מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0659.7039  סוציולוגיה של המדעים
ד"ר סנאית גיסיס
הקורס יציג וינתח גישות סוציולוגיות החוקרות את הידע המדעי בהקשריו החברתיים- דרכי כינונו, איגרונו המוסדי, ביסוס סמכותו וואופני שליטתו, יחסיו עם המדינה. בסמינר ישעה נסיון לדון בתחום משתי נקודות מבט :של ההיסטוריוגרפיה שלו, של המחלוקות העכשוויות.
( ובכללן המחנות העיקריים ב"מלחמות המדע" של השנים האחרונות).
ההצגה נועדה להציג תיאוריות ופרקטיקות כדי לתת בידי התלמידים כלי עבודה נוספים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.