בחינות החוג לפילוסופיה בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

--------------------------------------------------------------------------------

(1) ככלל, מדיניות הפקולטה היא שלכל סטודנט יש זכות להבחן פעם אחת בכל מקצוע בשנת לימודים אחת.

(2) קיומם של שני מועדי בחינות, א' ו-ב', אינו מקנה לתלמיד זכות להיבחן פעמיים בכל מקצוע ובאותה שנת לימודים.

(3) התלמיד רשאי להיבחן לפי בחירתו במועד א' או במועד ב', או בחלק מן המקצועות במועד א' וביתר המקצועות במועד ב'.

מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.

(4) חלוקת מבחני בית תהיה בתאריך ובשעה המפורסמים כאן. החלוקה תתבצע כנהוג בבחינה רגילה בחדר שיפורסם ביום הבחינה. דין מבחן בית כדין בחינה רגילה. בחינות הבית תוחזרנה על-ידי התלמידים למזכירות החוג.

(5) מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי הגשה של עבודות סמינריוניות של קורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

תקנון הבחינות מפורסם בדפי המידע הכללי בידיעון הפקולטה.

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
בחינת בקיאותד"ר נועה נעמן27/01/20069:0012/09/20069:00
קריאה מודרכת א'מורים שונים06/02/200612:3008/03/200618:00
פילוסופיה של הלשון - המשך - בחינת ביתפרופ' מרסלו דסקלמועד א': 7.2.06 ב- 9:00 עד 15.2.06 ב- 13:00
מועד ב': 17.3.06 ב- 9:00 עד 26.3.06 ב- 13:00
מחשב, מחשבה, חברהד"ר אלי דרזנר08/02/200612:3026/04/200618:00
אסתטיקה - שיעור המשך - בחינת ביתפרופ' רות רונןמועד א': 10.2.06 ב- 9:00 עד 19.2.06 ב- 13:00
מועד ב': 15.3.06 ב- 18:00 עד 23.3.06 ב- 13:00
המכתב הגנוב: פו, לאקאן, דרידה - בחינת ביתפרופ' רות רונןמועד א': 10.2.06 ב- 9:00 עד 19.2.06 ב- 13:00
מועד ב': 19.5.06 ב- 9:00 עד 28.5.06 ב- 13:00
מבוא לאסתטיקהד"ר חגי כנען10/02/20069:0015/03/200618:00
פילוסופיה הודית - המשך - בחינת ביתפרופ' שלמה בידרמןמועד א': 12.2.06 ב- 9:00 עד 20.2.06 ב- 13:00
מועד ב': 24.3.06 ב- 9:00 עד 2.4.06 ב- 13:00
פילוסופיה במאות ה-19 וה-20ד"ר ענת מטר13/02/200612:3022/03/200618:00
מבוא לפילוסופיה חדשהד"ר נועה נעמן צאודרר13/02/200616:0022/03/200618:00
פרקים באפלטון - בחינת ביתד"ר אריה פינקלברגמועד א': 15.2.06 ב - 9:00 עד 23.2.06 ב- 13:00
מועד ב': 26.5.06 ב - 9:00 עד 4.6.06 ב- 13:00
שפינוזה, אלהים וההמוןיובל ג'ובני15/02/200612:3017/05/200618:00
מבוא לפילוסופיה של המדעפרופ' מנחם פיש17/02/20069:0005/04/200618:00
ת. ההכרה ומטאפיסיקה - המשך - בחינת ביתד"ר ירון סנדרוביץמועד א': 17.2.06 ב- 9:00 עד 26.2.06 ב- 13:00
מועד ב': 31.3.06 ב- 9:00 עד 9.4.06 ב- 13:00
תורת המוסר - שיעור המשך - בחינת ביתגב' נופר שמעונימועד א': 19.2.06 ב- 9:00 עד 27.2.06 ב- 13:00
מועד ב': 12.5.06 ב- 9:00 עד 21.5.06 ב- 13:00
מבוא ללוגיקהפרופ' ענת בילצקי, ד"ר ענת מטר, ד"ר אלי דרזנר21/02/20069:0029/03/200618:00
לוגיקה - שיעור המשךד"ר אלי דרזנר21/02/200612:3029/03/200618:00
יצירת אמנות כסמל - בחינת ביתגב' מיכל גלמועד א': 23.2.06 ב - 9:00 עד 5.3.06 ב- 13:00
מועד ב': 12.5.06 ב- 9:00 עד 21.5.06 ב- 13:00
מבוא לתורת המוסרד"ר מירי רוזמרין24/02/20069:0009/04/20069:00
בעיית התודעה - בחינת ביתד"ר ירון סנדרוביץמועד א': 26.2.06 ב- 9:00 עד 6.3.06 ב- 13:00
מועד ב': 12.5.06 ב- 9:00 עד 21.5.06 ב- 13:00
מבוא לפילוסופיה יווניתד"ר אריה פינקלברג27/02/200616:0010/05/200618:00
מטאפורות ייצוגים ותמונות - בחינת ביתגב' מיכל גלמועד א': 1.3.06 ב- 9:00 עד 9.3.06 ב- 13:00
מועד ב': 26.5.06 ב- 9:00 עד 4.6.06 ב- 13:00
מבוא לפילוסופיה פוליטיתד"ר צבי טאובר02/03/200616:0024/05/200618:00
עמנואל לוינס: כוליות והאינסופי - בחינת ביתד"ר חגי כנעןמועד א': 3.3.06 ב- 9:00 עד 12.3.06 ב- 13:00
מועד ב': 26.5.06 ב- 9:00 עד 4.6.06 ב- 13:00

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט .

לתשומת לבכם: נוהל בחינות בית תלוי על לוח החוג.

מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי הגשה של עבודות סמינריוניות בקורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

שיעורים שלא צוינו לעיל, יסתיימו בהגשת עבודות לסיכום הקורס. את העבודות יש למסור למזכירות החוג בלבד עד 16.3.2006 בשעה 13:00.

לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות.

עבודות סמינריוניות מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1.5.06. עבודות שלא תימסרנה במועד, לא תיבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית.

מבחן בקיאות מועד חורף: 27.1.2006 בשעה 9:00

מבחן בקיאות מועד קיץ : 12.9.2006 בשעה 9:00

ב ה צ ל ח ה !!!

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
קריאה מודרכת א'סגל מרים,ארביב נדב,נץ נוגה,מגל אורן,אשר ענת,עציוני אורי,רותם שמואל19/06/20069:0027/07/20069:00
קירקגור - בחינת ביתד"ר תמי אילת יגורימועד א': 21.6.06 ב- 9:00 עד 29.6.06 ב- 13:00
מועד ב': 31.7.06 ב- 9:00 עד 8.8.06 ב- 13:00
מבוא לפילוסופיה של הדתד"ר נחמה ורבין22/06/200612:3024/07/20069:00
תפיסת הניכור - בחינת ביתמר יפתח גולדמןמועד א': 23.6.06 ב- 9:00. הגשה עד 2.7.06 ב- 13:00
מועד ב': 2.8.06 ב- 9:00. הגשה עד 10.8.06 ב- 13:00
פילוסופיה במאות ה-19 וה-20ד"ר ענת מטר25/06/200612:3001/08/20069:00
מבוא לפילוסופיה חדשהד"ר נועה נעמן צאודרר25/06/200616:0001/08/200612:30
לעשות פילו' יהודית עם פטיש!מר יובל ג'ובני27/06/200616:0030/07/200612:30
אמנות ופילוסופיה של היומיום - בחינת ביתמר מנחם גולדנברגמועד א': מועד א: 28/6 ב-9:00. הגשה עד 6/7 שעה 13:00
מועד ב': מועד ב':9/8 שעה 9:00. הגשה עד 17/8 שעה 13:00
מבוא ללוגיקה פילוסופיתמר עפר שמאי29/06/200616:0004/08/20069:00
מבוא לפילוסופיה יווניתד"ר אורנה הררי02/07/200616:0004/08/20069:00
החיפוש אחר האמת - בחינת ביתד"ר רחל שיחורמועד א': 3.7.06 ב- 9:00 עד 11.7.06 ב- 13:00
מועד ב': 8.8.06 ב- 9:00 עד 16.8.06 ב- 13:00
מבוא לתורת המוסר+מועד מיוחדד"ר מירי רוזמרין05/07/20069:0013/08/20069:00
מבוא לפילוסופיה ודתות בהודופרופ' שלמה בידרמן09/07/20069:0009/08/200612:30
מבוא לפילוסופיה של הלשוןגב' דנה ריזנפלד11/07/20069:0011/08/20069:00
ניטשה הולדת הטרגדיה - בחינת ביתד"ר רחל שיחורמועד א': 12.7.06 ב- 9:00 עד 20.7.06 ב- 13:00
מועד ב': 14.8.06 ב- 9:00 עד 22.8.06 ב- 13:00
מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרהד"ר ירון סנדרוביץ14/07/20069:0015/08/20069:00
מבוא לפילוסופיה של המדע-מועד מיוחדפרופ' מנחם פיש16/07/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
מבוא לפילוסופיה פוליטיתד"ר צבי טאובר18/07/20069:0010/09/20069:00
בחינת בקיאותמורי החוג12/09/20069:0012/09/20069:00

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט .

לתשומת לבכם: נוהל בחינות בית תלוי על לוח החוג.

מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי הגשה של עבודות סמינריוניות בקורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

שיעורים שלא צוינו לעיל, יסתיימו בהגשת עבודות לסיכום הקורס. את העבודות יש למסור למזכירות החוג בלבד עד 6.8.2006 בשעה 13:00.

לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות.

עבודות סמינריוניות מסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 3.9.06. עבודות שלא תימסרנה במועד, לא תיבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית.

מבחן בקיאות מועד חורף: 27.1.2006 בשעה 9:00

מבחן בקיאות מועד קיץ : 12.9.2006 בשעה 9:00

ב ה צ ל ח ה !!!