בחינות החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה - בחינת ביתפרופ' ז'אק יקרמועד א': ב- 6.2.06 ב- 9:00. להגיש עד 13.2.06 ב- 13:00
מועד ב': ב- 8.3.06 ב- 18:00. להגיש עד 15.3.06 ב- 13:00
בעיות נבחרות בתקופת הברזל א'פרופ' ישראל פינקלשטיין06/02/200612:3010/03/20069:00
הארכיאולוגיה מהי?פרופ' יובל גורן07/02/20069:0015/03/200618:00
מפלשת לקיליקיה: כתובות מלכותיות באלף הראשון והקשרן הארכיאולופרופ' בנימין זאס07/02/200616:0010/03/20069:00
תולדות המחשבה הארכיאולוגיתפרופ' אבי גופר08/02/200616:0008/03/200618:00
הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה + מועד מיוחדד"ר שלמה בונימוביץ'09/02/200612:3022/03/200618:00
מצרית למתקדמיםד"ר דבורה סוויני09/02/200612:3015/03/200618:00
אומנות הצורף בארץ-ישראלפרופ' בנימין זאס10/02/20069:0017/03/20069:00
דרכים ותחבורה בעולם היווני-רומיפרופ' ישראל רול12/02/200612:3029/03/200618:00
מבוא לתרבות מצריים העתיקהד"ר רפאל ונטורה13/02/200616:0031/03/20069:00
גיאוגרפיה היסטורית של א"י באלף השני לפנה"ספרופ' נדב נאמן14/02/200612:3005/04/200618:00
מצרית למתחילים א' + מועד מיוחדד"ר דבורה סוויני16/02/20069:0026/04/200618:00
מכנען לישראלפרופ' נדב נאמן17/02/20069:0021/04/20069:00
האדם הקדמון במזרח התיכון-מבוא לפרהיסטוריהד"ר רן ברקאי19/02/20069:0009/04/20069:00
מבוא למקורות כתובים מהעולם הקלאסיפרופ' ישראל רול19/02/200616:0012/05/20069:00
קרמיקה קדומה (טיפולוגיה של כלי-חרס א')פרופ' יובל גורן21/02/20069:0010/05/200618:00
מבוא לתרבויות מסופוטמיהד"ר יורם כהן22/02/200612:3017/05/200618:00
מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל ארץ-ישראל בתקופות הקלאסיותפרופ' משה פישר24/02/20069:0024/05/200618:00
מבוא לארכיאולוגיה של א"י - מועד מיוחדפרופ' משה פישר24/02/20069:0024/05/200618:00
מבוא לתולדות המזרח הקדום: היסטוריה ותולדות הכתבד"ר יורם כהן26/02/200616:0026/05/20069:00
מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית- א'ד"ר עודד ליפשיץ28/02/200616:0007/06/200618:00
מהלבירינת למלחמת טרויה: מבוא לתרבות אגאיתד"ר שלמה בונימוביץ'01/03/200612:3009/06/20069:00
דת ומיתולוגיה מיקנית ומינואית - בחינת ביתד"ר אסף יסעור לנדאומועד א': ב- 3.3.06 ב-9:00. הגשה עד 9.3.06 ב-13:00
מועד ב': ב- 9.6.06 ב- 9:00. הגשה עד 15.6.06 ב- 13:00
מבוא לתרבות אנטוליה - בחינת ביתפרופ' ז'אק יקרמועד א': ב- 3.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 9.3.06 ב- 13:00
מועד ב': ב- 14.6.06 ב- 18:00. הגשה עד 21.6.06 ב- 13:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1.5.06.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבוא לפרהיסטוריה של המזרח הקדום-עבודהפרופ' ז'אק יקרמועד א': עבודה. הגשה עד 3/7
מועד ב': עבודה. החזרה עד 14/8
מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית ב'ד"ר עודד ליפשיץ20/06/200616:0001/08/200612:30
מצרית למתחילים ב'ד"ר דבורה סוויני21/06/20069:0002/08/20069:00
הארכיאולוגיה מהי?ד"ר אורן טל22/06/20069:0004/08/20069:00
גיאוגרפיה היסטורית של א"י באלף הראשון לפנה"ספרופ' נדב נאמן23/06/20069:0006/08/20069:00
מצרית למתקדמיםד"ר דבורה סוויני25/06/20069:0023/07/20069:00
הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן י-ם-מועד מיוחדד"ר שלמה בונימוביץ25/06/200612:3007/08/20069:00
הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושליםפרופ' ישראל פינקלשטיין25/06/200612:3007/08/20069:00
מבוא לתולדות המזרח הקדום: דת ומיתולוגיה-בחינת ביתד"ר יורם כהןמועד א': בחינת בית ב-27/6. הגשה עד 30/6 ב-13:00
מועד ב': בחינת בית ב-10/8. הגשה עד 13/8 ב-13:00
טקסטים עתיקים וממצא ארכיאולוגיד"ר יורם כהן30/06/20069:0013/08/20069:00
כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריהד"ר עודד ליפשיץ02/07/200612:3026/07/20069:00
מבוא לאומנות ארץ ישראל והמזרח הקדוםפרופ' בנימין זאס04/07/200612:3016/08/200612:30
ממצא זעיר מהתקופות הקלאסיות בלבנטד"ר אורן טל05/07/200612:3014/08/200612:30
ארכיאולוגיה אנתרופולוגית וסימבוליתד"ר שלמה בונימוביץ09/07/200612:3017/08/200612:30
גיאוגרפיה היסטורית של העולם היווני-רומיפרופ' ישראל רול10/07/200612:3011/08/20069:00
טיפולוגיה של כלי-חרס ב' (קבוצה 1+2)פרופ' זאב הרצוג13/07/200612:3010/08/20069:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 3.9.06.