מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0659.6251  חישוב וחשיבה
ד"ר יצחק בן ישראל

חישוב נתפס בדרך כלל כפעולה מכנית שאין בה אי-וודאות, בעוד שהחשיבה יכולה להיות "יצירתית". מה המשמעות של היכולת "לחשב"? מה הקשר בין החישוב ובין הלוגיקה? מה הקשר בין החישוב ובין תורת ההכרה? האם המוח האנושי הוא יותר ממכונת חישוב? הההיבט הפילוסופי של שאלות אלו יעמוד במרכז הקורס. נושאים שילמדו: שערים לוגיים במחשב, משפטי סקולם וגדל,חישוב ואנרגיה, אנתרופיה סדר ומשמעות, תורת האינפורמציה, מכונות טיורינג.
____________________________________________________________________
הערות
כל הקורסים לעיל מתאימים הן לתלמידי מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה שלהמדעים, והן לתלמידי החוג לפילוסופיה המתעניינים בפילוסופיה של המדע, תורת ההכרה ולוגיקה.

קבלת קרדיט:
מבחן :
עבודת בית (למי שזקוק לציון על שיעור)
בתאריך: שבוע ראשון של חופשת הסמסטר

עבודה:
תאריך אחרון להגשת העבודה בהתאם להוראות הפקולטה
רפרט
סמינר

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.