בחינות ביה"ס לפילוסופיה בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבוא למדעי הדתותד"ר גדעון בוהק13/02/20069:0017/03/20069:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה