מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0659.6138  פיסיקה ללא פיסיקאים (קורס תשתית)
ד"ר יואב בן דבשיעור
הקורס מיועד להקנות רקע כללי בפיזיקה לתלמידים המתמחים בתחומים שונים של מדעי הרוח והחברה. בהרצאות נסקור את התיאוריות והרעיונות המרכזיים שעיצבו את מהלך התפתחותה של הפיזיקה המערבית המודרנית. בתיאוריות אלה לא נדון ברמה הטכנית והחישובית, אלא נסקור אותן כתהליך התפתחותי של מושגים ותפיסות, המעצבים את השקפת העולם של קהילה מדעית, ומופיעים בהקשר תרבותי, חברתי וטכנולוגי. לא נדרש רקע קודם בפיזיקה.
הנושאים שיידונו בקורס:
פיזיקה ביוון ובימי הביניים
המכניקה של ניוטון ותמונת העולם המכניסטית
תורת החום והאנרגיה של המאה התשע עשרה
אור, חשמל והתיאוריה האלקטרומגנטית
תורת היחסות הפרטית והכללית
קוונטים, חלקיקים והמפץ הגדול
חומר רקע לקורס:
יואב בן-דב: פיזיקה - תורות ומושגים,
הוצאת האוניברסיטה המשודרת
הספר נמצא בשלמותו באתר www.bendov.info
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.