"ר רן הכהן,
פרופ' טניה רינהרט
סמ' ב'שיעורד'18-16גילמן326
0627.3233.01סמינר ברכישת שפה: רכישת הפונולוגיה
ד"ר גלית אדםסמ' ב'סמינרג'20-16ווב101
0627.2114.01מבוא לרכישת שפה
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמ' ב'פרו"סב'12-10ווב103
0680.6014.01סגנון וסגנונות
ד"ר תמר סברןסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן279
0627.2114.01מבוא לרכישת שפה
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמ' ב'פרו"סה'12-10ווב103
0738.2021.01התפתחות שפה ואוריינות בגיל בית-הספר
סמ' ב' א'14-12
0721.2007.01מבוא לבלשנות ופסיכובלשנות
סמ' ב' ב'18-16
ד'14-12
0721.4116.01נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית
סמ' ב' ה'16-14
0721.4503.01בסיסים תאורטיים בחקר התפתחות שפה
סמ' א' ד'12-10
0721.4501.01התפתחות העברית כשפת אם
סמ' ב' ד'12-10
0721.2004.01מבוא להתפתחות תקינה של שפה
סמ' א' ד'16-14
1071.4740.01הפנים הנוספות של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית
ד"ר גושן גוטשטין ישנתישיעורה'12-10שרת214
1071.4705.01קשב וארגון קוגניטיבי א'
פרופ' אלגום דניאלסמ' א'שיעורד'16-14נפתלי420
1071.4736.01חשיבה היוריסטית
פרופ' זכאי דןסמ' א'שיעורב'20-18שרת236
1071.4737.01תודעה, קשב וחקר המוח א'
ד"ר לאמי דומיניקסמ' א'שיעורד'12-10נפתלי205
1071.4421.01חשיבה ויצירתיות א'
פרופ' קרייטלר שולמיתסמ' א'שיעורה'18-16נפתלי207
1071.3584.01זמן פסיכולוגי
פרופ' זכאי דןסמ' א'שיעורג'16-14נפתלי104
1071.4346.01שיטות מחקר וסטטיסטיקה א'
פרופ' פרידלנד נחמיה סמ' ב'שיעורג'12-10נפתלי004
1071.4390.01תפיסה וקשב א'
פרופ' צאל יהושעסמ' ב'שיעורד'18-16נפתלי422
1071.5519.01זיכרון אנושי א'
ד"ר גושן גוטשטין יסמ' ב'שיעורד'12-10נפתלי205
1071.4715.01תפיסה ופסיכופיזיקה
פרופ' אלגום דניאלסמ' ב'שיעורד'16-14נפתלי420
1071.4422.01חשיבה ויצירתיות ב
פרופ' קרייטלר שולמיתסמ' ב'שיעורה'18-16נפתלי207
1071.4734.01תודעה , קשב וחקר המוח ב'
ד"ר לאמי דומיניקסמ' ב'שיעורד'14-12נפתלי105
צירוף 1 - בלשנות תיאורטית + שיח
צירוף 2 - פילוסופיה של הלשון + בלשנות תיאורטית
צירוף 3 - שיח + מחקר אמפירי
צירוף 4 - פילוסופיה של הלשון + מחקר אמפירי
צירוף 5 בלשנות תיאורטית + מחקר אמפירי
צירוף 6 פילוסופיה של הלשון + שיח
שיעורי השלמה
מסגרת 625
השלמה בסיסית
0627.2177.01יסודות הסמנטיקה הפורמלית
ד"ר נירית קדמוןסמ' א'פרו"סג'12-10ווב103
ה'16-14ווב102
0627.2002.01מבוא לחקר השיח
פרופ' רחל גיוראסמ' א'שיעורב'18-16ווב001
ד'18-16ווב103
0627.1010.01מבוא לבלשנות
ד"ר טל סילוניסמ' א'שיעורה'16-14גילמן282
0627.1011.02תר' מבוא לבלשנות
מר אליצור דטנרסמ' א'תרגילב'16-14רוזנברג102
0627.1011.03תר' מבוא לבלשנות
גב' ליל לוסטיגמןסמ' א'תרגילב'14-12רוזנברג106
0627.1011.04תר' מבוא לבלשנות
גב' יבגניה בירגרסמ' א'תרגילב'18-16רוזנברג105
0627.1120.01פונטיקה
מר אוון גרי כהןסמ' א'שיעורב'12-10גילמן281
ד'12-10גילמן281
0618.1012.01מבוא ללוגיקה
פרופ' ענת בילצקי,
ד"ר ענת מטר,
ד"ר אלי דרזנר
סמ' א'שיעורא'16-14גילמן223
0618.1012.02מבוא ללוגיקה
מר נדב מטלוןסמ' א'תרגילא'18-16גילמן319
0618.1012.03מבוא ללוגיקה
מר אלי שפיצרסמ' א'תרגילא'20-18גילמן320
0618.1012.04מבוא ללוגיקה
מר שחר לריסמ' א'תרגילב'14-12גילמן319
0618.1012.05מבוא ללוגיקה
גב' נועה ליבוביץסמ' א'תרגילב'18-16גילמן362
0618.1012.06מבוא ללוגיקה
מר אסף הרשקוסמ' א'תרגילג'10-8גילמן319
0618.1012.07מבוא ללוגיקה
מר יהונתן מאורסמ' א'תרגילג'14-12גילמן319
0618.1012.08מבוא ללוגיקה
מר שמואל אלמכיאססמ' א'תרגילג'20-18גילמןא361
0618.1012.09מבוא ללוגיקה
גב' ליעד מודריקסמ' א'תרגילד'12-10גילמןא317
0618.1012.10מבוא ללוגיקה
מר עמיחי פישרסמ' א'תרגילד'14-12גילמן319
0618.1012.11מבוא ללוגיקה
מר עמיחי פלגיסמ' א'תרגילה'10-8גילמן319
0618.1012.12מבוא ללוגיקה
מר יהונתן מאורסמ' א'תרגילה'14-12גילמן319
0618.1012.13מבוא ללוגיקה
מר תומר ששונקיןסמ' א'תרגילה'20-18גילמן319
0627.1142.01מבוא לסמנטיקה
ד"ר נירית קדמוןסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן282
ה'14-12גילמן281
0627.1142.02ת' למבוא לסמנטיקה
גב' גלית ששוןסמ' ב'תרגילא'14-12ווב102
0627.1142.03ת' למבוא לסמנטיקה
גב' ג'וליה פדלוןסמ' ב'תרגילא'16-14רוזנברג105
0627.1142.04ת' למבוא לסמנטיקה
גב' ג'וליה פדלוןסמ' ב'תרגילא'18-16רוזנברג002
0627.1050.01יסודות הבלשנות התיאורטית
גב' איה מלצרסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן326
פרופ' טניה רינהרטה'16-14גילמן326
0627.1050.02תרגיל יסודות הבלשנות התיאורטית
מר רועי גפטרסמ' ב'תרגילד'10-8ווב102
0627.1050.03תרגיל יסודות הבלשנות התיאורטית
מר איתן קידרוןסמ' ב'תרגילד'12-10ווב102
0627.1050.04תרגיל יסודות הבלשנות התיאורטית
גב' יבגניה בירגרסמ' ב'תרגילד'16-14רוזנברג102
0618.1015.02מבוא לפילוסופיה של הלשון
גב' דנה ריזנפלד סמ' ב'שיעורד'12-10גילמן144
מבואות המשך
0627.2114.01מבוא לרכישת שפה
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמ' ב'פרו"סב'12-10ווב103
ה'12-10ווב103
תרגום ועריכת תרגום
סמסטר א'
מסגרת 630
0633.3011.01בלשנות ותרגום
ד"ר טל גולדפיין גבעסמ' א'סדנהב'14-12גילמן455
0680.7303.01מבוא לתורת התרגום
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'שיעורב'16-14גילמן326
0633.3008.01תרגום לתקשורת ותרגום כתוביות לטלוויזיה
גב' רות דבלסמ' א'סדנהב'18-16גילמן361
0699.4002.01פגישות עם עורכים ומתרגמים
סמ' א'סדנהב'20-18גילמן281
0690.1404.01יסודות הלשון א'*
ד"ר אורה עמברסמ' א'שיעורד'12-10רוזנברג106
0680.7027.01סדנה בתרגום פרוזה
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'סדנהד'14-12גילמן306
0680.7000.01פרקים בתולדות התרגום לעברית
פרופ' גדעון טוריסמ' א'שיעורד'18-16גילמן305
0633.3006.01סדנה אישית
סמ' א'סדנה
סמסטר ב'
מסגרת 630
0633.3002.01סדנה לתרגום ספרות ילדים
ד"ר חנה לבנתסמ' ב'סדנהב'12-10גילמן450
0633.3001.01סדנת הבאה לדפוס
מר שמואל פרץסמ' ב'סדנהב'14-12גילמן306
0680.7013.01תרגום ואידיאולוגיה
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן307
0690.1405.01יסודות הלשון ב'*
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורד'14-12רוזנברג106
0633.3009.01תרגום מחזות
ד"ר מרים יחיל-ווקססמ' ב'סדנהד'16-14גילמן319
0633.3007.01סדנה אישית
סמ' ב'סדנה
תרגום ועריכה - ספרדית
0633.3013.01סדנת ז'אנרים ותרגום מספרדית
ד"ר טל גולדפיין גבעסמ' א'סדנהב'12-10גילמן262
0633.3014.01לקרוא לכתוב ולתרגם
ד"ר טל גולדפיין גבעסמ' ב'סדנהב'14-12רוזנברג212
0633.3016.01תרגום מספרדית - סדרת מרצים אורחים
סמ' ב'סדנהב'18-16גילמן497
0621.1688.01חברה משטר תרבות באמל"ט
ד"ר חררדו לייבנר סמ' א'תרגילא'12-10גילמן326
ד'12-10גילמן304
0621.1688.02חברה משטר תרבות באמל"ט
מר אורי פרויססמ' ב'תרגילב'12-10גילמןא362
ד'12-10גילמןא362
תרגום ועריכה מערבית
0631.2428.01תרגום טקסטים ספרותיים
ד"ר מחמוד כיאלסמ' א'שו"תב'12-10ווב105
0631.2429.01תרגום טקסטים עיוניים
ד"ר מחמוד כיאלסמ' ב'שו"תב'14-12רוזנברג205
0631.2428.01תרגום טקסטים ספרותיים
ד"ר מחמוד כיאלסמ' א'שו"תב'12-10ווב105
0631.1140.01מבוא לספרות ערבית מודרנית
ד"ר מחמוד כיאלסמ' ב'שיעורג'16-14רוזנברג001
לימודי בחירה
מסגרת 620
0699.4010.01הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו
ד"ר חיים כהןסמ' ב'שו"תד'18-16רוזנברג205
0680.7001.01תרגומים ישנים וחדשים
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן361
השלמות
מסגרת 625
0690.1403.01יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' א'שיעורב'14-12רוזנברג107
0690.1403.02יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שיעורב'18-16רוזנברג107
0690.1403.03יסודות התחביר
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורב'10-8רוזנברג107
0690.1403.04יסודות התחביר
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורד'10-8רוזנברג107