מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2032  באראכה - מיסטיקה צופית בעידן המודרני
ד"ר אירית בקשיעור
Baraka: Mystical Sufism in Modern Times
המונח הצופי באראכה מוגדר כחסד אלוהי שבו ניחן השיח' וממנו הוא יכול להשפיע על חסידיו מה הם תפקידיה של הבאראכה בעידן בו השיח התרבותי והרוחני מורכב, מחד, מתפיסות מערביות וחילוניות אנטי מיסטיות, ומאידך מתפיסות של הניו-אייג', המייחסות חשיבות מרכזית למיסטיקה על גווניה השונים? במהלך הקורס תבחן שאלה זו לאור התפתחותה של המיסטיקה הצופית באיסלאם בעידן המודרני. לאחר בחינת שורשיה והתפתחותה ההיסטורית, תבחנה הדרכים בהם מתמודדת המיסטיקה הצופית עם תהליכי שינוי חברתי כגון עיור, התפשטות ההשכלה המערבית ואמצעי התקשורת וכן לנוכח צמיחתו של רדיקליזם מוסלמי. במקביל, תבחנה דרכים בהן מגבשת המיסטיקה הצופית את אפיוניה המיוחדים בתקופה המודרנית ומשפיעה, בתורה, על עיצוב השיח של עידן זה. דיון מיוחד יוקדש להתפתחות התפיסה הרואה במיסטיקה הצופית גשר לדו-קיום בין איסלאם לבין יהדות. ההיבטים המוחשיים של המיסטיקה הצופית, כגון פולחן קדושים, ינותחו הן בדרכים טקסטואליות והן באופן ויזואלי.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/05/2006 בשעה 18:00