בחינות החוג לשפה וספרות ערבית בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
דקדוק ב' - מועד מיוחדמר מאדי קבלאן27/12/200512:3005/04/200618:00
יסודות הדקדוקגב מילה ניישטדט 27/01/20069:0008/03/200618:00
בחינת כניסהמורי החוג07/02/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
יסודות הדקדוקגב מילה ניישטדט 07/02/20069:0008/03/200618:00
מבוא לקוראןד"ר עליזה שניצר08/02/20069:0010/03/20069:00
שירה ערבית קלאסיתפרופ יוסף סדן , ד"ר חאלד סידאוי 09/02/20069:0017/03/20069:00
דקדוק א'ד"ר ישי פלד , מר מאדי קבלאן 12/02/20069:0022/03/200618:00
עיון בספר אלמוכאפאה של אבן אלדאיהד"ר איברהים גריס 12/02/20069:0024/03/20069:00
ערבית א'מר מיכאל ברק , גב אודליה לוי13/02/20069:0031/03/20069:00
ז'אנרים אמנותיים קלאסייםד"ר איברהים גריס , פרופ יוסף סדן 13/02/200616:0029/03/200618:00
קוים מאפיינים בספרות הקלאסיתפרופ יוסף סדן 14/02/200616:0009/04/20069:00
ניתוח דקדוקי של טקסטים ערבייםד"ר ישי פלד 15/02/20069:0007/04/20069:00
עיון בכתבי הוגים אסלאמייםמר ישראל שרנצל , מר עבוד15/02/20069:0009/04/20069:00
דקדוק ב'מר מאדי קבלאן16/02/20069:0005/04/200618:00
תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסייםד"ר חאלד סינדאוי16/02/20069:0031/05/200618:00
מושגי יסוד באסלאםפרופ אורי רובין 19/02/20069:0017/05/200618:00
בחינת כניסה - מועד מיוחדבחינת בית
או עבודה
21/02/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
תרגיל לקוים מאפיינים בספרות הקלאסיתגב אורית חדש 21/02/20069:0010/05/200618:00
תרגום טכסטים ספרותייםד"ר מחמוד כיאל 23/02/20069:0012/05/20069:00
תרגיל בטכסטים ספרותיים מודרנייםד"ר מחמוד כיאל 26/02/20069:0019/05/20069:00
הסיפורת הערבית בסוריהד"ר מחמוד כיאל 27/02/200616:0024/05/200618:00
עיונים בכתבי טברי ומסעודי ההסטורייםד"ר נאסר בסל 27/02/200616:0024/05/200618:00
בחינת כניסהמורי החוג28/02/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
עיונים בכתבי הרמב"ם הערבייםד"ר נאסר בסל 28/02/20069:0026/05/20069:00
שירה מודרניתד"ר סלימן גובראן 01/03/20069:0009/06/20069:00
אנקדוטות סביב אנשי דתמר איאד זידאן 02/03/200612:3007/06/200618:00
בחינת כניסה - מועד מיוחדבחינת בית
או עבודה
02/03/200612:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
בחינת כניסהמורי החוג09/04/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1.5.06.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
דקדוק א'ד"ר ישי פלד , מר מאדי קבלאן 20/06/20069:0023/07/20069:00
סיפורת מודרניתד"ר מחמוד כיאל 21/06/20069:0024/07/20069:00
ערבית ב'גב מילה ניישטדט , מר מאדי קבלאן22/06/20069:0025/07/200612:30
שירה ערבית קלאסיתד"ר חאלד סידאוי22/06/20069:0025/07/20069:00
דקדוק ב'ד"ר ישי פלד25/06/20069:0027/07/20069:00
ז'אנרים אמנותיים קלאסייםד"ר איברהים גריס , פרופ יוסף סדן 27/06/20069:0030/07/200612:30
ערבית שימושית , מר מאדי קבלאן 28/06/20069:0031/07/20069:00
האנגלית בעיני שדיאקד"ר סלימן גובראן 30/06/20069:0001/08/20069:00
מבוא לספרות ערבית מודרניתד"ר מחמוד כיאל 02/07/20069:0006/08/20069:00
השירה הפוליטית של קבאניד"ר סלימן גובראן03/07/20069:0004/08/20069:00
תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסייםמר איאד זידאן , ד"ר חאלד סידאוי 04/07/20069:0011/08/20069:00
תרגיל בטכסטים דתיים הסטוריוגרפייםגב עליזה שניצר 09/07/200612:3008/08/20069:00
תרגיל לתולדות הספרות המודרניתגב דורית גוטספלד 09/07/200612:3009/08/20069:00
מבוא להלכה אסלאמיתד"ר נורית צפריר 10/07/20069:0013/08/200612:30
סופרים צעיריםד"ר מחמוד גנאים 10/07/20069:0013/08/200612:30
בחינת כניסהבחינת בית
או עבודה
11/07/20069:0004/08/20069:00
תרגום טקסטים עיוניים + מועד מיוחד (ד"ר מאדי קבלן)ד"ר מחמוד כיאל 12/07/20069:0014/08/20069:00
עיון בכתבי הוגים אסלאמייםמר ישראל שרנצל 13/07/20069:0015/08/20069:00
כתבי קודש באסלאםגב עליזה שניצר 14/07/20069:0016/08/20069:00
כיתות באסלאםד"ר נורית צפריר 16/07/20069:0017/08/20069:00
בחינת כניסהמורי החוג17/07/20069:0004/08/20069:00
עיונים בכתבי טברי ומסעודי ההסטורייםד"ר נאסר בסל 17/07/20069:0017/08/20069:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 3.9.06.