מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.1142  מבוא לסמנטיקה
ד"ר נירית קדמוןמבוא שנה א'
מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת של שפה טבעית.
חלק 1: מושגים, שיטות ומטרות יסודיים (כולל קשרים לתחביר ולפרגמטיקה). הוראה, מובן, גרירה, אימפליקטורה שיחתית, קדם-הנחות, קומפוזיציונאליות...
חלק 2: דיון מפורט במאמרו של גוטלוב פרגה 'על מובן והוראה'.
חלק 3: סמנטיקה קומפוזיציונאלית מודל-תיאורטית (אכסטנציונאלית) של פראגמנט של אנגלית הכולל פרדיקאציה וקַשָרים.
חלק 4: מבוא לא-פורמאלי לתחשיב פרדיקאטים (כלומר לוגיקה עם כימות). משתנים כבולים/חפשיים, נוסחאות פתוחות/סגורות, יכולת התאמה בין משפטים בשפה טבעית לנוסחאות של תחשיב פרדיקאטים.


A fairly slow-paced (though in-depth) introduction to truth-conditional semantics of natural language.
PART 1: Basic concepts, goals and methods (including connections to syntax and pragmatics). Reference, sense, entailment, presupposition, conversational implicature, compositionality... Reading: chapter 1 of:
Chierchia, Gennaro and Sally McConnell-Ginet, 2000: Meaning and Grammar: An Introductions to Semantics, MIT Press
PART 2: Detailed discussion of the following article.
Frege, gottlob, 1982: 'Über Sinn und Bedeutung', Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, pp.22-50. English translation: 'On Sense and Reference', in P. Geach & M. Black )eds.(, 1980: Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, Blackwell, Oxford. Reprinted in A.P. Martinich (ed.), 1985: The Philosophy of Language, Oxford University Press, Oxford.
PART 3: Compositional model-theoretic semantics (extensional) for a fragment of English which includes predication and truth-conditional connectives. Derivation of truth-conditions, proofs of simple (semantic) entailments. Reading:
chapter 2 of Chierchia & McConnell-Ginet 2000.
PART 4: Informal introduction to predicate calculus (i.e., logic with quantification). Bound/free variables, closed/open formulas, skill of matching English sentences with PC formulas.


דרישות קדם: מבוא לבלשנות
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/07/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2006 בשעה 9:00