מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.1120  פונטיקה
מר אוון-גרי כהןמבוא שנה א'
פונטיקה היא המדע החוקר את הפקת הדיבור ותפיסתו. הקורס יעסוק בפונטיקה חיתוכית (הפקת דיבור) ופונטיקה אקוסטית (התכונות הפיזיקליות של הדיבור) וילמדו בו הנושאים הבאים: כיצד נוצרים ההגיים השונים (עיצורים ותנועות) ומהם תכונותיהם ואפיוניהם, מהן פונמות, כיצד משפיעים הגיים סמוכים זה על זה. כמו כן, תילמד שיטת הרישום הפונטי ע"פ IPA המאפשרת רישום כל ההגיים הקיימים בשפות העולם וילמד אופן השימוש בתוכנות אקוסטיות המאפשרות ניתוחים פונטים מדוייקים יותר וחקירת תכונות פיזיקליות של הגיים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 22/03/2006 בשעה 18:00