מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.3233  סמינר ברכישת שפה : רכישת הפונולוגיה
ד"ר גלית אדםסמינר ב.א.
הסמינר עוסק בסוגיות הקשורות לרכישת שפת אם מנקודת מבטן של שתי תיאוריות מרכזיות בפונולוגיה: פונולוגיה פרוזודית ותיאוריית האופטימאליות. נבחן תהליכים ותופעות ברכישת שפה החל מהפקת המילים הראשונות, ההתפתחות הפרוזודית ורכישת המורפולוגיה והתחביר. נדון בהנחות של המודלים התיאורטיים לאור נתונים מרכישת שפה בהתפתחות תקינה ובהתפתחות המושפעת מהפרעות שונות (לקות שפה ספציפית, לקות שמיעה, דיספרקסיה וכו').


.

דרישות קדם: מבוא לרכישת שפה, קורס מתקדם בפונולוגיה (ללא אחד מהם – באישור המרצה).
מועדי הבחינות:
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.