קורסי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

קורסים שנתיים

סמסטר א'

סמסטר ב'

קורסים שנתיים
0659.7020.01המדע הביניימי בין אורתודוקסייה למינות
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא317
0659.7021.01"קונברסיו": פילוסופיה והמרת דת בימי הביניים
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמןא317
0659.6208.01הוכחות לקיום עולם חיצון
פרופ' בן ישראל יצחקסמ' א'שיעורא'16-14גילמן317
סמ' ב'ה'16-14גילמן317
0659.3034.01Leibniz: Logic, Metaphysics, and Philosophy of Science
Dr Andreas Blankשנתיסמינרה'16-14גילמן323
0659.5397.01סמינר מחקר
ד"ר ליאו קורישנתיסמינרב'20-18גילמן449
סמסטר א'
0659.6228.01הסטוריה אינטלקטואלית א' (קורס תשתית)
ד"ר יוסף שורץסמ' א'שיעורב'18-16גילמן326
0659.6230.07קריאה בטקסטים קלאסיים
ד"ר יוסף שורץסמ' א'ק"מב'12-10
0659.6230.10קריאה בטקסטים קלאסיים
ד"ר ליאו קוריסמ' א'ק"מד'10-8
0659.6230.06קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' חוה יבלונקהסמ' א'ק"מב'18-16
0659.5291.01חקר החיים: ארגון ואבולוציה (קורס תשתית)
פרופ' חוה יבלונקהסמ' א'שיעורד'16-14גילמן278
0659.5146.01פילוסופיה של הביולוגיה
פרופ' חוה יבלונקהסמ' א'סמינרג'16-12גילמן261
0618.1041.01מבוא לפילוסופיה של המדע
פרופ' מנחם פישסמ' א'שיעורב'16-14גילמן223
0680.1300.01מבוא לתיאוריה וביקורת: קאנט עד בנימין
ד"ר אייל דותןסמ' א'שיעורב'14-12גילמן326
0659.7046.01לומר מפורשות: הפרגמטיזם החדש של רוברט ברנדום
פרופ' מנחם פיש,
פרופ' ענת בילצקי
סמ' א'סמינרג'20-16גילמן455
0659.6230.12קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' מנחם פישסמ' א'ק"מב'10-8
0659.6138.01פיזיקה ללא פיזיקאים (קורס תשתית)
ד"ר יואב בן דבסמ' א'שיעורד'18-16גילמן279
0659.7028.01סדר, כאוס ומורכבות
ד"ר יואב בן דבסמ' א'שיעורד'16-14גילמן281
0659.6056.01מבוא לתולדות המתמטיקה
ד"ר ליאו קוריסמ' א'שיעורב'14-12גילמןא318
ד'14-12גילמןא318
0659.7039.01סוציולוגיה של המדעים
ד"ר סנאית גיסיססמ' א'סמינרד'20-16גילמן307
0659.7025.01הזמן של השלטון
פרופ' עדי אופירסמ' א'סמינרא'20-16גילמן317
0659.6230.03קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' עדי אופירסמ' א'ק"מב'18-15גילמן449
0659.7023.01הפוליטיקה של הטראומה בישראל/פלסטין, 1948-2005
פרופ' ברונר ז'וזהסמ' א'סמינרה'14-10גילמןא317
0659.7033.01מהי מחלה?היבטים קונספטואליים והיסטוריים
ד"ר פרנס אוהדסמ' א'סמינרא'14-10גילמןא319
0659.7404.51Science and Technology in Islamic Societies
Dr Charette Francoisסמ' א'סמינרב'18-14גילמן450
0659.6251.01חישוב ומחשבה
פרופ' בן ישראל יצחקסמ' א'שיעורה'20-16גילמן305
סמסטר ב'
0659.6242.01היסטוריה אינלקטואלית של אירופה: דת, מדע ומדינה
פרופ' יוסף מאליסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן281
0659.6060.01הגיונות שפינוציסטים: זמניות וחירות
מר עודד שכטרסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן361
0659.7040.01מחקר אתיקה ופוליטיקה במדעי האדם והחברה (סמינר מתודולוגי)
פרופ' ברונר ז'וזהסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן261
0659.7026.01ידע, שלטון ומשפט: השליטה הישראלית בשטחים הכבושים
פרופ' עדי אופירסמ' ב'סמינרא'20-16גילמן277
0659.6231.03קריאה בטקסטים קלאסיים
סמ' ב'ק"מג'14-12
0659.7030.01האבולוציה של תהליכים פסיכולוגיים: תיאוריות ומחלוקות
פרופ' חוה יבלונקהסמ' ב'סמינרא'16-12גילמן261
0659.7003.01ניאו-למרקיזם במאה ה-20: תהפוכותיה של תיאוריה
פרופ' חוה יבלונקהסמ' ב'סמינרב'14-10גילמן497
0659.6231.06קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' חוה יבלונקהסמ' ב'ק"מב'16-14
0659.7022.01קבלה ומודרנה - מגאורג וכטר לגרשום שלום
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרד'12-10גילמןא317
0659.6231.07קריאה בטקסטים קלאסיים
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'ק"מב'14-12
0659.4613.01פילוסופיה של המדע המשך (קורס תשתית)
פרופ' מנחם פישסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן281
0659.6220.01היהדות כתרבות פרשנית: כתבי חז"ל ומשמעויותיהם
פרופ' מנחם פישסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן277
0659.6231.12קריאה בטקסטים קלאסיים
Dr Andreas Blankסמ' ב'ק"מב'12-10
0659.5287.01תרגיל בפילוסופיה של המדע (קורס תשתית)
מר טל ערןסמ' ב'תרגילה'20-18גילמן278
0659.6247.01מושגי יסוד במתמטיקה (קורס תשתית)
ד"ר ליאו קוריסמ' ב'שיעורד'18-15גילמן221
0659.5155.01מבוא היסטורי לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס תשתית)
ד"ר סנאית גיסיססמ' ב'סמינרד'20-18גילמן456
0659.7037.01אמיל דורקהיים ופרוייקט יסודה של סוציולוגיה מדעית
ד"ר סנאית גיסיססמ' ב'שיעורד'18-16גילמן455
0659.7029.01הפילוסופיה של תורת הקוונטים
ד"ר יואב בן דבסמ' ב'שו"סה'20-16גילמן326
0659.7027.01מהי מדינה?
פרופ' עדי אופירסמ' ב'סמינרה'20-16גילמן456
0659.7031.01מקאנט עד הגל: אידאליזם בתר-קנטיאני
פרופ' גדעון פרוידנטלסמ' ב'סמינרג'16-12גילמן262
0659.3032.01הפילוסופיה של משה מנדלסון
פרופ' גדעון פרוידנטלסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן278
0659.6231.11קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' גדעון פרוידנטלסמ' ב'ק"מב'14-12
0659.7036.01Science and values: A post-positivist approach
Prof Tauber Fredסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן260
0697.4040.01נצרות ואימפריה: -500-100 לספירה
פרופ' פאולה פרדריקסוןסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן320