קורסי החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

לימודי התואר הראשון

שנה א'

מבואות מסגרת 120

תרגילים מסגרת 120

קורסי מערך לימודי ההיסטוריה - מסגרת 555

מבוא כללי- חובה לתלמידי שנה א'

שנה ב'

מבואות חובה מסגרת 122

פרו"סים-מסגרת 200

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124

טקסטים מודרניים למתמחים- מסגרת 127

טקסטים מודרניים- מסגרת 127

טקסטים קלאסיים

טקסטים קלאסיים למתמחים- מסגרת 127

שנה ג'

סמינריונים- מסגרת 300

מסלול אפריקה

שנה א'-מסגרת 120

קורסי מערך לימודי ההיסטוריה - מסגרת 555

שנה ב' -מסגרת 122

פרו"סים-מסגרת 200

שיעורי בחירה- מסגרת 124

שנה ג'

סמינרים- מסגרת 300

קורסים למסלול מחקרי למצטיינים

לימודי שפות

ערבית -מסגרת 121

שפות - מסגרת 997

לימודי התואר השני

שיעורים היסטוריוגרפיים או מתודולוגיים

שיעורי קריאה במקורות או בתעודות

סמינרים

סדנת מחקר

לימודי התואר הראשון
שנה א'
מבואות מסגרת 120
0622.1002.01מבוא לתולדות הערבים והאסלאם
ד"ר מירי שפרסמ' א'שיעורב'12-10גילמן223
יש לבחור אחד משני המבואות הבאים
0622.1001.01מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
פרופ' אשר ססרסמ' א'שיעורד'18-16גילמן144
0622.1001.02מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
פרופ' חגי ארליךסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן144
יש לבחור 2 מבואות מתוך המבואות הבאים
0622.1003.01מבוא לדת ולתרבות האסלאם
ד"ר לאה קינברגסמ' א'שיעורד'14-12גילמן223
0622.1004.01מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן326
0622.9102.01מבוא להיסטוריה של אפריקה
ד"ר גליה צברסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן326
תרגילים מסגרת 120
יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים
0622.1010.01תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר משה גמרסמ' א'תרגילב'20-18
ה'20-18
0622.1010.02תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר יואב אלוןסמ' א'תרגילא'10-8גילמן361
ג'10-8גילמן361
0622.1010.03תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר עוזי רביסמ' א'תרגילג'12-10גילמן361
ה'12-10גילמן361
0622.1010.04תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר עוזי רביסמ' ב'תרגילב'10-8גילמן455
ד'10-8גילמן455
0622.1010.05תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'תרגילב'16-14גילמן361
ד'18-16גילמן361
יש לבחור אחד מהתרגילים הרשומים מטה
0622.1013.01תרגיל לדת ולתרבות האסלאם
ד"ר לאה קינברגסמ' ב'תרגילב'20-18גילמן361
ד'20-18גילמן361
0622.1014.01תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'תרגילב'18-16גילמן456
ה'18-16גילמן306
0622.1014.02תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר מירי שפרסמ' ב'תרגילב'12-10גילמן456
ה'12-10גילמן456
0622.1012.01תרגיל תולדות הערבים והאסלאם
ד"ר מירי שפרסמ' א'תרגילב'14-12גילמן456
ה'14-12רוזנברג205
0622.1012.02תרגיל תולדות הערבים והאסלאם
מר חיים נסיםסמ' א'תרגילא'20-18גילמן456
ד'14-12גילמן456
0622.9103.01תרגיל בהיסטוריה של אפריקה
ד"ר גליה צברסמ' ב'תרגילג'14-12גילמןא362
ה'14-12גילמןא362
קורסי מערך לימודי ההיסטוריה - מסגרת 555
מבוא כללי- חובה לתלמידי שנה א'
יש לבחור אחד מהשיעורים הבאים
0621.5500.01היסטוריונים ומחשבה היסטורית בעת החדשה
פרופ' איימי סינגר,
פרופ' יוסף מאלי ,
פרופ' יעקב שביט
סמ' א'שיעורב'18-16גילמן144
0622.5500.01יהודים וערבים-צמתי הכרעה ונקודות מפנה בעת החדישה
פרופ' אייל זיסר,
פרופ' יעקב שביט
סמ' ב'שיעורג'18-16גילמן144
בנוסף לנ"ל יש לבחור אחד מהקורסים הרשומים מטה
0621.1187.01מבוא להיסטוריה של מגדר ונשים 1700-2006
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן144
0621.1095.01"אישה לכל עת" רעיות, אמהות, שפחות וזונות ברומא העתיקה
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' א'שיעורד'12-10גילמן144
0621.1096.0114 שיחות על האהבה
פרופ' אביעד קליינברגסמ' א'שיעורג'14-12גילמן144
0621.1086.01המאה האמריקנית
פרופ' אייל נווהסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן223
0621.1542.01תולדות הנצרות 2005-1350
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן144
0677.1090.01תולדות יהודי ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634)
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן280
0677.1093.01תולדות יהודי בבל מהכיבוש המוסלמי עד לנפילת בגדאד
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן456
שנה ב'
מבואות חובה מסגרת 122
0622.2001.01מבוא להיסטוריה חברתית
פרופ' קוסטינר יוסףסמ' א'שיעורב'14-12גילמן220
סמ' ב'ב'14-12גילמן282
פרו"סים-מסגרת 200
0622.2203.01ההיסטוריה של ירדן
ד"ר יואב אלוןסמ' א'פרו"סא'12-10גילמן455
ג'12-10גילמן455
0622.2201.01תורכיה המודרנית
פרופ' איימי סינגרסמ' א'פרו"סב'10-8גילמן455
ה'10-8גילמן320
0622.2202.01משפט מוסלמי
ד"ר נורית צפרירסמ' א'פרו"סב'12-10גילמן455
ה'12-10גילמן455
0622.2205.01ההיסטוריה המודרנית של עיראק
ד"ר עפרה בנגוסמ' ב'פרו"סב'10-8גילמןא317
ה'10-8גילמןא317
0622.2204.01בין מחמד למרקס אסיה המרכזית בהיסטוריה
ד"ר משה גמרסמ' ב'פרו"סב'20-18גילמןא317
ה'20-18גילמןא317
0622.2206.01מצרים בעידן המודרני-קהילה מודרנית בסבך לבטי הזהות
גב' מירה צורףסמ' ב'פרו"סא'14-12גילמן262
ד'14-12גילמן317
0622.2207.01איראן בעת החדישה
פרופ' דוד מנשריסמ' א'פרו"סה'12-10גילמן450
סמ' ב'ה'12-10גילמן362
שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124
0622.2117.01הערבים בישראל-תהליכי שינוי פוליטי-חברתי
ד"ר אלי רכססמ' א'שו"תא'10-8גילמן456
ד'10-8גילמן456
0622.2101.01העולם הערבי וסכסוך ישראל-ערב
פרופ' אייל זיסרסמ' א'שיעורא'16-14גילמן281
0622.2102.01לאומיות וזהות מדינתית בעולם הערבי
פרופ' קוסטינר יוסףסמ' א'שו"תה'14-12גילמן277
סמ' ב'ה'12-10גילמן221
0622.2111.01נפט ופוליטיקה במפרץ הפרסי
ד"ר עוזי רביסמ' א'שו"תג'14-12גילמןא318
ה'14-12גילמןא318
0622.2113.01חינוך,מגדר וזהות בחברות אסלאמיות
פרופ' עמי איילוןסמ' א'שו"תה'14-10גילמן456
0622.9203.01נשים ומשפחות במזה"ת ובאפריקה-ניתוח סרטים
מר פול ליפץסמ' א'שו"תא'20-16ווב001
ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר
0622.9209.01דמות הערבי והאפריקאי-ניתוח סרטים
מר פול ליפץסמ' א'שו"תד'16-12גילמן220
ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר
0622.9101.01מבוא לצפון אפריקה
ד"ר דניאל זיסינוייןסמ' א'שיעורב'16-14גילמן456
0622.2115.01העולם הערבי וישראל-בין התנתקות לשילוב
פרופ' אייל זיסרסמ' א'שיעורה'20-18גילמן144
0622.2116.01מבוא לאיראן בעת החדשה
ד"ר דויד ירושלמיסמ' א'שיעורב'12-10גילמןא362
0622.2110.01שבט, שבטיות ומדינה מודרנית במזה"ת
ד"ר יואב אלוןסמ' ב'שו"תג'10-8גילמן456
ה'10-8גילמן456
0622.2106.01תולדות התנועה הלאומית הפלסטינית- עיון דקומנטרי
פרופ' אשר ססרסמ' ב'שו"תב'12-10גילמן455
ה'12-10גילמן455
0622.2105.01נשים ומגדר במזה"ת ובאפריקה
ד"ר אירית בקסמ' ב'שו"תג'14-12גילמן456
0622.2107.01מרד ומהפכה במזה"ת
ד"ר עוזי רביסמ' ב'שו"תב'12-10גילמן280
ד'12-10גילמן280
0622.2108.01תרבות איראן-פרקים ומגמות בתרבות איראן מאז הכיבוש המוסלמי
ד"ר דויד ירושלמיסמ' ב'שו"תב'12-10גילמןא361
ה'18-16גילמן361
0622.2109.01הזאב והדב-מלחמת צ'צ'ניה בפרספקטיבה היסטורית
ד"ר משה גמרסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן307
0622.2112.01הצופיות-מימדים חברתיים ופוליטיים
ד"ר משה גמרסמ' ב'שיעורה'18-16גילמןא362
0622.2120.01שמרנים ורדיקלים בעולם הערבי: המקרה של ירדן
ד"ר תמר יגנססמ' ב'שיעורג'12-10גילמן221
0622.2114.01פמיניזם תחת רעלה: נשים וחברה באיראן בין שתי מהפכות
פרופ' דוד מנשריסמ' א'שו"תד'18-16גילמן277
סמ' ב'ד'18-16גילמן319
0622.2119.01יהודי איראן- היסטוריה , תרבות וקהילה
ד"ר דויד ירושלמיסמ' א'שו"תה'18-16גילמן317
0622.2118.01סופרים מספרים-ישראל והעולם הערבי
ד"ר יואב אלוןשנתישיעורו'12-9גילמן496
0662.2032.01באראכה - מיסטיקה צופית באיסלאם וביהדות
ד"ר אירית בקסמ' א'שיעורב'14-12גילמן221
0662.2102.01פוליטיקה ונשים פלסטינאיות בישראל: בין הפרטי לציבורי
גב' תגריד יחיא-יונססמ' ב'שיעורד'14-12גילמן280
0821.1330.01מבוא לאמנות האסלאם א'
ד"ר טרגן חנהסמ' א'שיעורא'18-16מכסיקו115
0821.1334.01מבוא לאמנות האסלאם ב'
ד"ר טרגן חנהסמ' ב'שיעורא'18-16מכסיקו115
0691.2292.01גיאוגרפיה של המזרח התיכון
ד"ר אמנון קרטיןסמ' א'שו"תא'12-10יד אבנר 120
0677.2038.01הקראים בין איסלאם לקומראן
ד"ר יורם ארדרסמ' א'תרגילב'16-14רוזנברג107
ה'16-14רוזנברג107
0677.2049.01עולם האישה: נשים וחיי משפחה באימפריה העות'מאנית
ד"ר רות למדןסמ' ב'תרגילב'12-10רוזנברג103
ה'14-12רוזנברג105
טקסטים מודרניים למתמחים- מסגרת 127
0622.6003.01יהודים בעיני ערבים
פרופ' עמי איילוןסמ' א'שו"תג'16-14גילמןא362
ה'18-16גילמןא362
0622.6005.01נשים באסלאם ובעולם הערבי המודרני
מר חיים נסיםסמ' ב'שו"תא'18-16גילמן361
ד'16-14גילמן361
טקסטים מודרניים- מסגרת 127
0622.6001.01סוגיות חברתיות במזה"ת המודרני
ד"ר עפרה בנגוסמ' א'שו"תב'12-10גילמן362
ה'12-10גילמן362
0622.6004.01סוריה-צבא,חברה ופוליטיקה במאה ה-20
מר חיים נסיםסמ' א'שו"תא'18-16גילמןא362
ד'16-14גילמןא362
טקסטים קלאסיים
0622.6002.01קוראן ומסורת ככלי פוליטי
ד"ר לאה קינברגסמ' א'שו"תב'18-16גילמןא362
ד'18-16גילמןא362
0622.6002.02קוראן ומסורת ככלי פוליטי
ד"ר לאה קינברגסמ' ב'שו"תב'18-16גילמן362
ד'18-16גילמן362
0622.6006.01הביוגרפיה של הנביא מוחמד
ד"ר פוואז מנסורסמ' ב'שו"תא'20-18גילמן305
ד'14-12גילמן307
טקסטים קלאסיים למתמחים- מסגרת 127
0631.2432.01כיתות באסלאם
ד"ר נורית צפרירסמ' ב'שו"תב'14-12רוזנברג211
ה'14-12גילמן305
0631.2433.01כתבי קודש באסלאם
ד"ר עליזה שניצרסמ' ב'שו"תב'14-12ווב301
ד'14-12ווב301
0631.2435.01עיונים בכתבי הרמב"ם הערביים
ד"ר נאסר בסלסמ' א'שו"תא'20-18רוזנברג102
ד'18-16רוזנברג102
0631.1216.01עיונים בכתבי טברי ומסעודי ההסטוריים
ד"ר נאסר בסלסמ' א'שו"תא'18-16ווב401
ד'20-18ווב401
0631.1216.02עיונים בכתבי טברי ומסעודי ההסטוריים
ד"ר נאסר בסלסמ' ב'שו"תא'18-16ווב401
ד'18-16רוזנברג209
שנה ג'
סמינריונים- מסגרת 300
0622.3201.01מיעוטים במזה"ת כאתגר למדינה-המקרה הכורדי
ד"ר עפרה בנגוסמ' א'סמינרב'10-8גילמןא317
ה'10-8גילמןא317
0622.3203.01המפרץ הפרסי:בעיות יציבות,משטרים ובטחון אזורי
פרופ' קוסטינר יוסףסמ' א'סמינרב'16-14גילמן221
ה'12-10גילמן317
0622.3204.01היסטוריה של מדע וטכנולוגיה בעולם האסלאם
ד"ר מירי שפרסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן318
ה'14-12גילמןא317
0622.3205.01סוגיות בהיסטוריה הפלסטינית 1900-1948
פרופ' עמי איילוןסמ' ב'סמינרג'12-10גילמן455
ה'12-10גילמן317
דרושה ערבית ברמת מתקדמים
0622.3206.01החוק האסלאמי כראי לתפיסות חברתיות
ד"ר נורית צפרירסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא319
ה'12-10גילמןא319
יכולים להרשם לקורס תלמידים שסיימו ערבית למתקדמים
0654.7141.01סוריה ולבנון-חברה, משטר ומדינה
פרופ' אייל זיסרסמ' א'סמינרב'20-16גילמןא318
סמינר לתואר שני- הרישום באישור המרצה
0654.5156.01השיעה באיראן ובעראק: סוגיות בהיסטוריוגרפיה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'סמינרג'18-16גילמן220
ה'20-18גילמן319
0677.4025.01המפגש התרבותי בין יהדות לאיסלאם בימי הביניים
ד"ר יורם ארדרסמ' א'סמינרב'18-16גילמן260
ה'18-16גילמן260
מסלול אפריקה
שנה א'-מסגרת 120
0622.9101.01מבוא לצפון אפריקה
ד"ר דניאל זיסינוייןסמ' א'שיעורב'16-14גילמן456
0622.9102.01מבוא להיסטוריה של אפריקה
ד"ר גליה צברסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן326
0622.1002.01מבוא לתולדות הערבים והאסלאם
ד"ר מירי שפרסמ' א'שיעורב'12-10גילמן223
0622.1003.01מבוא לדת ולתרבות האסלאם
ד"ר לאה קינברגסמ' א'שיעורד'14-12גילמן223
0622.9103.01תרגיל בהיסטוריה של אפריקה
ד"ר גליה צברסמ' ב'תרגילג'14-12גילמןא362
ה'14-12גילמןא362
בנוסף יש ללמוד אחד מתרגילי המבוא שמופיעים בתכנית המזה"ת
יש לבחור אחד משני המבואות הר"מ:
0622.1001.01מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
פרופ' אשר ססרסמ' א'שיעורד'18-16גילמן144
0622.1001.02מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
פרופ' חגי ארליךסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן144
קורסי מערך לימודי ההיסטוריה - מסגרת 555
מבוא כללי חובה לתלמידי שנה א'
יש לבחור אחד מהשיעורים הבאים
0621.5500.01היסטוריונים ומחשבה היסטורית בעת החדשה
פרופ' איימי סינגר,
פרופ' יוסף מאלי ,
פרופ' יעקב שביט
סמ' א'שיעורב'18-16גילמן144
0622.5500.01יהודים וערבים-צמתי הכרעה ונקודות מפנה בעת החדישה
פרופ' אייל זיסר,
פרופ' יעקב שביט
סמ' ב'שיעורג'18-16גילמן144
בנוסף לנ"ל יש לבחור אחד מהקורסים הרשומים מטה
0621.1187.01מבוא להיסטוריה של מגדר ונשים 1700-2006
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן144
0621.1095.01"אישה לכל עת" רעיות, אמהות, שפחות וזונות ברומא העתיקה
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' א'שיעורד'12-10גילמן144
0621.1096.0114 שיחות על האהבה
פרופ' אביעד קליינברגסמ' א'שיעורג'14-12גילמן144
0621.1086.01המאה האמריקנית
פרופ' אייל נווהסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן223
0621.1542.01תולדות הנצרות 2005-1350
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן144
0677.1090.01תולדות יהודי ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634)
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן280
0677.1093.01תולדות יהודי בבל מהכיבוש המוסלמי עד לנפילת בגדאד
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן456
שנה ב' -מסגרת 122
0622.9200.01האימפריאליזם האירופי וחלוקת אפריקה
פרופ' מרדכי תמרקיןסמ' א'שיעורא'12-10גילמןא362
ד'10-8גילמןא362
פרו"סים-מסגרת 200
0622.9201.01ניגריה המודרנית
פרופ' יקותיאל גרשוניסמ' א'פרו"סא'10-8גילמן455
ה'10-8גילמן455
0622.9206.01התיישבות לבנה באפריקה השחורה
מר פול ליפץסמ' ב'פרו"סא'18-16גילמן455
ד'14-12גילמן456
0622.9208.01צמיחתן של מדינות וקהילות מודרניות-מרוקו,אלג'יר,ותוניס
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמ' ב'פרו"סב'20-18גילמן323
ד'20-18גילמן323
שיעורי בחירה- מסגרת 124
0622.9202.01אפריקה הקדם-קולוניאלית
פרופ' יקותיאל גרשוניסמ' א'שו"תא'16-14גילמן455
ה'18-16גילמן455
0622.9203.01נשים ומשפחות במזה"ת ובאפריקה-ניתוח סרטים
מר פול ליפץסמ' א'שו"תא'20-16ווב001
ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר
0622.9209.01דמות הערבי והאפריקאי-ניתוח סרטים
מר פול ליפץסמ' א'שו"תד'16-12גילמן220
ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במשך התואר
0622.9204.01זהות,תרבות וקהילה פוליטית של הברברים בצפון אפריקה
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמ' א'שו"תב'20-18גילמן456
ד'20-18גילמן456
0622.9207.01לבנים,הודים וצבעונים בדרום אפריקה
מר פול ליפץסמ' ב'שו"תא'20-18גילמן456
ד'16-14גילמן456
0622.9205.01פוליטיקה אפריקאית
פרופ' יקותיאל גרשוניסמ' ב'שו"תא'16-14גילמן455
ה'18-16גילמן455
0622.9401.01סווהילית: שפה ותרבות
ד"ר אלנה דובנובסמ' א'שו"תה'14-12גילמן450
סמ' ב'ה'12-10גילמן450
0622.2105.01נשים ומגדר במזה"ת ובאפריקה
ד"ר אירית בקסמ' ב'שו"תג'14-12גילמן456
0662.2032.01באראכה - מיסטיקה צופית באיסלאם וביהדות
ד"ר אירית בקסמ' א'שיעורב'14-12גילמן221
0621.1542.01תולדות הנצרות 2005-1350
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן144
שנה ג'
סמינרים- מסגרת 300
0622.9300.01דה קולוניזציה באפריקה
פרופ' מרדכי תמרקיןסמ' א'סמינרא'14-12גילמן323
ד'12-10גילמן362
0622.9301.01צבאות ומשטרים צבאיים באפריקה
פרופ' יקותיאל גרשוניסמ' ב'סמינרא'10-8גילמן455
ה'10-8גילמן455
קורסים למסלול מחקרי למצטיינים
0622.8222.01הדרכה אישית
ד"ר מירי שפרסמ' א'הדרכה אישיתב'10-8גילמן450
0622.8223.01הדרכה אישית
פרופ' אהוד טולידאנוסמ' א'הדרכה אישיתב'14-12
0622.8224.01הדרכה אישית
פרופ' אשר ססרסמ' ב'הדרכה אישיתא'12-10
0622.8225.01הדרכה אישית
ד"ר יואב אלוןסמ' ב'הדרכה אישיתה'14-12
0622.8111.01תרגיל בכתיבת עבודות
פרופ' אייל זיסרסמ' ב'תרגילה'18-16גילמןא317
0622.1010.06תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ' ישראל גרשוניסמ' ב'תרגילב'20-18
ה'20-18גילמן455
0622.3207.01איך לקרא ולכתב היסטוריה של המזה"ת
פרופ' אהוד טולידאנוסמ' ב'סמינרב'18-16
ה'14-12
לימודי שפות
ערבית -מסגרת 121
0622.1000.01ערבית למתחילים
ד"ר עירית גטרוירסמ' א'שיעורא'12-10רוזנברג106
ג'20-18רוזנברג106
ד'16-14רוזנברג105
סמ' ב'א'12-10רוזנברג105
ג'20-18רוזנברג105
ד'16-14רוזנברג104
0622.1000.02ערבית למתחילים
גב' עמליה השכלסמ' א'שיעורא'18-16גילמן361
ג'18-16גילמן361
ה'18-16גילמן361
סמ' ב'א'18-16גילמן318
ג'18-16גילמן279
ה'18-16גילמן317
0622.1000.03ערבית למתחילים
גב' נעמי וייסבלטסמ' א'שיעורא'16-14גילמן361
ג'16-14גילמן361
ה'16-14גילמן318
סמ' ב'א'16-14גילמן318
ג'16-14גילמן318
ה'16-14גילמןא318
0622.2000.01ערבית למתקדמים
פרופ' דן בקרסמ' א'שיעורא'18-16רוזנברג106
ד'18-16רוזנברג106
סמ' ב'א'18-16רוזנברג106
ד'18-16רוזנברג105
0622.2000.02ערבית למתקדמים
ד"ר לאה קינברגסמ' א'שיעורב'16-14גילמןא362
ד'16-14גילמן326
סמ' ב'ב'16-14גילמןא362
ד'16-14גילמןא362
0622.2000.03ערבית למתקדמים
מר פרגמן אלוןסמ' א'שיעורא'20-18גילמן323
ה'14-12גילמן323
סמ' ב'א'20-18גילמן323
ה'14-12גילמן455
שפות - מסגרת 997
0622.3001.01פרסית למתחילים
ד"ר גינדין תמרסמ' א'שיעורא'14-12גילמן455
ג'14-12גילמן318
סמ' ב'א'14-12גילמן323
ג'14-12גילמן323
0622.3002.01פרסית למתקדמים
ד"ר דויד ירושלמיסמ' א'שיעורב'18-14דן-דוד101
סמ' ב'ב'18-14דן-דוד101
0622.4001.01תורכית למתחילים
גב' מגי אזריאדסמ' א'שיעורא'12-10גילמן450
ג'12-10גילמן450
סמ' ב'א'12-10גילמן450
ג'12-10גילמן450
0622.4002.01תורכית למתקדמים
גב' מגי אזריאדסמ' א'שיעורא'14-12גילמן260
ג'14-12גילמן260
סמ' ב'א'14-12גילמן450
ג'14-12גילמן450
לימודי התואר השני
שיעורים היסטוריוגרפיים או מתודולוגיים
0654.7154.01היסטוריה והיסטוריוגרפיה - סכסוך ישראל ערב
פרופ' אשר ססרסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן455
ה'18-16גילמן221
שיעורי קריאה במקורות או בתעודות
0654.5140.01העת'מאנים בעיני עצמם- קריאה במסמכים עת'מאניים
פרופ' איימי סינגרסמ' א'סמינרה'14-12גילמן362
סמ' ב'ה'14-12גילמן277
0654.5151.01בין דת ללאום: הבניית זהויות בעיראק
ד"ר עפרה בנגוסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן307
ה'12-10גילמן307
סמינרים
0654.5152.01מחשבה מדינית וחברתית בעולם הערבי בין זמננו
פרופ' קוסטינר יוסףסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן450
ה'14-12גילמן450
0654.7141.01סוריה ולבנון-חברה, משטר ומדינה
פרופ' אייל זיסרסמ' א'סמינרב'20-16גילמןא318
0654.5153.01בכתב ובעל פה: תקשורת במזה"ת
פרופ' עמי איילוןסמ' ב'סמינרג'16-14גילמן261
ה'18-16גילמן450
0622.2108.01תרבות איראן-פרקים ומגמות בתרבות איראן מאז הכיבוש המוסלמי
ד"ר דויד ירושלמיסמ' ב'שו"תב'12-10גילמןא361
ה'18-16גילמן361
0654.5156.01השיעה באיראן ובעראק: סוגיות בהיסטוריוגרפיה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'סמינרג'18-16גילמן220
ה'20-18גילמן319
0622.9208.01צמיחתן של מדינות וקהילות מודרניות-מרוקו,אלג'יר,ותוניס
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמ' ב'פרו"סב'20-18גילמן323
ד'20-18גילמן323
0654.5158.01היסטוריוגרפיה והגות בכתבי אינטלקטואלים איראניים במאות ה-19 -
ד"ר דויד ירושלמיסמ' א'סמינרב'14-12גילמן450
סמ' ב'ב'14-12גילמן261
1052.0086.01מודיעין, ריגול ותרבות פופולרית
ד"ר יגאל שפיסמ' ב'שיעורד'21-17נפתלי205
1052.0099.01המזרח התיכון במלחמת העולם הראשונה
ד"ר יגאל שפיסמ' א'שיעורג'21-17נפתלי210
0654.0010.01סמינר מחלקתי - מזה"ת
פרופ' אהוד טולידאנוסמ' א'סמינרה'16-14גילמן497
0654.0020.01סמינר מחלקתי - מזה"ת
פרופ' אהוד טולידאנוסמ' ב'סמינרה'16-14גילמן497
0654.0011.01סמינר מחלקתי - אפריקה
פרופ' מרדכי תמרקיןסמ' א'סמינרג'16-14גילמן455
0654.0021.01סמינר מחלקתי - אפריקה
ד"ר גליה צברסמ' ב'סמינרג'16-14גילמן455
0654.5155.01אינטלקטואלים-חברה ותרבות במצרים 1952-1870
פרופ' ישראל גרשוניסמ' ב'הדרכה אישיתה'18-16גילמן260
0654.5157.01הגות פוליטית באיראן המודרנית
פרופ' דוד מנשריסמ' ב'הדרכה אישיתה'18-16
סדנת מחקר
0654.7216.01פורום חברתי-כלכלי
פרופ' אהוד טולידאנוסמ' א'סמינרה'16-14גילמן319
0654.7217.01פורום חברתי-כלכלי
פרופ' אהוד טולידאנוסמ' ב'סמינרה'16-14גילמן450
0622.3001.01פרסית למתחילים
ד"ר גינדין תמרסמ' א'שיעורא'14-12גילמן455
ג'14-12גילמן318
סמ' ב'א'14-12גילמן323
ג'14-12גילמן323
0622.3002.01פרסית למתקדמים
ד"ר דויד ירושלמיסמ' א'שיעורב'18-14דן-דוד101
סמ' ב'ב'18-14דן-דוד101
0622.4001.01תורכית למתחילים
גב' מגי אזריאדסמ' א'שיעורא'12-10גילמן450
ג'12-10גילמן450
סמ' ב'א'12-10גילמן450
ג'12-10גילמן450
0622.4002.01תורכית למתקדמים
גב' מגי אזריאדסמ' א'שיעורא'14-12גילמן260
ג'14-12גילמן260
סמ' ב'א'14-12גילמן450
ג'14-12גילמן450