מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0659.7003  ניאו למרקיזם במאה ה- 20 : תהפוכותיה של תיאוריה
פרופ' חוה יבלונקהסמינר
הקורס עוסק בתיאורית האבולוציה הקרויה על שמו של למארק. במחצית הראשונה של הקורס נדון בתיאוריה כפי שהוצגה על ידי למארק עצמו, ואחר כך נדון בתיאוריות הלמארקיסטיות במאה ה-19 בארה"ב בצרפת ובגרמניה. במחצית השנייה של הקורס נדון בגלגולי הלמארקיזם במאה ה – 20 עד ימינו. הקורס יעזור בניתוח של ההיבטים הביולוגיים והפילוסופיים של התיאוריה, תוך התייחסות להתפתחויות היסטוריות וחברתיות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.