קורסי היחידה להוראת שפות בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

*קורס משתלמים לדוברי ובוגרי רמת "מתקדמים"

צ'כית מתקדמים

רמה בסיסי 1 (פסיכומטרי 85-94)

רמה בסיסי 2

רמה בינוני

מתקדמים למדעי הרוח - סמסטר א' תשס"ו

אנגלית בינוני - סמסטר ב' תשס"ו

אנגלית מתקדמים רוח סמסטר ב' תשס"ו

איטלקית - שו"ת סמ' א+ב
0630.1640.01איטלקית למתחילים
שנתישו"תב'12-10שרת004
ד'12-10שרת004
0630.1640.02איטלקית למתחילים
שנתישו"תב'14-12שרת004
ד'14-12שרת004
0630.2640.01איטלקית למתקדמים
שנתישו"תג'12-10שרת006
ה'12-10שרת006
0630.2640.02איטלקית למתקדמים
שנתישו"תג'14-12דן-דוד307
ה'14-12שרת006
0630.3640.01איטלקית לבעלי פטור
שנתישו"תד'16-14שרת006
הולנדית שו"ת א+ב
0630.1661.01הולנדית למתחילים
גב' אלקה מרקושוברשנתישו"תא'16-14שרת006
ד'16-14דן-דוד108
0630.2661.01הולנדית מתקדמים
גב' אלקה מרקושוברשנתישו"תד'18-16שרת006
יוונית מודרנית שו"ת א+ב
0630.2650.01יוונית מתקדמים
גב' אתי אשקלונישנתישו"תב'20-19גילמן306
ד'20-19גילמןא318
0630.3650.01יוונית לבעלי פטור
גב' אתי אשקלונישנתישו"תד'18-16גילמן450
יידיש שו"ת סמ' א+ב
במימון קרן ללימודי יידיש ע"ש גולדרייך
0630.1620.01יידיש מתחילים
גב' אס ויקטוריהשנתישו"תב'18-16דן-דוד104
ד'18-16דן-דוד104
0630.2620.01יידיש מתקדמים
גב' אס ויקטוריהשנתישו"תב'16-14דן-דוד104
ד'16-14דן-דוד104
0630.3620.01יידיש לבעלי פטור
גב' אס ויקטוריהשנתישו"תד'14-12דן-דוד104
לאדינו סמ' א-ב'
0630.1900.01לאדינו מתחילים
גב' לבנה דינרמןסמ' א'שו"תב'18-16
סמ' ב'ב'18-16ווב101
סמ' א'ה'18-16
סמ' ב'ה'18-16ווב101
0630.2901.01לאדינו מתקדמים
גב' לבנה דינרמןסמ' א'שו"תב'20-18
סמ' ב'ב'20-18ווב101
סמ' א'ה'20-18
סמ' ב'ה'20-18ווב101
*קורס משתלמים לדוברי ובוגרי רמת "מתקדמים"
אפשר להצטרף למשתלמים ב' ללא הששתפות במשתלמים א'.
גרמנית - שו"ת א+ב'
0630.1610.01גרמנית מתחילים
מר מזיאד חי'רשנתישו"תב'14-12דן-דוד306
ה'14-12דן-דוד306
0630.1610.02גרמנית מתחילים
מר מזיאד חי'רשנתישו"תב'12-10דן-דוד306
ה'12-10דן-דוד306
0630.1610.03גרמנית מתחילים
מר מזיאד חי'רשנתישו"תב'16-14דן-דוד306
ה'16-14דן-דוד306
0630.1136.01גרמנית מזורז
ד"ר יואכים וורמבולדשנתישו"תב'12-10דן-דוד108
ד'12-10דן-דוד108
ד'14-12דן-דוד108
0630.2610.01גרמנית מתקדמים
ד"ר יואכים וורמבולדשנתישו"תב'10-8דן-דוד306
ד'10-8דן-דוד306
0630.2610.02גרמנית מתקדמים
ד"ר יואכים וורמבולדשנתישו"תא'18-16דן-דוד306
ג'18-16דן-דוד306
ספרדית שו"ת סמ' א'+ב'
0630.1160.01ספרדית מתחילים
דר' סיטמן רוזלישנתישו"תב'10-8ווב001
סמ' א'ד'10-8רוזנברג001
סמ' ב'ד'10-8ווב001
שנתיתרגילד'10-8רוזנברג002
0630.1160.02ספרדית מתחילים
ד"ר דיאנה לויןסמ' א'שו"תג'14-12ווב001
סמ' ב'ג'14-12ווב001
סמ' א'ה'14-12ווב001
סמ' ב'ה'14-12רוזנברג001
שנתיתרגילג'14-12ווב215
0630.1160.03ספרדית מתחילים
ד"ר דיאנה לויןסמ' א'שו"תב'14-12רוזנברג002
סמ' ב'ב'14-12רוזנברג002
סמ' א'ד'14-12רוזנברג001
סמ' ב'ד'14-12ווב001
סמ' א'ד'14-12רוזנברג002
סמ' ב'ד'14-12ווב104
0630.1160.04ספרדית מתחילים
ד"ר דיאנה לויןשנתישו"תג'16-14ווב001
סמ' א'ה'16-14רוזנברג001
סמ' ב'ה'16-14ווב001
שנתיתרגילג'16-14ווב215
0630.2160.01ספרדית מתקדמים
דר' סיטמן רוזלישנתישו"תג'10-8ווב001
ה'10-8ווב001
תרגילג'10-8ווב215
0630.2160.02ספרדית מתקדמים
דר' סיטמן רוזלישנתיתרגילב'12-10
סמ' א'ד'12-10רוזנברג205
סמ' ב'ד'12-10ווב103
סמ' א'ד'12-10ווב215
סמ' ב'ד'12-10ווב215
0630.2160.03ספרדית מתקדמים
ד"ר דיאנה לויןסמ' א'שו"תב'18-16גילמן220
סמ' ב'ב'18-16ווב001
שנתיד'18-16ווב104
סמ' א'תרגילד'18-16ווב215
סמ' ב'ד'18-16רוזנברג002
ערבית
0630.1310.01ערבית ספרותית מתחילים
מר פואז מנסורשנתישו"תא'12-10שרת006
ד'12-10שרת006
0630.2310.01ערבית ספרותית מתקדמים
מר פואז מנסורשנתישו"תא'18-14דן-דוד104
פולנית מתחילים
0630.1670.01פולנית למתחילים
סמ' א'שו"תד'18-14ווב401
סמ' ב'ד'18-14רוזנברג211
0630.2671.01פולנית מתקדמים
סמ' א'שו"תד'18-14ווב105
סמ' ב'ד'18-14ווב215
פורטוגלית שו"ת סמ' א'+ב'
0630.1170.01פורטוגלית מתחילים
גב' בטי צימרמןשנתישו"תא'20-18ווב215
סמ' א'ג'20-18ווב215
סמ' ב'ג'20-18ווב215
0630.2170.01פורטוגלית מתקדמים
גב' בטי צימרמןשנתישו"תא'18-16ווב215
ג'18-16ווב215
0630.3170.01פורטוגלית למשתלמים
שנתישו"תג'18-16דן-דוד307
ה'18-16דן-דוד307
0630.3171.01פורטוגלית - שפה,ספרות ותרבות
שנתישו"תג'20-18דן-דוד307
ה'20-18דן-דוד307
צרפתית - שו"ת סמסטר א+ב'
0630.1600.01צרפתית מתחילים
גב' אלקה מרקושוברסמ' א'שו"תא'10-8שרת004
ד"ר גליה גורליקסמ' ב'א'10-8שרת004
גב' אלקה מרקושוברסמ' א'ג'10-8שרת004
ד"ר גליה גורליקסמ' ב'ג'10-8שרת004
0630.1600.02צרפתית מתחילים
גב' אלקה מרקושוברסמ' א'שו"תא'12-10שרת004
סמ' ב'א'12-10שרת004
סמ' א'ג'12-10שרת004
סמ' ב'ג'12-10שרת004
0630.1600.03צרפתית מתחילים
גב' סופי ספקטורשנתישו"תא'20-18שרת004
ג'20-18שרת004
0630.1600.04צרפתית מתחילים
ד"ר משה ט'בצניקסמ' א'שו"תב'10-8ווב102
סמ' ב'ב'10-8שרת004
סמ' א'ד'10-8ווב103
סמ' ב'ד'10-8רוזנברג205
0630.1600.05צרפתית מתחילים
ד"ר משה ט'בצניקסמ' א'שו"תב'18-16ווב102
סמ' ב'ב'18-16שרת004
סמ' א'ד'18-16גילמן306
סמ' ב'ד'18-16שרת004
0630.1600.06צרפתית רמה א' (מיועד לתלמידי החוג לצרפתית שנה א')
מר איב והלשנתישו"תא'14-12ווב103
ד'14-12דן-דוד307
0630.1133.01צרפתית מזורז
ד"ר גליה גורליקשנתישו"תב'12-9ווב104
ה'12-9ווב104
0630.1133.02צרפתית מזורז
ד"ר גליה גורליקסמ' א'שו"תב'19-16רוזנברג001
סמ' ב'ב'19-16ווב104
שנתיה'19-16ווב104
0630.2600.01צרפתית מתקדמים
גב' סופי ספקטורשנתישו"תא'14-12שרת004
ג'14-12שרת004
0630.2600.02צרפתית מתקדמים
מר איב והלשנתישו"תב'16-14דן-דוד307
ד'16-14דן-דוד307
0630.2600.03צרפתית מתקדמים
גב' סופי ספקטורשנתישו"תא'18-16שרת004
ג'18-16שרת004
0630.1605.01צרפתית מדוברת מתחילים
שנתישו"תג'16-14דן-דוד104
0630.1605.02צרפתית מדוברת מתחילים
שנתישו"תג'18-16דן-דוד104
0630.2605.01צרפתית מדוברת מתקדמים
שנתישו"תא'18-16דן-דוד307
צ'כית למתחילים
צ'כית מתקדמים
0630.2400.01צ'כית מתקדמים
מר דוד הרוןשנתישו"תב'18-16דן-דוד108
ד'18-16דן-דוד306
רומנית מתחילים
0630.1590.01רומנית מתחילים
שנתישו"תב'18-16דן-דוד307
ד'18-16דן-דוד307
רוסית שו"ת סמ' א+ב
0630.1690.01רוסית מתחילים
גב' מרינה ניזניקשנתישו"תא'20-18דן-דוד108
ד'20-18דן-דוד108
0630.2690.01רוסית מתקדמים
גב' מרינה ניזניקשנתישו"תא'18-16דן-דוד108
ד'18-16דן-דוד108
0630.3691.01פיוט רוסי במוזיקה
ד"ר יורי זלטופולסקישנתישו"תא'12-10ווב215
א'16-14ווב215
0630.5690.01רוסית לבעלי פטור
ד"ר יורי זלטופולסקישנתישו"תא'10-8ווב215
ד'10-8ווב215
אנגלית סמסטר א' תשס"ו
0629.0607.01רמה ב' - 01
ד"ר פאולינה בנטובסמ' א'שו"תב'10-7רוזנברג105
ג'10-7רוזנברג105
ה'10-7רוזנברג105
0629.0600.01רמה ג' - 01
גב' אורית סולוביי זאביסמ' א'שו"תב'10-7רוזנברג103
ג'10-7רוזנברג103
ה'10-7רוזנברג103
רמה בסיסי 1 (פסיכומטרי 85-94)
0629.0601.01בסיסי 1 - 01
גב' דבורה שכטרסמ' א'שו"תב'10-7רוזנברג102
ג'10-7רוזנברג102
ה'10-7רוזנברג102
רמה בסיסי 2
0629.0611.01בסיסי 2 - 01
גב' קלאודיה סילבנברגסמ' א'שו"תב'10-8דן-דוד108
ה'10-8דן-דוד108
רמה בינוני
0629.0612.01בינוני - 01
גב' אביבה סוסמןסמ' א'שו"תא'10-8ווב104
ד'10-8ווב104
0629.0612.02בינוני - 02
גב' אביבה סוסמןסמ' א'שו"תא'12-10ווב104
ד'12-10ווב104
0629.0612.03בינוני - 03
ד"ר אניטה סולובייסמ' א'שו"תא'14-12ווב104
ג'14-12ווב104
0629.0612.04בינוני - 04
גב' רונה אנגלסברגסמ' א'שו"תא'18-16ווב104
ג'18-16ווב104
0629.0612.05בינוני - 05
גב' בלה רוביןסמ' א'שו"תא'20-18ווב104
ג'20-18ווב104
0629.0612.06בינוני - 06
גב' קרול וקסלרסמ' א'שו"תא'20-18ווב103
ד'20-18ווב104
0629.0612.07בינוני - 07
גב' ארלין רוטנברג-סקורק סמ' א'שו"תא'10-8דן-דוד306
ה'10-8דן-דוד306
0629.0612.08בינוני - 08
גב' רונה אנגלסברגסמ' א'שו"תב'10-8
ד'10-8
0629.0612.09בינוני - 09
גב' אילנה כהן ספקטורסמ' א'שו"תב'12-10
ה'12-10גילמן221
0629.0612.10בינוני - 10
ד"ר טאוב אורנה סמ' א'שו"תב'14-12שרת006
ד'14-12שרת006
0629.0612.11בינוני - 11
ד"ר טאוב אורנה סמ' א'שו"תב'16-14שרת004
ד'16-14שרת004
0629.0612.12בינוני - 12
גב' אילנה כהן ספקטורסמ' א'שו"תב'18-16שרת006
ד'18-16שרת004
0629.0612.13בינוני - 13
גב' שרה שלםסמ' א'שו"תג'16-14שרת004
ה'16-14שרת004
0629.0612.14בינוני - 14
גב' מוניק זלצר אלפסיסמ' א'שו"תא'10-8שרת006
ה'10-8שרת006
מתקדמים למדעי הרוח - סמסטר א' תשס"ו
0629.0604.01מתקדמים - 01
גב' גניס ויינרבסמ' א'שו"תא'10-8דן-דוד307
ג'10-8שרת006
0629.0604.02מתקדמים - 02
גב' ג'ויס פרידלרסמ' א'שו"תב'10-8דן-דוד104
ד'10-8דן-דוד104
0629.0604.03מתקדמים - 03
גב' גניס ויינרבסמ' א'שו"תב'10-8ווב103
ה'10-8ווב103
0629.0604.04מתקדמים - 04
גב' ג'ויס פרידלרסמ' א'שו"תא'14-12דן-דוד306
ג'14-12דן-דוד306
0629.0604.05מתקדמים - 05
גב' ג'ויס פרידלרסמ' א'שו"תא'16-14דן-דוד306
ג'16-14דן-דוד306
0629.0604.06מתקדמים - 06
גב' ג'ויס פרידלרסמ' א'שו"תא'18-16שרת006
ג'18-16שרת006
אנגלית בינוני - סמסטר ב' תשס"ו
0629.0622.01בינוני 01
גב' מרלה נאורסמ' ב'שו"תא'10-8ווב104
ד'10-8ווב104
0629.0622.02בינוני 02
גב' אביבה סוסמןסמ' ב'שו"תב'10-8גילמן279
ה'10-8גילמן279
0629.0622.03בינוני 03
גב' בלה רוביןסמ' ב'שו"תא'20-18דן-דוד306
ג'20-18שרת006
0629.0622.04בינוני 04
גב' קלאודיה סילבנברגסמ' ב'שו"תא'18-16שרת006
ג'18-16שרת006
אנגלית מתקדמים רוח סמסטר ב' תשס"ו
0629.0604.10מתקדמים רוח
גב' גניס ויינרבסמ' ב'שו"תב'10-8דן-דוד307
ד'10-8דן-דוד307
0629.0604.11מתקדמים רוח
גב' ג'ויס פרידלרסמ' ב'שו"תב'10-8רוזנברג102
ד'10-8דן-דוד104
0629.0604.12מתקדמים רוח
גב' ג'ויס פרידלרסמ' ב'שו"תא'14-12גילמןא318
ג'14-12גילמןא318
0629.0604.13מתקדמים רוח
גב' ג'ויס פרידלרסמ' ב'שו"תא'16-14שרת004
ג'16-14שרת004
0629.0604.14מתקדמים רוח
גב' גניס ויינרבסמ' ב'שו"תא'16-14גילמן306
ד'16-14שרת004
0629.0604.15מתקדמים רוח
גב' גניס ויינרבסמ' ב'שו"תב'12-10
ד'12-10גילמן317