מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0659.7040  מחקר אתיקה ופוליטיקה במדעי האדם והחברה (סמינר מתודולוגי)
פרופ' ז'וזה ברונר
הסמינר יעסוק בהיבטים והקשרים אתיים ופוליטיים רלוונטיים למתודות שונות במדעים שעוסקים באדם כסובייקט, כגון פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, פסיכואנליזה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה, וכלכלה. הסמינר מיועד בעיקר לתלמידי תואר שני בשלב כתיבת התזה.
דרישות קדם: שלב כתיבת הצעת מחקר או המחקר עצמו - מוגבל לתלמידי המכון בלבד
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.