מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.4281  נושאים בתיאוריה סמנטית
פרופ' פרד לנדמןסמינר מ.א.

The topic changes from year to year and is not yet determined.
The seminar is open to MA students and advanced BA students in semantics.
דרישות קדם: סמנטיקה למתקדמים או רקע תיאורטי פורמלי אחר באישור המרצההערות: הקורס יינתן בשפה האנגלית
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.