מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0659.7037  אמיל דורקהיים ופרוייקט יסודה של סוציולוגיה מדעית
ד"ר סנאית גיסיס
הסמינר ידון בשדה התרבותי והאקדמי בצרפת של הרפובליקה השלישית( עד מלחמת העולם הראשונה). במוקדו יעמוד הפרוייקט של דורקהיים וחבורתו לכונן סוציולוגיה מדעית. זו כוננה תוך כדי שאילות מורכבות ממדעי החיים הרפואה והפילוסופיה בתהליך שבו אומצו דימויי מדעיות מצד אחד והתנהלו התמודדויות עם קבוצות ואידאולוגיות חברתיות ופוליטיות על טיבה של המודרניות מצד שני.

להיסטוריוגרפיה של התחום. ההצגה נועדה להציג תיאוריות ופרקטיקות כדי לתת בידי התלמידים כלי עבודה נוספים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.