בחינות החוג להיסטוריה כללית בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מועדים מיוחדיםבחינת בית
או עבודה
04/11/20059:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
חברה משטר ותרבות ביוון העתיקהד"ר סילבי הוניגמן , פרופ עירד מלכין ,07/02/20069:0022/03/200618:00
היסטוריונים ומחשבה היסטורית בעת החדשהפרופ איימי סינגר, פרופ יוסף מאלי, פרופ יעקב שביט08/02/20069:0010/03/20069:00
סין החדשה - מקיסרות לרפובליקה עממיתפרופ אהרון שי 09/02/200616:0024/03/20069:00
חברה משטר ותרבות באמריקה הלטיניתד"ר חררדו לייבנר10/02/20069:0029/03/200618:00
שיחות על אהבה פרופ' אביעד קליינברג12/02/20069:0009/04/20069:00
מבוא לתולדות העת החדשה המוקדמתפרופ בנימין ארבל 13/02/200612:3017/03/20069:00
חברה, משטר ותרבות בימי הבינייםפרופ גדי אלגזי , פרופ רון ברקאי14/02/200616:0005/04/200618:00
"אישה לכל עת" - רעיות, אימהות, שפחות וזונות ברומא העתיקהד"ר רחל פייג'-וישיניא15/02/20069:0031/03/20069:00
מבוא לתולדות המאה ה-20: עם ספרים וסרטיםפרופ שלמה זנד 16/02/200612:3026/04/200618:00
חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת פרופ דוד כץ19/02/200612:3012/05/20069:00
מבוא לתולדות ארצות הבריתפרופ אייל נווה 21/02/200612:3017/05/200618:00
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקהמורים שונים22/02/200612:3007/04/20069:00
מבוא לתולדות יוון העתיקהד"ר סילבי הוניגמן 23/02/20069:0010/05/200618:00
חברה משטר ותרבות במערב אירופה במאה ה - 19ד"ר אלון רחמימוב26/02/20069:0019/05/20069:00
חברה משטר ותרבות בארצות הבריתמורים שונים27/02/200612:3024/05/200618:00
מבוא להיסטוריה של נשים ומגדר בעת החדשהפרופ בלהה מלמן 28/02/200612:3026/05/20069:00
מבוא להיסטוריה המודרנית של אמריקה הלטיניתפרופ צבי מדין 01/03/20069:0007/06/200618:00
מבוא לתולדות ימי הביניים-היווצרותה של ציביליזציה חדשהפרופ צבי רזי 03/03/20069:0009/06/20069:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1.5.06.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
חברה משטר ותרבות באמריקה הלטינית מר אורי פרויס21/06/200612:3024/07/200612:30
מבוא לתולדות אירופה במאה ה - 19פרופ שולמית וולקוב 22/06/20069:0027/07/200612:30
חברה משטר ותרבות ביוון העתיקה + מועד מיוחדד"ר אבשלום לניאדו , פרופ זאב רובין23/06/20069:0026/07/20069:00
חברה, משטר ותרבות בימי הביניים ד"ר אביעד קליינברג25/06/20069:0028/07/20069:00
מבוא לתולדות רומא העתיקהפרופ יונתן פרייס 27/06/200612:3030/07/20069:00
חברה, משטר ותרבות במאה ה - 20ד"ר רפאל א ווגו , פרופ' אייל נוה , פרופ אהרון שי28/06/200612:3001/08/200612:30
המאה האמריקאיתפרופ אייל נווה 30/06/20069:0004/08/20069:00
חברה משטר ותרבות בארצות הבריתפרופ ארנון גוטפלד , ד"ר מיכאל זכים 02/07/200612:3006/08/200612:30
חברה משטר ותרבות במערב אירופה במאה ה - 19 + מועד מיוחדפרופ בלהה מלמן04/07/20069:0008/08/20069:00
תולדות הנצרות: 2005-1350פרופ דוד כץ 05/07/200616:0009/08/20069:00
חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת+מועד מיוחדפרופ גדי אלגזי , פרופ יוסף מאלי09/07/200612:3016/08/20069:00
ההגות הלטינו אמריקאית במאה ה20- בין הקולוניאליזם התרבותי לביפרופ צבי מדין 10/07/200612:3011/08/20069:00
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה ד"ר רחל פייג וישניא , ד"ר סילבי הוניגמן16/07/200612:3017/08/20069:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 3.9.06.