קורסי החוג לצרפתית בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

שנה א'(מסגרת 168)

סמ' א' רמה א'+ב'

סמ' ב' (מסגרת 168)

רמה א' צרפתית למתחילים חובה להירשם לשיעור של מר איב ואל

של היח' להוראת שפות. הרישום בחוג לצרפתית

השיעור יתקיים בימי א' 12-14 וד' 12-14 בסמ' א+ב

רמה ב' עם ידע בצרפתית (מסגרת 555)

סמ' א'

סמ' ב'

חובה שנה ב' רמה ג' בשפה הצרפתית

מסגרת 124

שיעורי שפה רמה ג' (מסגרת 126)

שיעורי בחירה מסגרת 123 (שו"ת)

סמ' א' שנה ב' ג'

סמ' ב'

סמינריונים (מסגרת 127)

סמ' א'

סמ' ב'

תנאי לכניסה לסמינר השתתפות בקורס מבוא לבלשנות

שנים ב' ו-ג' שיעורים מתקדמים בתרבות צרפת

מסגרת 224 (שו"ת)

רמה א'+ב' - שיעורים בעברית בלבד

סמ' א'

סמ' ב'

שיעורי לשון קריאה מודרכת

מסגרת 225 (ק"מ)

סמ' א' רמה א'+ב'

סמ ב'

שיעורי לשון (מסגרת 229)

רמה א'+ב' תרבות חובה שנה ב'

סמ' א'

סמ' ב'

שנים ב' ו-ג'

שיעורים נוספים שלא יכללו במניין השעות

סמינריונים

מסגרת 227 בעברית בלבד

סמ' א'

סמ ב'

תואר שני

מסגרת 620

סמ' א'

הסמינר יינתן במשך ששה שבועות וייחשב ל-2 ש"ס

סמ' ב'

הסמינר יינתן במשך ששה שבועות וייחשב ל-2 ש"ס

מסגרת 624

סמ' א'

סמ' ב'

שנה א'(מסגרת 168)
סמ' א' רמה א'+ב'
0625.1220.01תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתית
ד"ר מישל קאהןסמ' א'שיעורב'18-16גילמן281
0625.1221.01תרגיל בעברית לשיעור הנ"ל לרמה א'
גב' ענת פלדמןסמ' א'תרגילה'14-12ווב103
0625.1251.01תרגיל בצרפתית לשיעור הנ"ל לרמה ב'
ד"ר מישל קאהןסמ' א'תרגילה'16-14רוזנברג106
סמ' ב' (מסגרת 168)
0625.1222.01תרבות צרפת מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו
ד"ר דניס שרביטסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן282
0625.1223.01תרגיל בעברית לשיעור הנ"ל לרמה א'
גב' ענת פלדמןסמ' ב'תרגילה'14-12ווב104
0625.1254.01תרגיל בצרפתית לשיעור הנ"ל לרמה ב'
ד"ר גליה ינושבסקיסמ' ב'תרגילא'20-18ווב103
רמה א' צרפתית למתחילים חובה להירשם לשיעור של מר איב ואל
של היח' להוראת שפות. הרישום בחוג לצרפתית
השיעור יתקיים בימי א' 12-14 וד' 12-14 בסמ' א+ב
רמה ב' עם ידע בצרפתית (מסגרת 555)
סמ' א'
0625.1225.01צרפתית למתקדמים רמה ב'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' א'שו"תד'12-8ווב105
0625.1105.01הבעה בע"פ
גב' סופי הויזוסמ' א'תרגילב'20-18ווב102
סמ' ב'
0625.1226.01צרפתית למתקדמים רמה ב'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' ב'שו"תב'14-10ווב105
0625.1213.01הבעה בע"פ
גב' סופי הויזוסמ' ב'תרגילב'20-18ווב102
חובה שנה ב' רמה ג' בשפה הצרפתית
מסגרת 124
0625.2231.01מבוא לבלשנות
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'שיעורב'14-12ווב102
שיעורי שפה רמה ג' (מסגרת 126)
0625.2202.01הבעה בכתב א'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' א'תרגילב'14-12ווב103
0625.2204.01הבעה בכתב ב'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' ב'תרגילד'10-8רוזנברג106
0625.2001.01הבעה בעל-פה ג'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' א'תרגילג'10-8ווב101
שיעורי בחירה מסגרת 123 (שו"ת)
סמ' א' שנה ב' ג'
0625.2006.01נטלי סרוט והרומן החדש
פרופ' אלישבע רוזןסמ' א'שו"תג'16-14ווב102
0625.2010.01הסיפורת הפנטסטית
פרופ' אלישבע רוזןסמ' א'שו"תד'20-18ווב102
0625.2004.01יצירתו של מונטסקייה
ד"ר מישל קאהןסמ' א'שו"תה'18-16ווב102
0625.2003.01ספרות בלגית
גב' נעמי רוביןסמ' א'שו"תא'18-16ווב105
סמ' ב'
0625.2181.01מבנה השפה תאורטי
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'שו"תד'14-12ווב102
0625.2182.01מבנה השפה ישומי
גב' סוניה מנדלסוןסמ' ב'שו"תג'12-10רוזנברג205
0625.2650.01תולדות הלשון הצרפתית
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'שו"תב'16-14ווב103
0625.2007.01דימוי האשה במלחמת העולם הראשונה
פרופ' רות א עמוסיסמ' ב'שו"תב'18-16ווב103
0625.2008.01ספרות מגוייסת ברנסנס
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב'שו"תה'12-10ווב102
0625.2157.01סארטר וקאמי
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'שו"תד'16-14ווב104
0625.2009.01הרומן במאה ה-18
ד"ר מישל קאהןסמ' ב'שו"תה'18-16ווב102
0625.2159.01הבוהמה בפריז: אמנים וסופרים
גב' קולט רחל ליינמןסמ' ב'שו"תא'12-10גילמן307
סמינריונים (מסגרת 127)
סמ' א'
0625.3034.01טקסט וחברה: הרומן של בלזק
פרופ' רות א עמוסיסמ' א'סמינרב'20-16ווב103
0625.3032.01שירת הרנסנס
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' א'סמינרה'14-12ווב401
סמ' ב'
0625.3037.01אמיל זולא והמודרניות
פרופ' אלישבע רוזןסמ' ב'סמינרג'16-14ווב301
0625.3036.01שירה וסיפורת בתקופת הסימבוליזם
ד"ר מוניק יוטרןסמ' ב'סמינרב'12-10ווב301
0625.4176.01גרמטיקליזציה ולקסיקליזציה
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'סמינרד'18-16ווב102
תנאי לכניסה לסמינר השתתפות בקורס מבוא לבלשנות
שנים ב' ו-ג' שיעורים מתקדמים בתרבות צרפת
מסגרת 224 (שו"ת)
רמה א'+ב' - שיעורים בעברית בלבד
סמ' א'
0668.2072.01מבוא ליצירתו של מרסל פרוסט
פרופ' אלישבע רוזןסמ' א'שו"תד'18-16ווב102
0668.2077.01חינוך וחילוניות: צרפת של 1871-1914
גב' ענת פלדמןסמ' א'שו"תה'12-10גילמן278
0668.2073.01חיי האמנים במונמרטר
גב' קולט רחל ליינמןסמ' א'שו"תה'14-12גילמן280
0680.3006.01קאמי
ד"ר יעל רנןסמ' א'שיעורג'16-14גילמן326
0608.1140.01סימון דה בובואר: פילוסופית, מסאית וסופרת
ד"ר דינה חרוביסמ' א'שיעורד'16-14רוזנברג001
0662.2048.01ז'אק לאקאן
מר יצחק בנימיניסמ' א'שיעורג'12-10גילמן278
סמ' ב'
0668.2110.01תקשורת, פוליטיקה ספרות: מבוא לניתוח הרטורי
פרופ' רות א עמוסיסמ' ב'שו"תב'20-18ווב103
0668.2075.01תרבות הרנסנס ביצירתו של רבלה
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב'שו"תה'14-12ווב102
0668.2076.01הפילוסופים של הנאורות בצרפת
ד"ר מישל קאהןסמ' ב'שו"תה'16-14ווב103
0668.2078.01הסטוריה של צרפת דרך הקריקטורה
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'שו"תב'14-12ווב103
0668.2079.01ייצוגי הכיבוש הנאצי בספרות ובקולנוע
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'שו"תג'16-14גילמן220
שיעורי לשון קריאה מודרכת
מסגרת 225 (ק"מ)
סמ' א' רמה א'+ב'
0668.2112.01מאה שנות זמר צרפתי
מר אמית אביבסמ' א'ק"מד'12-10גילמן306
0668.2111.01גזענות אנטישמיות ואנטי ציונות בצרפת
מר איב והלסמ' א'ק"מא'16-14רוזנברג107
סמ ב'
0668.2115.01הגזענות, האנטישמיות והשואה בספרות ילדים
מר איב והלסמ' ב'ק"מב'12-10גילמן319
0668.2116.01פריז בשירים, בספרות ובקולנוע
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'ק"מד'14-12רוזנברג105
0668.2117.01הקומיקס בין ספרות לקולנוע
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'ק"מג'14-12ווב104
שיעורי לשון (מסגרת 229)
רמה א'+ב' תרבות חובה שנה ב'
סמ' א'
0668.1546.01אימון בקריאה ודקדוק ג'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' א'תרגילב'12-10רוזנברג205
0668.2710.01הבנת הנשמע והבעה בע"פ
גב' סוניה מנדלסוןסמ' א'תרגילג'12-10ווב301
0668.2710.02הבנת הנשמע והבעה בע"פ
גב' נעמי רוביןסמ' א'תרגילא'20-18ווב101
סמ' ב'
0668.1547.01אימון בקריאה ודקדוק ד'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' ב'תרגילד'12-10רוזנברג104
0668.2711.01הבנת הנשמע והבעה בע"פ
גב' סוניה מנדלסוןסמ' ב'תרגילג'10-8ווב101
0668.2711.02הבנת הנשמע והבעה בע"פ
מר איב והלסמ' ב'תרגילא'16-14ווב101
שנים ב' ו-ג'
שיעורים נוספים שלא יכללו במניין השעות
0668.0000.01צרפתית מדוברת
גב' סופי הויזוסמ' א'תרגילב'18-16ווב101
0668.0000.02צרפתית מדוברת
גב' סופי הויזוסמ' ב'תרגילד'16-14ווב101
סמינריונים
מסגרת 227 בעברית בלבד
סמ' א'
0811.3117.01היוצרים ששינו את פני התאטרון האירופי:
ד"ר יערי נורית סמ' א'סמינרב'16-12דן-דוד112
0668.3144.01פריחת הז'אנרים ברנסנס
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' א'סמינרג'12-10ווב102
ג'14-12ווב102
סמ ב'
0668.3143.01עולם הילדות בתרבות ובספרות המודרנית
פרופ' אלישבע רוזןסמ' ב'סמינרד'20-16ווב301
0668.3142.01עיתונות ובקורת בצרפת של המשטר הישן
ד"ר מישל קאהןסמ' ב'סמינרב'18-14ווב102
תואר שני
מסגרת 620
סמ' א'
0625.4172.01לשון, טקסט,חברה: שיטות ניתוח טקסט(חובה)
פרופ' רות א עמוסיסמ' א'סמינרג'16-14ווב103
0625.4170.01סיפורי ילדות בספרות הצרפתית העכשווית
פרופ' אלישבע רוזןסמ' א'סמינרג'14-12ווב101
0625.4173.01תאטרון האבסורד
פרופ' זיס יורגןסמ' א'סמינרג'12-10ווב401
ב'18-16ווב301
הסמינר יינתן במשך ששה שבועות וייחשב ל-2 ש"ס
0625.4171.01ספרות שוליים בעידן הנאורות
ד"ר מישל קאהןסמ' א'סמינרב'16-14ווב103
סמ' ב'
0625.4174.01הגרוטסקי בספרות הצרפתית
פרופ' אלישבע רוזןסמ' ב'סמינרג'14-12ווב301
0625.4175.01האוטוביוגרפיה במשטר הישן
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב'סמינרג'12-10ווב103
0625.4176.01גרמטיקליזציה ולקסיקליזציה
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'סמינרד'18-16ווב102
0625.4177.01בעיות מתודולגיות וגישות מחקר בסוצ' של הספרות
פרופ' ז'יזל ספירסמ' ב'סמינרד'20-18ווב101
ג'16-14ווב501
הסמינר יינתן במשך ששה שבועות וייחשב ל-2 ש"ס
0625.4178.01רגש ותבונה: סוגיות ברטוריקה
פרופ' רות א עמוסיסמ' ב'סמינרג'20-18ווב103
0625.4143.01הדרכה בכתיבת עבודות
מר איב והלסמ' א'הדרכה אישיתב'12-10ווב301
0625.4144.01הדרכה בכתיבת עבודות
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'הדרכה אישיתב'16-14ווב301
0625.9999.99פורום מורי ותלמידי תואר שני ושלישי (שנתי השתתפות חובה)
שנתי ג'18-16ווב103
מסגרת 624
סמ' א'
0625.4065.01סדנה בתרגום ספרותי מצרפתית
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'סדנהב'14-12ווב101
0625.4066.01סדנת ספרות ילדים
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'סדנהד'18-16גילמןא361
0680.7303.01מבוא לתורת התרגום
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'שיעורב'16-14גילמן326
סמ' ב'
0625.4067.01סמינריון נורמות תרגום מצרפתית
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'סדנהב'18-16גילמן320
0625.4068.01סדנה בתרגום דרמה
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'סדנהד'12-10גילמן261