מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.3199  סוגיות בסמנטיקה
ד"ר נירית קדמוןסמינר
סמינר זה יעסוק במספר נושאים בסמנטיקה של שפה טבעית, ויכלול קריאת מאמרים מקוריים בתחומים אלה. נעסוק בתיאור של קמפ והיים (Discourse Representation Theory) , באינטנציונאליות ומודאליות (נקרא מעבודתה של אנגליקה קרצה), ובעוד נושא או שניים.
דרישות קדם: יסודות הסמנטיקה הפורמלית
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.