בחינות החוג ללימודי מזרח אסיה בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
הינדי - שנה א'ד"ר גנאדי שלומפר07/02/20069:0010/03/20069:00
יפנית שנה א'ד"ר מיקה לוי07/02/20069:0026/04/200618:00
יפנית שנה ב'גב ניקי ליטמן , גב מסקו מוסקוביץ , ד"ר מיקה לוי07/02/20069:0010/03/20069:00
יפנית שנה ג' חלק א' 07/02/20069:0010/03/20069:00
הינדי שנה ב'ד"ר גנאדי שלומפר07/02/200612:3010/03/20069:00
סינית שנה א'גב' לי ג'אנג, ד"ר פינג ג'אנג07/02/200612:3010/03/20069:00
סינית שנה ב'ד"ר פינג ג'אנג , גב דזיה לואו07/02/200612:3010/03/20069:00
סינית שנה ג' חלק א'גב' נוגה שחר07/02/200612:3010/03/20069:00
סנסקריט שנה א'מר אלכס צרניאק , מר מתן גרנות07/02/200612:3010/03/20069:00
קריאה בטקסטים סנסקריטיים לתלמידי שנים א', ב', ג'מר אלכס צרניאק 07/02/200612:3010/03/20069:00
מבוא לפילוסופיה ודת בסיןד"ר גליה פת-שמיר 09/02/20069:0015/03/200618:00
פולחן אבות בסיןמר עודד אבט 12/02/200612:3022/03/200618:00
תולדות קוריאה המסורתיתד"ר אלון לבקוביץ13/02/20069:0010/05/200618:00
מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותהד"ר אסף גולדשמידט 14/02/200612:3010/05/20069:00
פוליטיקה וחברה בסין- ממאו ועד זמננופרופ אלי יופה 15/02/200612:3017/03/20069:00
הטונג-שו ופרשנותו - בחינת ביתד"ר גליה פת-שמיר מועד א': 16.2.06 ב- 9:00. הגשה עד 21.2.06 ב- 13:00
מועד ב': ב- 26.4.06 ב- 18:00. הגשה עד 1.5.06 ב- 13:00
אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה- 19 ועד ימינוד"ר מרק גמזה 17/02/20069:0026/04/200618:00
המהפכה שבין טאנג לסונג - בחינת ביתד"ר אסף גולדשמידט 19/02/20069:0029/03/200618:00
מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותהד"ר מירון מדזיני 21/02/200616:0024/03/20069:00
הדרך ההדרגתית להארה - בחינת ביתמר בעז עמיחי 22/02/200612:3031/03/20069:00
אדריכלות וסביבה ביפן - עבודהמר אריה קוץ מועד א': עבודה - להגיש עד 28.2.06 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מבוא לתולדות הודו המסורתית ותרבותהמר בעז עמיחי 28/02/20069:0031/03/20069:00
התיאטרון היפניפרופ צבי סרפר 03/03/20069:0005/04/200618:00

* עבודות פרו-סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה-19.2.06.

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1.5.06.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
הינדי - שנה א'ד"ר גנאדי שלומפר21/06/20069:0025/07/20069:00
הינדי שנה ב'ד"ר גנאדי שלומפר21/06/20069:0025/07/20069:00
יפנית שנה א'ד"ר מיקה לוי21/06/20069:0025/07/20069:00
יפנית שנה ב'גב ניקי ליטמן , גב מסקו מוסקוביץ , ד"ר מיקה לוי21/06/20069:0025/07/20069:00
יפנית שנה ג' חלק ב'ד"ר מיקה לוי21/06/20069:0025/07/20069:00
סינית שנה ג' חלק ב' נגה שחר21/06/20069:0025/07/20069:00
סנסקריט שנה א'מר אלכס צרניאק , מר מתן גרנות21/06/20069:0025/07/20069:00
קריאה בטקסטיים סנסקריטיים - המשךמר בעז עמיחי , מר אלכס צרניאק21/06/20069:0025/07/20069:00
סינית שנה א'גב' לי ג'אנג, ד"ר פינג ג'אנג,מורים שונים21/06/200612:3025/07/20069:00
סינית שנה ב'ד"ר פינג ג'אנג , גב דזיה לואו,מורים שונים21/06/200612:3025/07/20069:00
תולדות יפן המודרניתד"ר רחל שאול 23/06/20069:0027/07/20069:00
ההיסטוריה של הרפואה הסינית מ- 500 לפנה"ס ועד היוםד"ר אסף גולדשמידט 25/06/200612:3030/07/200612:30
המזרח בעיניים מערביותד"ר חן למפרט 26/06/200612:3030/07/200612:30
הבודהיזם בתחילת דרכומר אביתר שולמן 27/06/200612:3002/08/20069:00
מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותהד"ר אסף גולדשמידט 28/06/20069:0028/07/20069:00
הבודהיזם המשוגע- הזן בודהיזם הסיני והיפניפרופ יעקב רז 29/06/20069:0001/08/20069:00
מוות לידה ומה שבינהם-בחינת ביתמר בעז עמיחי מועד א': בחינת בית ב-2/7. החזרה עד יום 6/7 ב-13:00
מועד ב': בחינת בית ב-6/8. החזרה עד יום 10/8 ב-13:00
שפת העל טבעי בספרות היפנית-בחינת ביתד"ר שונית שחל-פורת מועד א': בחינת בית ב-3/7. החזרה עד 9/7 ב-13:00
מועד ב': בחינת בית ב-7/8
אדם-טבע-מלחמה, באנימציה יפנית-בחינת ביתד"ר שונית שחל-פורת מועד א': בחינת בית ב-5/7. החזרה עד 10/7 ב-13:00
מועד ב': בחינת בית ב-9/8
סינית מדוברת בראי התיאטרוןד"ר ווי זנגווי05/07/20069:00בחינת בית
או עבודה
9:00
מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותהד"ר מירון מדזיני 05/07/200612:3006/08/200612:30
הסובייקט היוצר: עיונים בהגות הודו וטיבטמר אביתר שולמן 09/07/200612:3008/08/20069:00
מבוא לתולדות הודו המסורתית ותרבותהמר בעז עמיחי 12/07/20069:0013/08/20069:00

* עבודות פרו-סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה-2.7.06.

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 3.9.06.

* ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט ועל לוח המודעות.

* תזכורת: את העבודות יש להגיש בשני העתקים למזכירות החוג.