בחינות החוג ללימודי התרבות העברית בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
אמונות ודעות בספרות המזמוריתפרופ' גרשון ברין06/02/20069:0008/03/200618:00
בחינת בקיאות מ"א - העת העתיקהד"ר חזי מוצפי06/02/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
תורת ההגהפרופ' משה פלורנטין06/02/20069:0008/03/200618:00
מבוא לתורת הסוד היהודיתד"ר רונית מרוז06/02/200616:0008/03/200618:00
מפת שפות העולםד"ר ברוך פודולסקי07/02/200612:3010/03/20069:00
חטא ותשובה בספרות המוסר הקבלית ובחסידותמר גד שגיב07/02/200616:0010/03/20069:00
סדנת הבאה לדפוסמר שמואל פרץ09/02/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
יסודות הדקדוקד"ר אורה עמבר גב' רעיה חזון10/02/20069:0017/03/20069:00
יסודות הלשון א'ד'"ר אורה עמבר10/02/20069:0009/06/20069:00
תחביר לשון המקראד"ר אורה עמבר10/02/20069:0009/06/20069:00
מבוא למקרא-ספרות המקראפרופ' יאירה אמית12/02/200612:3017/05/200618:00
תחביר למתקדמים ד"ר פנינה טרומר12/02/200612:3015/03/200618:00
ארמית בבלית שימושיתפרופ' משה עסיס13/02/200612:3026/04/200618:00
מבוא לתלמוד הירושלמי - מועד מיוחדפרופ' משה עסיס13/02/200612:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
מבוא לפילוסופיה היהודית של ימה"בד"ר יוסף שורץ13/02/200616:0022/03/200618:00
לשונות וכתבים במרחב השמיד"ר ברוך פודולסקי14/02/200612:3022/03/200618:00
הלשון העברית לתקופותיהד"ר חיים כהן15/02/200612:3029/03/200618:00
סמנטיקה ב' (פרגמטיקה)ד"ר פנינה טרומר15/02/200612:3022/03/200618:00
מבוא לספרות הגאונים - מועד מיוחדפרופ' משה עסיס17/02/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
לקרוא חוק כסיפורגב' אסנת ברתור19/02/20069:0010/05/200618:00
תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיביגב' רעיה חזון19/02/200612:3024/03/20069:00
מבוא להגות היהודית בעת החדשה (חלק א')מהי יהדות ומיהם היהודיםד"ר רון מרגולין21/02/200612:3017/05/200618:00
יסודות התחבירד"ר פנינה טרומר22/02/200616:0031/03/20069:00
ארמית מקראיתד"ר יחזקאל מוצפי23/02/200616:0029/03/200618:00
מבוא לחז"ל-ספרותם ועולמםד"ר גדעון בוהק24/02/20069:0009/06/20069:00
תלמוד בבלי למתקדמים + מועד מיוחד במבוא לתלמוד הירושלמיפרופ' משה עסיס26/02/200612:3010/05/200618:00
הלשון העברית לתקופותיהד"ר יחזקאל מוצפי גב' רעיה חזון27/02/200616:0005/04/200618:00
בקיאות תלמידי עריכה לשוניתד"ר חיים כהן01/03/200616:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א'מר טל קיטנפלון01/03/200616:0026/04/200618:00
הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית ב'מר טל קיטנפלון01/03/200616:0026/04/200618:00
בחינת בקיאות לתלמידי ב"א -מגמת מקרא,יחידה ב' - מועד מיוחדגב' אסנת ברתור02/03/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
בחינת בקיאות לתלמידי ב"א יחידה א'+מועד מיוחד של יחידה ב'גב' אסנת ברתור03/03/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
בחינת בקיאות מ"א - לשון חז"לד'"ר חיים כהן29/03/200618:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
בחינת בקיאות לתלמידי ב"א -מגמת מקרא,יחידה ב'גב' אסנת ברתור10/05/200618:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1.5.06.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
תורת הצורותפרופ' משה פלורנטין19/06/20069:0024/07/20069:00
ארמית גלילית שימושיתפרופ' משה עסיס19/06/200612:3023/07/200612:30
מבוא אינטגרטיביפרופ' מאירה פוליאק19/06/200612:3023/07/200612:30
יחזקאל - האיש וספרופרופ' גרשון ברין20/06/20069:0023/07/20069:00
תרגיל בזוהרד"ר רונית מרוז21/06/200616:0002/08/200612:30
בקיאות מ"א ימה"בגב' רעיה חזון22/06/200612:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
מדקדקי ימה"בגב' רעיה חזון22/06/200612:3002/08/200612:30
הלשון העברית לתקופותיהד"ר פנינה טרומר ד"ר יחזקאל מוצפי22/06/200616:0002/08/200616:00
סיפור,היסטוריה ואידיאולוגיה במקראפרופ' יאירה אמית25/06/200612:3025/07/200612:30
סמנטיקה א'ד"ר פנינה טרומר25/06/200612:3030/07/200612:30
מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"בפרופ' שרה קליין ברסלבי25/06/200616:0030/07/200616:00
אכדית למתחילים-בחינת ביתפרופ' שלמה יזרעאלמועד א': בחינת ביתב-26/6. החזרה עד 28/6 שעה 13:00
מועד ב': בחינת בית
או עבודה
מבוא לתלמוד הירושלמיפרופ' משה עסיס26/06/200612:3030/07/200612:30
ספרות מסופוטמית א' - עבודהפרופ' אד גרינשטייןמועד א': עבודה. הגשה עד 1/8/06 ב-13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
"מילים ומראות" - בחינת ביתגב' נטע סובולמועד א': ב- 27.6.06 ב- 9:00. להגיש עד 2.7.06 ב- 13:00
מועד ב': ב- 28.7.06 ב- 9:00. להגיש עד 1.8.06 ב- 13:00
הלשון העברית לתקופותיהד"ר חיים כהן28/06/200612:3026/07/200612:30
לשון חז"לד"ר חיים כהן28/06/200612:3026/07/200612:30
נביא,מלך,ומה שביניהם: לדמותו של שאול בספר שמואלד"ר אסנת ברתור29/06/20069:0031/07/20069:00
מבוא להגות היהודית בעת החדשה חלק ב,מהי יהדות ומיהם היהודיםד"ר רון מרגולין29/06/200612:3007/08/200612:30
מבוא למקרא - חקר המקראפרופ' יאירה אמית02/07/200616:0017/08/200616:00
מבוא לתחביר הלשונות השמיותד"ר עדה ורטהיימר03/07/20069:0006/08/20069:00
תחביר העברית בת זמננוד"ר פנינה טרומר03/07/200612:3006/08/200612:30
מבוא למגילות מדבר יהודה ותרומתן לחקר היהדותפרופ' בלהה ניצן04/07/200612:3008/08/200612:30
יסודות הדקדוקגב' רעיה חזון ד"ר אורה עמבר05/07/20069:0009/08/20069:00
יסודות הלשון ב'ד"ר אורה עמבר05/07/20069:0009/08/20069:00
יפוצו מעיינותיך חוצה - קבלת גירונה ומקובליהד"ר רונית מרוז05/07/200612:3009/08/200612:30
קריאה במורה נבוכיםמר גודמן מיכה05/07/200616:0014/08/200616:00
מבוא לבלשנות שמיתפרופ' שלמה יזרעאל09/07/20069:0013/08/20069:00
ספרות מסופוטמית ב'פרופ' משה ענבר09/07/20069:0013/08/20069:00
תרבות המזרח הקדום כרקע למקראד"ר אהובה אשמן09/07/200612:3015/08/200612:30
אומרים יש אהבהד"ר רונית מרוז09/07/200616:0014/08/200616:00
בקיאות תלמידי שנה א'ד"ר חיים כהן09/07/200616:0014/08/200616:00
תלמוד בבלי למתקדמים מסכת ראש השנה פרק ג'פרופ' משה עסיס10/07/200612:3014/08/200612:30
גאולה בדרך גיאומטרית: קריאה באתיקה של שפינוזהמר יובל ג'ובני11/07/200616:0017/08/200616:00
יסודות התחבירד"ר פנינה טרומר ד"ר אורה עמבר13/07/20069:0015/08/20069:00
ייצוג דמות האישה בספר שופטיםד"ר אהובה אשמן14/07/20069:0017/08/200612:30
תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיביגב' נועה דולב-ישראלי גב' טליה סוצקובר16/07/20069:0016/08/20069:00
הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א'מר טל קיטנפלון17/07/200616:0017/08/200616:00
הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית ב'מר טל קיטנפלון17/07/200616:0017/08/200616:00
בקיאות מ"א - העת החדשהד"ר פנינה טרומר17/08/200612:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
בחינת בקיאות לתלמידי ב"א-מגמת מקרא,יחידה ג'ד"ר אסנת ברתור05/09/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
בחינת גמר לתלמידי מ"א - מגמת מקראפרופ' אד גרינשטיין05/09/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה