מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.4001  Advanced Semantics סמנטיקה למתקדמים
Prof. Fred Landman פרופ' פרד לנדמןבחירה
The use of logical languages in semantics: the role of the principle of compositionality of meaning
In grammar: the theory of typed domains:the operation of lambda-abstraction and the uses of lambda-conversion: intensional type theory: semantic interpretation through type-shifting priciples: the semantics of transitive verbs, predication and identity, scope relations, intensional contexts, relativeclauses, tpoicalization.
Prerequisite: Foundations of Formal Semantics
The course is meant to give students the technical means to read advanced papers and start doing research in semantics.
The course is open for BA students who have taken Foundations of Formal Semantics. Since the course teaches techniques that make the advanced semantic literature accessible, students interested in semantics are, in fact, advised to take this course in the semester following on the Foundations of Formal Semantics course (Advanced Semantics is not in competition with the BA seminar on semantics, in fact, it is profitable to take both simultaneously), since this will enable the students to participate in advanced courses and seminars in semantics the year after.
דרישות קדם: יסודות הסמנטיקה הפורמליתהערות: הקורס יינתן בשפה האנגלית. קורס משותף לתואר ראשון ושני
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.