פרופ' יעקב שביט

אמריטוס בחוג להסטוריה של עם ישראל
חוג להסטוריה של עם ישראל אמריטוס
פרופ' יעקב שביט
טלפון פנימי: 03-6409277

קורות חיים

פרופ' יעקב שביט הוא חוקר של תולדות היישוב והיסטוריה ציונית. משמש כראש קתדרת גזה רות להיסטוריה יהודית מודרנית, ועמד מספר פעמים בראש החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב

 

קורות חיים >

פרסומים

רשימת פרסומים

 

ספרים              
       
               
       
               
       
               
       
               
       
               
 

     
             

ספרים בעריכתו

             
               
       
               
       
             

                         

ספרים

 

 

1. עונת הציד (הסזון) – היחסים בין ארגוני המחתרת והישוב המאורגן 1946−1937. הדר, תל-אביב, 1976, 232 עמ'.

[The Open Season: The Confrontation between the Underground Organizations and the Organized Yishuv. Hadar, Tel-Aviv, 1976, 232 pp.]

 

2. מרוב למדינה. התנועה הרביזיוניסטית: התוכנית ההתיישבותית והרעיון החברתי. יריב-הדר, תל-אביב, 1978, 339 עמ'.

[Revisionism in Zionism. The Revisionist Movement's Plan for Colonizatory Regime and Social Ideas, 1925–1935. Hadar, Tel-Aviv, 1978, 339 pp.]

 

3. ללא פשרות: הסכם בן גוריון – ז'בוטינסקי וכישלונו. יריב-הדר, תל-אביב, 1979, 191 עמ' (עם יעקב גולדשטיין).

[The Agreement between Ben-Gurion and Jabotinsky. 1934–1935. Hadar, Tel-Aviv, 1979, 191 pp. (co-author Yaacov Goldstein)]

 

4. מעברי עד כנעני: מציונות רדיקאלית לאנטי-ציונות. דומינו בשיתוף עם בית הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל-אביב, 1984, 245 עמ'.

[From Hebrew to Canaanite – From Radical Zionism to anti-Zionism. Jerusalem, 1984, 253 pp.]

 

5. המיתולוגיות של הימין: עיונים בהיסטוריה פוליטית ואינטלקטואלית של הימין. בית ברל, 1986, 258 עמ'.

[The Mythologies of the Zionist Right Wing. Bet Berel, 1986, 259 pp.]

 

6. The New Hebrew Nation. A Study in Israeli Heresy and Fantasy. Frank Cass, London, 1987, 192 pp.

 

7. Jabotinsky and the Revisionist Movement. 1925−1948. Frank Cass, London, 1988, 444 pp.

 

8. היהדות בראי היוונות והופעת היהודי ההלניסטי החדש. ספריית אופקים\עם עובד, תל-אביב, 1992, 561 עמ'.

[The Greek Mirror of Modern Judaism: Judaism versus Hellenism and the Search for the “Ideal Jewish Culture”. Am Oved/Ofakim, 1992, 561 pp.]

 

9. חרושת הטקסטיל בארץ-ישראל 1854–1956: מתעשייה חלוצית לתעשייה מובילה. בית-הספר הגבוה למדעי הטקסטיל, רמת-גן, 1992, 350 עמ'.

[History of the Textile Industry in Eretz-Israel, 1854−1956. Ramat-Gan, 1992, 350 pp.]

 

10. Athens in Jerusalem: Classical Antiquity and Hellenism in the Making of the Modern Secular Jew. The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford, 1997, 560 pp. (paperback edition 1999)

 

11. History in Black: African-Americans in Search of an Ancient Past. Frank Cass, London, 2001, 448 pp. (paperback edition 2001)

 

12. מלחמת הלוחות: ההגנה על המקרא במאה ה-19 ופולמוס בבל והתנ"ך. ספריית אופקים/עם עובד, תל-אביב, 2003, 305 עמ' (עם מרדכי ערן).

[The War of the Tablets – The Defense of the Bible in the 19th Century and the Babel-Bibel Controversy. Am Oved/Ofakim, Tel-Aviv, 2003, 305 pp. (Co-author Mordechai Eran)]

 

13. Staging and Stagers in Modern Jewish Palestine: The Creation of Festive Lore in a New Culture (1882–1948). Wayne University Press, 2004, 205 pp. (co-author Shoshana Sitton).

 

14. Tel-Aviv: Naissance d'une ville, 1909–1936. Albin Michel, Paris, 2004, 232 pp.

 

15. אירופה המהוללת והמקוללת: היהודים, אירופה ותרבות המערב. עם עובד, תל-אביב, 2006, 237 עמ' (עם יהודה ריינהרץ).

[The Glorious Accursed Europe: An Essay on the Jews, Europe and Western Culture. Am Oved, Tel-Aviv, 2006, 237 pp. (co-author Jehuda Reinharz)]

 

15a. The Glorious Accursed Europe: An Essay on the Jews, Europe and Western Culture. Brandeis University Press, 2010, 316 pp. (co-author Jehuda Reinharz).

 

16. The Hebrew Bible Reborn: From Holy Scripture to the Book of Books. Walter de Gruyter, Berlin, 2007, 580 pp. (co-author Mordechai Eran).

 

17. Faut-il Croire à ce Que Dit la Bible?. Albin Michel, Paris, 2009, 172 pp.

 

18. דרווין וכמה מבני מינו: אבולוציה, גזע, סביבה ותרבות. יהודים קוראים את דרווין, ספנסר, באקל ורנאן. ספריית הילל בן חיים למדעי היהדות\הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2009, 328 עמ' (עם יהודה ריינהרץ).

[Darwin and Some of His Kind: Evolution, Race, Environment and Culture – Jews Read Darwin, Spencer, Buckle and Renan. Hakibbutz Hameuchad, Tel-Aviv, 2009, 328 pp. (co-author Jehuda Reinharz)]

 

19. האל המדעי: מדע פופולרי בעברית במזרח אירופה במחצית השנייה של המאה ה-19: בין ידע ותמונת יקום חדשה. ספריית הילל בן חיים למדעי היהדות\הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2011, 228 עמ' (עם יהודה ריינהרץ).

[The Scientific God: Popular Science in Hebrew in Eastern Europe in The Second Half of the 19th Century: Between knowledge and a new Image of the Universe. Hakibbutz Hameuchad, Tel-Aviv, 2011, 228 pp. (co-author Jehuda Reinharz).]

 

20. הדרך לספטמבר 1939: היישוב, יהודי פולין והתנועה הציונית ערב מלחמת העולם השנייה. ספריית אופקים/עם עובד, תל-אביב, 2013, 430 עמ' (עם יהודה ריינהרץ).

[The Road to September 1939: The Jewish Community in Eretz-Israel, The Jews of Poland and the Zionist movement on the eve of World War II. Am Oved/Ofakim, Tel-Aviv, 2012, 400 pp. (co-author Jehuda Reinharz)]

 

20a. The Road to September 1939; Polish Jews, Zionists, and the Yishuv on the Eve of World War II. Brandeis University Press, 2017, 440 pp. (co-author Jehuda Reinharz).

 

21. חמוריות: מסע בעקבות החמור. מיתולוגיה, אלגוריה, סמליות וקלישאה. מרכז זלמן שזר, ירושלים, 2014, 202 עמ' (עם יהודה ריינהרץ).

[The Donkey: A Cultural History: A Journey through Myth, Allegory, Symbol and Cliché. Zalman Shazar Center, Jerusalem, 2014, 202 pp. (co-author Jehuda Reinharz)].

 

22. הרצאה על אוריינטליזם. לזכר ארנסט רנן. מאת איגנץ גולדציהר. מבוא, עריכה והערות. האוניברסיטה הפתוחה, 2016, 170 עמ'.

[‏Goldziher ‏Ignaz ‏ A ‏Lecture on Orientalism, In memory of Ernest Renan. Introduction, editing, and notes. The Open University, 2016, 170 pp.]

 

23. חלון אל העולם: קורות העמים בהיסטוריוגרפיה העברית במזרח אירופה במאה התשע עשרה. ספריית הלל בן חיים/הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2017, 237 עמ' (עם יהודה ריינהרץ).

[Window unto the World. Hakibbutz HaMeuchad, Tel-Aviv, 2017, 237 pp. (co-author Jehuda Reinharz)].

 

24. תהילת הכסילים. מאת שלמה רובין. מבוא, עריכה והערות. מאגנס, 2018, ירושלים, 244 עמ' (עם יהודה ריינהרץ).

[Praise of the Fools, By Solomon Rubin. Introduction, editing and, notes. Magnes, Jerusalem, 2018, 244 pp. (co-author Jehuda Reinharz)].

 

25. An Imaginary Trio. King Solomon, Jesus, and Aristotle. Walter de Gruyter, Berlin, 2020. 233 pp.

 

26. כתוב בספרים. כרמל, 2023, ירוש לים, 384 עמ'.

[Written in Books. Carmel, 2023, Jerusalem, 384 pp.]

 

מאמרים

 

 

1. "אני במזרח ולבי במערב על המוניזם הציוני של אב"א אחימאיר", קשת, נ"ז, חוברת א, שנה 15, סתיו 1972, 149–159.

["On the Zionist Monism of A. Achimeir", Keshet, 57:1, Autumn 1972, 149−159]

 

2. "הציונות – בין 'שקיעת המערב' ו'תחיית המזרח'", מאזניים, 36:2, 1973, 139–141.

[“Zionism – Between ‘The Decline of the West’ and ‘The Rise of the East”, Moznaim, 36:2, 1973, 139–141]

 

3. "הגנרל צ'רלס גורדון והתעלה – גורדון ורעיון התעלה מים סוף לים התיכון", קשת, נ"ט, חוברת ג', שנה 15, אביב 1973, 145–155.

["General Charles Gordon's Plan for a Canal from the Red-Sea to the Mediterranean", Keshet, 59: 3, Spring 1973, 145−155]

 

4. "היחסים בין אידיאה לפואטיקה בשירתו של יונתן רטוש", הספרות, 17, ספטמבר 1974, 66–91.

["The Relations between Ideology and Poetics in Yonatan Ratosh Poetry", Ha-Sifrut, 17, September 1974, 66−91]

 

5. "לתולדות סיפור הפשע בארץ ישראל", הספרות, 19−18, דצמבר 1974, 71−30 (עם זהר שביט).

["On the History of the Hebrew Crime Story", Ha-Sifrut, 18−19, December 1974, 30−71 (co-author Zohar Shavit)]

 

6. "שכר עבודה, שירותים בעין ומדיניות סוציאלית – השקפתו הסוציאלית של הרביזיוניזם", בטחון סוציאלי, 13−12, מארס 1977, 61−52.

["Wages in Natura and Social Services – The Social Ideology of Revisionism", Studies in Social Security, 12−13, March 1977, 52−61]

 

7. "למלא את הארץ ספרים – ספרות מקורית לעומת ספרות מתורגמת כתהליך יצירתו של המרכז הספרותי בארץ ישראל", הספרות, 25, אוקטובר 1977, 68−45 (עם זהר שביט).

["Translated versus Original Literature in the Process of the Creation of the Literary Center in Eretz-Israel", Ha-Sifrut, 25, October 1977, 45−68 (co-author Zohar Shavit)]

 

8. "ראשיתה של הסתדרות העובדים הלאומית – מבוא", ועידת היסוד והועידה השנייה של הסתדרות העובדים הלאומית. החטיבה לתולדות תנועת העבודה בעם ישראל, סדרת "מקור ומחקר", אוניברסיטת תל-אביב, 1978, 22−7.

["The Foundation of the National Workers Federation", Yaacov Shavit (ed.), The First and the Second Convention of NHF. Tel-Aviv University, 1978, 7−22]

 

9. "תיקרה לרמת חיים – על היעדרם של סטנדרטים לרמת חיים מקסימאלית כחלק ממדיניות שוויונית", בטחון סוציאלי, 16, יולי 1978, 52−40 (עם מאיר אביזוהר).

["On the Lack of Maximal Standard of Living as a Part of Egalitarian Social Policy", Studies in Social Security, 16, July 1978, 40−52 (co-author Meir Avizohar)]

 

10. "יחס התנועה הרביזיוניסטית לתנועה הלאומית הערבית", הציונות והשאלה הערבית. מרכז זלמן שזר, ירושלים, תשל"ט, 87−71.

["The Attitude of the Revisionist Movement towards the Arab-National Movement", Zionism and the Arab Question. Zalman Shazar Center, Jerusalem, 1978, 71–94]

 

10a. "The Attitude of the Revisionist Movement towards the Arab-National Movement", Zionism and the Arab Question. Jerusalem, 1983, 73−94.

 

10b. "La Posicuon Del Revisionismo Frente Al Meovimiento National Arabe", David Bankier (ed.), El Sionismo y la Cuestion Palestina. Magnes, Jerusalem, 1989, 214−249.

 

11. "בין חברה 'יישובית' לחברה פוליטית': הישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט", קתדרה, 14, ינואר 1980, 16−7.

["Between Community and Social Community in Mandatory Palestine", Cathedra, 14, January 1980, 7–16]

 

12. "Bibliographical Review: Palestine in the Nineteenth Century, Jewish Settlement in Palestine during the British Mandate, and the Zionist Movement: A survey of Studies in Israeli Historiography 1973–1979", Studies in Zionism, 1, Spring 1980, 141−158.

 

13. "תרבות עברית ותרבות בעברית", קתדרה, 16, יולי 1980, 193−190.

["Hebrew Culture and Culture in Hebrew", Cathedra, 16, July 1980, 190−193]

 

14. "הדמוגרפיה – המדע העגום כאפוקליפסה וכאנטי-אוטופיה", זמנים, ,4 קיץ 1980, 39−31.

["Demography – Pessimistic Science as Apocalypse and as Anti-Utopia", Zmanim, 4, Summer 1980, 31−39]

 

15. "ניסיונות מוקדמים למשא-ומתן ולהסדר בסכסוך הערבי-ישראלי", איתן גלבוע ומרדכי נאור (עורכים), הסיכסוך הערבי-ישראלי: גורמים, עימותים, סיכויים, משרד הביטחון, תל-אביב, תשמ"א, 348−331.

[“The Israeli-Arab Conflict: Early Attempts at Negotiation and Settlement”, Eitan Gilboa and Mordechai Naor (eds.), The Israeli-Arab Conflict: Origins, Clashes, Chances, Ministry of Defense, Tel-Aviv, 1980–1981, 331–348]

 

16. "IZL in Mandatory Palestine", Archives 1936−1948. IDC, Switzerland, 1981 (Selection and Introduction).

 

17. "זאב ז'בוטינסקי בין אש למים: בין ז'בוטינסקי לבין תנועתו", האומה, י"ט:63, 1981, 60–77.

[“Zeev Jabotinsky between Fire and Water: Between Zeev Jabotinsky and his Movement”, Ha’Uma, 19:63, 1981, 60–77]

 

17a. "Fire and Water: Zeev Jabotinsky and the Revisionist Movement", Studies in Zionism, 4, Autumn 1981, 215−236.

 

18. "מאמרי זאב ז'בוטינסקי (בתקופתו הארצישראלית הראשונה) 1919–1920", מאסף הציונות, ו, 1981, 358−323.

["The Articles of Zeev Jabotinsky in his first Palestinian Period, 1919–1920", Zionism, 6, 1981, 323−358]

 

19. "מקומו ותפקידו של משק החלב במערכת ההתיישבותית היהודית בארץ ישראל בתקופת המנדאט", קתדרה, 18, ינואר 1981, 193−178 (עם דן גלעדי).

["The Status and Functions of the Milk Industry in the Jewish Colonization of British-ruled Palestine", Cathedra, 18, January 1981, 178−193 (co-author Dan Giladi)]

 

20. "יוסף טרומפלדור כדמות מופת והויכוח על 'שייכותו' התנועתית", כיוונים, ,12 אוגוסט 1981, 21−9 (עם יעקב גולדשטיין).

["Joseph Trumpledor as an exemplary Model and the Controversy over his Political Heritage", Kivunim, August 1981, 9−21 (co-author Yaacov Goldstein)]

 

21. "המנדט הבריטי, משטר חוקה ומנהל", יהושע פורת ויעקב שביט (עורכים), המנדט והבית הלאומי. ההיסטוריה של ארץ ישראל. כרך 9, כתר ויד יצחק בן צבי, ירושלים, 1982, 105−86 (עם גדעון ביגר).

["The British Mandate Government Law and Administration", Yehoshua Porat and Yaacov Shavit (eds.), The Mandate and the National Home. The History of Eretz-Israel, vol. 9. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 1982, 86−105 (co-author Gideon Biger)]

 

22. "ארץ-ישראל כיחידה כלכלית ויחסי החליפין בין האוכלוסיות", יהושע פורת ויעקב שביט (עורכים), המנדט והבית הלאומי. ההיסטוריה של ארץ ישראל. כתר ויד יצחק בן צבי, ירושלים, 1982, 146−138 (עם שמואל אביצור).

["Eretz-Israel as an Economic Unit and the Exchanging Relations between the Two Populations", Yehoshua Porat and Yaacov Shavit (eds.), The Mandate and the National Home. The History of Eretz-Israel, vol. 9. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 1982, 138−146 (co-editor Shmuel Avizur)]

 

23. "הרקע ההיסטורי ויסודותיו של הבית הלאומי", יהושע פורת ויעקב שביט (עורכים), המנדט והבית הלאומי. ההיסטוריה של ארץ ישראל. כתר ויד יצחק בן צבי, ירושלים, 1982, 166−149.

["The Historical Background and the Foundation of the Jewish National Home", Yehoshua Porat and Yaacov Shavit (eds.), The Mandate and the National Home. The History of Eretz-Israel, vol. 9. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 1982, 149−166]

 

24. "הארגון הפוליטי של הישוב היהודי כחברה לאומית", יהושע פורת ויעקב שביט (עורכים), המנדט והבית הלאומי. ההיסטוריה של ארץ ישראל. כתר ויד יצחק בן צבי, ירושלים, 1982, 192−174.

["The Political Organization of the Jewish Community and International Society", Yehoshua Porat and Yaacov Shavit (eds.), The Mandate and the National Home. The History of Eretz-Israel, vol. 9. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 1982, 174−192]

 

25. "התפתחותו של הישוב היהודי כמרכז תרבותי עברי", יהושע פורת ויעקב שביט (עורכים), המנדט והבית הלאומי. ההיסטוריה של ארץ ישראל. כתר ויד יצחק בן צבי, ירושלים, 1982, 260−246.

["The Development of the Jewish Society as a Hebrew Cultural Center", Yehoshua Porat and Yaacov Shavit (eds.), The Mandate and the National Home. The History of Eretz-Israel, vol. 9. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 1982, 246−260]

 

26. "חמישים שנה ליסוד מפא"י יסוד מפא"י בעיני יריביה", קתדרה, 23, אפריל 1982, 186−183.

["Fifty Years to the Establishment of Mapai in the Eyes of Its Opponents", Cathedra, 23, April 1982, 183−186]

 

27. "בין אידיאולוגיה לכוח", יצחק בן אהרון (עורך), מלחמת לבנון: בין מחאה להסכמה, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, תשמ"ג, 153–162.

[“Between Ideology and Power”, Yitzhak Ben-Aharon (ed.), Lebanon War: Between Protest and Agreement, HaKibutz HaMehuchad, Tel-Aviv, 1982–1983, 153–162]

 

28. "חינוך ותרבות בישוב החדש: מצביון מסורתי-חרדי ללאומיות עברית ארץ ישראלית", יהושע בן אריה וישראל ברטל (עורכים). ארץ-ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית. ההיסטוריה של ארץ-ישראל. כתר ויד יצחק בן צבי, ירושלים, 1983, 316−306.

["Education and Culture in the New Yishuv. From Traditional Orthodox Disposition to Hebrew-Palestinian Nationalism", Yehoshua Ben-Arieh and Israel Bartal (eds.), Eretz-Israel in the Late Ottoman Period. The History of Eretz-Israel, vol. 8. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 1983, 306−316]

 

29. "התפתחותו של הישוב החדש 1917−1882", יהושע בן אריה וישראל ברטל (עורכים), ארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית, ההיסטוריה של ארץ ישראל. כתר ויד יצחק בן צבי, ירושלים, 1983, 273−257.

["The development of the Modern Yishuv, 1882-1917", Yehoshua Ben-Arieh and Israel Bartal (eds.), Eretz-Israel in the Late Ottoman Period. The History of Eretz-Israel, vol. 8. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 1983, 257−273]

 

30. "הבלגה או תגובה", מבוא ליעקב שביט (עורך), הבלגה או תגובה. המכון לחקר המחתרות, אוניברסיטת בר אילן, 1983, 35−8.

["Self Restraint or Reaction; the Dispute within the Jewish Community 1936-1939", Yaacov Shavit (ed.), Self-Restraint or Reaction. Bar Ilan University, 1983, 8−35]

 

31. "עברים ופניקים: תמונת עבר היסטורי קדום ושימושה באידיאולוגיה הרדיקלית של הימין הציוני והאנטי-ציוני", קתדרה, 29, ספטמבר 1983, 173–191.

["Hebrews and Phoenicians: An Ancient Historical image and its Usage", Cathedra, 24, September 1983, 173−191]

 

31a. "Hebrews and Phoenicians: An Ancient Historical image and its Usage", Studies in Zionism, 5, Autumn 1984, 157−180.

 

32. "אבי המרד לבחינת התואר, תולדותיו ותפקודו במסורת ההיסטורית של הרביזיוניזם, האצ"ל ותנועת החרות", מלאת מחקרים בתולדות עם ישראל ובתרבותו, ספר ב. תשמ"ד, 407−387.

["Jabotinsky –Father of Revolt. History of Title and its Function in the Historical Tradition of Revisionism, IZL and Herut Movement", Milet, the Open University Studies in Jewish History and Culture, 2. 1983/4, 387−407]

 

33. "יהודה ושומרון בהשקפה הציונית ובתולדות ההתיישבות בתקופת המנדט", יוסף לויטה (עורך), הר מרום ישראל: יהודה ושומרון עבר, הווה ומגמות לעתיד. משרד הביטחון, תל-אביב, תשמ"ד, 88–103.

[“Yehuda VeShomron in Zionist Thought and in the History of Settlement During the British Mandate”, Joseph Levite (ed.), Har merom Yiśrael: Yehuda VeShomron Past, Present, and Future Trends. Ministry of Defence, Tel-Aviv, 1983/4, 88–103]

 

34. "חברה לאומית ותרבות לאומית עברית – שתי פרספקטיבות", הציונות, ט, 1984, 121−111.

["National Society and National Hebrew Culture – Two Perspectives", Zionism, 9, 1984, 111−121]

 

35. "חיבת ציון בשיבת ציון", הציונות, ט, 1984, 372−359.

["The Return to Zion and the Lovers of Zion Movement", Zionism, 9, 1984, 359−372]

 

36. "לאופייה של ספרות עולי הרגל", אלי שילר (עורך), ספר זאב וילנאי: מבחר מאמרים בידיעת הארץ. אריאל, ירושלים, 1984, 425−423.

["On the Character of Pilgrims Literature", Eli Shiller (ed.), Vilnaie Book. Ariel, Jerusalem, 1984, 423−425]

 

37. "השימוש של משכילים יהודים במזרח אירופה במשנתו של הנרי תומס באקל", ציון, ד, תשמ"ד, 412−401.

["The Works of Henry Thomas Buckle and their Application by the Maskilim of Eastern Europe", Zion, 4, 1984, 401−412]

 

38. "לעניין המעבר מספרות 'שונד' ביידיש לספרות 'שונד' בעברית", תרביץ, שנה נ"ג, חוברת ב, טבת אדר ב תשמ"ד, 305−304.

["On the Transition of Schund Literature from Yiddish into Hebrew", Tarbiz, 53, 2, 1984, 304−305]

 

39. "הערה לביוגרפיה של משה וילהלם שפירא סוחר העתיקות מירושלים", קתדרה, 31, אפריל 1984, 187−182.

["A Note to the Biography of M.W. Shapira, an Antics Dealer in Jerusalem", Cathedra, 31, April 1984, 182−187]

 

40. "הבלש כהיסטוריון אופטימי", זמנים, 16, דצמבר 1984, 78−70.

["The Detective as an Optimist Historian", Zmanim, 16, December 1984, 70−78]

 

41. "The Cultural Center in Palestine", Glenda Abramson and Tudor Parfitt (eds.), The Great Transition. Rowman and Allanheld, New-Jersey, 1985, 130−134.

 

42. "בין פילסודסקי למיצ'קיביץ': מדיניות ומשיחיות ברוויזיוניזם הציוני בהקשר של התרבות הפוליטית הפולנית ושל זיקתו לפולין", הציונות, י, 1985, 31−7.

["Between Pilsudsky and Mickiewicz: Politics and Messianism in Zionist Revisionism", Zionism, 10, 1985, 7−31]

 

42a. "Between Pilsudsky and Mickiewicz: Politics and Messianism in Zionist Revisionism", Studies in Zionism, 6, Autumn 1985, 229−246

 

43. "הפולמוס על דמותו של הורדוס כדמות מופת היסטורית", עידן, 5, אפריל 1985, 180−166.

["The Controversy over Herod as Historical Figure", Idan, 5, April 1985, 166−180]

 

44. "יומן הריגול של דוידסקו 1919−1920", קתדרה, 36, תמוז תשמ"ה, 1985, 181–196.

["Joseph Davidescu: Excerpts from the Diary of a Spy, 1918", Cathedra, 36, 1985, 181−196]

 

45. "ארץ-ישראל ופולין כמערכת פוליטית משולבת", מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, 25, אביב תשמ"ו, 148–160.

["Eretz-Israel and Poland as a Political Polysystem", State, Government and International Studies, 25, Spring 1985, 148−160]

 

46. "יידיש ועברית: בין ספרות המון לחברת המון", הספרות, 34, נובמבר 1986, 210−201.

["Yiddish and Hebrew. Between Mass Literature and Mass Culture", Ha-Sifrut, 35−36, Summer 1986, 201−210]

 

47. "Eretz-Israel Research: Developments and Trends", Jewish Book Annual, 44, New York, 1986−87, 18−32.

 

48. "'אמת מארץ תצמח': קווים להתפתחות העניין הציבורי היהודי בארכיאולוגיה", קתדרה, 44, יוני 1987, 54−27.

["The Development of Jewish Popular Interest in Archaeology", Cathedra, 44, June 1987, 27−54]

 

49. "Ideology, World View and National Policy of the Likud Government 1977−1984", Jerusalem Journal of International Relations, 9:2, June 1987, 101−115.

 

50. "היש ליהודים דמיון? תכונות בני שם ותכונות בני יפת – שמיים ואריים בפולמיקה היהודית המודרנית: קטע מפולמוס ורנאן במרכזו", בין ישראל לאומות – קובץ מאמרים שי לשמואל אטינגר. ירושלים, תשמ"ח, 241−215.

["Semites and Aryans in Modern Jewish Polemics. Jewish Responses to Renan's Theory", Prof. S. Ettinger Festschrift. Jerusalem, 1987, 215−241]

 

51. "אלה תולדות נח והמבול: "פרשת הבריאה בשנייה", מאזנים, 10−9, 1988, 51−47.

["Noah and the Flood; The story of the second Creation", Moznaim, 9−10, 1988, 47−51]

 

52. "מאה שנות היסטוריה ישראלית בראי הציור", עם בונה ארץ. קטלוג תערוכה, מוזיאון הרצליה, 1988, 48−9.

["A Hundred Years of Israeli History as Reflected in Art", Am Bone Eretz. Exhibition Catalogue, Herzlia Museum, November 1988, 9−48]

 

53. "Uri Zvi Greenberg: Conservative Revolutionarism and National Messianism", The Jerusalem Quarterly, 48, Fall 1988, 63−72.

 

54. "חלון אל העולם – חדשות חוץ והיסטוריה בת זמננו בראשית העיתונות העברית", קשר, 4, נובמבר 1988, 10−3.

["Window on the World: Foreign News Columns in the Hebrew Press of the 19th Century", Kesher, 4, November 1988, 3−10]

 

55.The Mediterranean World and 'Mediterraneanism': The Origins, Meaning and Application of a Geo-Cultural Notion in Israel”, Mediterranean Historical Review, 3:2, December 1988, 96−117.

 

56. "'ארץ צלצל כנפים' וגאולת ישראל – תעודה מילנריסטית מירושלים, 1847", קתדרה, 50, טבת תשמ"ט, 98–110.

[“’Land in the deep Shadow of Wings’ and the Redemption of Israel – A Millenarian document from Jerusalem, 1847”, Cathedra, 50, December 1988, 98−110]

 

57. "הציונות והאתגר הכנעני", חיים אבני וגדעון שמעוני (עורכים), הציונות ומתנגדיה בעם היהודי: קובץ מאמרים. הספרייה הציונית, ירושלים, 1990, 338−328.

["Zionism and the Canaanite Challenge", Haim Avni and Gideon Shimoni (eds.), Zionism and its Jewish Enemies. Hasifriya Haziyonit, Jerusalem, 1990, 328−338]

 

58. "תרבות עולה מהים: הופעת האידיאה של תרבות ים-תיכונית", זמנים, 35−34, 1990, 47−38.

["Civilization Emerging from the Sea: The Birth of the Idea of a 'Mediterranean Culture'", Zmanim, 34–35, Summer 1990, 38−47]

 

59. "Ahad Ha-'Am and Hebrew National Culture: Realist or Utopianist?", Jewish History, 4:2, Fall 1990, 71−88.

 

60. "Cyrus King of Persia and the Return to Zion: A Case of Neglected Memory'", History and Memory, 2:1, Fall 1990, 51−83.

 

61. "Realism and Messianism in Zionism and the Yishuv", Jonathan Frankel (ed.), Jews and Messianism in the Modern Era: Metaphor and Meaning. Studies in Contemporary Jewry. VII, Oxford UP, 1991, 100−127.

 

62. "The 'Glorious Century' or the 'Cursed Century': Fin de-Siècle Europe and the Emergence of Modern Jewish Nationalism", Journal of Contemporary History, 26, 1991, 553−574.

 

63. "'Ex Qumran Lux'. Notas Historicas Y Literaris Sobre Los Manuscripto del Mar Muerto Y Los Origenes del Cristanisimo", Antonio Pinero (ed.), Origenes Del Cristianismo: Antecedentes y Primeros pasos. Cordouba-Madrid, 1991, 135−174.

 

64. "'רוח צרפת' ו'תרבות צרפת' ביישוב היהודי בארץ ישראל (1914−1882)", קתדרה, 62, 1991, 53−37.

["'Spirit of France' and 'French Culture' in the Jewish Yishuv in Eretz-Israel (1882−1914)", Cathedra, 62, December 1992, 37−53]

 

64a. “L'Esprit français et la culture française dans le Yishuv en Eretz Israël (1882−1914), REEH: Université de Paris VIII, 2002, 9−39.

 

65. "ירושלים כבירה קולוניאלית וכמרכז של תרבות עברית בשנות העשרים", קטלוג לתערוכה, מוזיאון מגדל דוד, אוקטובר 1991.

[Jerusalem as a Colonial Capital and as a Hebrew Cultural Center", Migdal David Museum: Introduction to `Migdal David' Exhibition, 1991]

 

66. "משיחיות, אוטופיה ופסימיות בשנות החמישים: עיון בביקורת על המדינה הבן-גוריונית", עיונים בתקומת ישראל, 2, 1992, 78−56.

["Messianism, Utopianism and Pessimism during the 1950s", Iyunim Bitkumat Israel, 2, 1992, 56−78]

 

66a. "Messianism, Utopianism and Pessimism during the 1950s", Benjamin Frankel (ed.), A Restless Mind. Routledge, London, 1996, 23−48.

 

67. "Modern Palestine 1860−1948"; "The Revival of Jewish Palestine 1881−1948"; "The Invention of Modern Hebrew Culture 1881-1939"; "The Emergence of a New Society 1881−1948", Eli Barnavi (ed.), A Historical Atlas of the Jewish People. Knopf, London, 1992 [Hebrew, English, and French]

 

68. "כינוסי אנשי הרוח ומעמד האמנות הפלאסטית בשנות ה-50", קטלוג תערוכת קבוצת העשרה 1951–1960. המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת-גן, 1992, 38−33.

["Conferences of Intellectuals and the Status of Visual Arts in the 50s'", the Group of Ten 1951−1960. the Museum of Israel Art, Ramat-Gan, 1992, 33−38]

 

69. "A Duty too heavy to Bear: Hebrew in the Berlin Haskalah, 1783−1819: Between Classics, Modern, and Romantic", Lewis Glinert (ed.), Hebrew in Ashkenaz: A Language in Exile. Oxford University Press, 1993, 111−128.

 

70. "The 'Qumran Library' in the Light of the Attitude towards Books and Libraries in the Second Temple Period", Michael Wise and Norman Golb (eds.), Methods of Investigation of the Dead Sea Scrolls and the Khirbet Qumran Site. Annals of the New York Academy of Sciences, 722, 1994, 299−317.

 

71. "Mediterranean History and the History of the Mediterranean: Further Reflections", Journal of Mediterranean Studies, University of Malta, 4:2, 1994, 313−329.

 

72. "Shifting Evaluations of Ancient Egypt and Its Place in World History", Bulletin of the Israeli Academic Center in Cairo, 18, January 1994, 13−18.

 

73. "תקנות המושבות הראשונות: מתקנות 'הקהל' לניסיון באוטופיה מעשית", קתדרה, 72, יוני 1994, 62−50.

["Regulations of the First Colonies – From Communal Regulations to an Experiment in Practical Utopia", Cathedra, 72, June 1994, 50−62[

 

74. "תיקוף ו'רוח התקופה' ב'מקצב הזמן הקצר' כאתגר היסטוריוגראפי", המזרח החדש, לו, תשנ"ד, 11−3.

["Periodisation, the 'Spirit of the Period', and the 'Short Span of Time' as a Historiographical Challenge", Hamizrah Hehadash, The New East, Journal of the Israel Oriental Society, XXXVI, 1994, 3−11]

 

75. "הרובד התרבותי החסר ומילויו: בין 'תרבות עממית רשמית' ל'תרבות עממית לא-רשמית' בתרבות העברית הלאומית בארץ-ישראל", בנימין זאב קדר (עורך), התרבות העממית: קובץ מחקרים. מרכז זלמן שזר, ירושלים, 1996, 346−327.

["Supplying a Missing System – Between Official and Unofficial Popular Culture in Hebrew National Culture", Benjamin Z. Kedar (ed.), Studies in the History of Popular Culture. Zalman Shazar Center, Jerusalem, 1996, 327−334]

 

76. "עבודת הקולטורא: בין אומה יוצרת תרבות לתרבות יוצרת אומה בהקשר של הלאומיות היהודית החדשה בארץ-ישראל", יהודה ריינהרץ, גדעון שמעוני ושמואל אטינגר (עורכים), לאומיות ופוליטיקה יהודית: פרספקטיבות חדשות. מרכז זלמן שזר, ירושלים, 1996, 158−141.

["The Yishuv between National Regeneration of Culture and Cultural Generation of the Nation", Jehuda Reinharz, Gideon Shimoni, and Yosef Salmon (eds.), Jewish Nationalism and Politics: New Perspectives. Zalman Shazar Centerת Jerusalem, 1996, 141−158]

 

77. "לאומיות, היסטוריוגרפיה ורוויזיה היסטורית", פנחס גינוסר ואבי בראלי (עורכים), עיונים בתקומת ישראל: ציונות – פולמוס בן זמננו, סדרת נושא, המרכז למורשת בן-גוריון והמכון לחקר הציונות, 1996, 276−264.

["Nationalism, Historiography and Historical Revision", Pinchas Ginossar and Avi Bareli (eds.), Iyunim Bitkumat Israel: Zionism: A Contemporary Controversy. Ben-Gurion Research Center, Sede Boqer Campus, the Institute for Research in History of Zionism, Tel-Aviv University, 1996, 264−276]

 

78. "'ארץ לבדד תשכון?' – המיתוסים של השיוך הגיאו-היסטורי והגיאו-תרבותי של ארץ-ישראל", דוד אוחנה ורוברט ויסטריך (עורכים). מיתוס וזיכרון: גלגוליה של התודעה הישראלית. מכון ון ליר בירושלים, ירושלים ותל-אביב, 1996, 336−321.

[David Ohana and Robert Wistrich (eds.), Myth and Memory: Transfiguration of Israeli Consciousness. The Van Leer Jerusalem Institute, Jerusalem and Tel-Aviv, 1996, 321−336.]

 

79. "Archaeology, Political Culture, and Culture in Israel", Neil Asher Silbermana and David B. Small (eds.), The Archaeology of Israel: Constructing the Past, Interpreting the Present. Sheffield Academic Press, 1997, 48−61.

 

80. "תרבות ומצב קולטורי: קווי-יסוד להתפתחות התרבות העברית בתקופת העלייה השנייה", ישראל ברטל (עורך), העלייה השנייה: מחקרים. יד יצחק בן צבי, ירושלים, 1998, 366−343.

["Culture and Cultural Status: Basic Developments in Hebrew Culture during the Second Aliya Period", Israel Bartal (ed.), The Second Aliya: Studies. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 1998, 343−366]

 

81. "The Reception of Greek Mythology in Modern Hebrew Culture", Asher Ovadia (ed.), Hellenic and Jewish Arts. Tel-Aviv University, 1998, 431−448.

 

82. "עורמת המשל והמשל כמשל: משלי י"ל גורדון וגלגולי מסורת המשל בספרות ההשכלה", זיוה שמיר (עורכת), סדן – מחקרים בספרות עברית: עיונים ביצירת י"ל גורדון. אוניברסיטת תל-אביב, 1998, 154−141.

["The Fables of Y. L. Gordon", Ziva Shamir (ed.), Sadan, Studies in Hebrew literature. 20, Tel-Aviv University, 1998, 141−154]

 

83. "תכונות העם ותכונות הארץ במחשבה הציונית", אביעזר רביצקי (עורך), ארץ-ישראל בהגות היהודית בעת החדשה. יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 1998, 412−391.

["The Characteristics of the Land", Aviezer Ravizki (ed.), Palestine in Zionist Thought in the 19th and 20th Centuries. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 1998, 391−412]

 

84. "Das deutsche Griechenideal als aktiver Spiegel in der jüdischen Weltanschauung", Babylon: Beiträge zur jüdischen Gegenewart, 18/1998, Frankfurt a/M., 70−89.

 

85. "מעמדה של התרבות בתהליך יצירתה של חברה לאומית בארץ ישראל: עמדות יסוד ומושגי יסוד", זהר שביט (מחברת ועורכת ראשית), בנייתה של התרבות העברית. כרך חמישי במסגרת תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, ירושלים, 1999, 29−9.

[The Position of Culture in the Creation of a National Society in Eretz-Israel", Zohar Shavit (Author and Editor in Chief), The Construction of the Hebrew Culture. The Israel Academy of Sciences and the Bialik Institute, Jerusalem, 1999, 9−29[

 

86. "מהי אפריקה שבתלמוד? – מסע דמיוני בגיאוגרפיה תלמודית", ישראל ברטל, יוסי בן-ארצי ואלחנן ריינר (עורכים), נוף מולדתו: ספר היובל ליהושע בן-אריה. מאגנס, ירושלים, 1999, 91−75.

["What is Africa in the Talmud: A Short Journey in Imaginary Geography", Israel Bartal, Yossi Ben-Artzi, and Elchanan Reiner (eds.), Studies in Geography and History. Magnes, Jerusalem, 1999, 75−91[

 

87. "A Distant, Putative Pair: Chinese and Jews in Jewish Perspective", Aharon Oppenheimer (ed.), Sino-Judaica: Jews and Chinese in Historical Perspective. Tel-Aviv University, 1999, 27−49.

 

88. "Vladimir Ze'ev Jabotinsky", in E. Barnavi and S. Friedländer, Les Juifs et le XXe siècle. Dictionnaire critique, Calmann-Levy, Paris, 2000, 589−601.

 

89. "אסכטולוגיה ופוליטיקה: בין 'נבואה גדולה' ל'נבואה קטנה' המקרה של אורי צבי גרינברג", הלל וייס (עורך), המתכונת והדמות מחקרים ועיונים בשירת אצ"ג, אוניברסיטת בר-אילן, 2000, 336−327.

["Eschatology and Politics – The Case of Uri Zvi Greenberg", Hillel Weiss (ed.), HaMatkonet VeHadmut: Studies on the poetry of Uri Zvi Greenberg. Bar-Ilan University, 2000, 327−336]

 

90. "Up the River or Down the River? An Afro Centrist Dilemma", Hggai Erlich and Israel Gershoni (eds.), The Nile: Histories, Cultures, Myths. Boulder, Colorado, 2000, 79−104.

 

91. "Crete as a Mediterranean Metaphor", Asher. Ovadiah (ed.), Mediterranean Cultural Interaction. 2, Tel-Aviv University, 2000, 267−283.

 

92. "First Encounters: East European Jewry Discovers Pre-Balfour England", Abraham Ben-Zvi and Aharon Klieman (eds.), Global Politics: Essays in the Honour of David Vital. Routledge, London, 2001, 283−307.

 

93. "זאב ז'בוטינסקי: בין לאומיות ליברלית ללאומיות רומנטית", גשר: כתב עת לעניינים יהודיים, 47:144, 2001, 27–36.

[“Zeev Jabotinsky: Between Liberal Nationalism and Romantic Nationalism”, Gesher: Journal for Jewish Studies, 47:144, 2001, 27–36]

 

94. "תכונת עיר פאריז: המדריך הראשון בעברית (למברג 1814)", ראה: עברית ופרנקופוניה, א:6, 2002, 29–35.

[“Character of the City of Paris: First Hebrew Travel Guide (Lamberg 1814)”, Re’e: Hebrew and La Francophonie, 1:6, 2002, 29−35]

 

95. L‘Esprit Français et la Culture Française dans le Yishuv en Eretz Israël (1882−1914)”, REEH: Université de Paris, 8, 2002, 9−39.

 

96. "מדוע לא חבשו בתל-אביב כפה אדומה? בין אידיאליזם לריאליזם בפרשנות של תולדות היישוב: תל-אביב כמשל", אבי בראלי ונחום קרלינסקי (עורכים), כלכלה וחברה בימי המנדט: עיונים בתקומת ישראל. סדרת נושא, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2003, 78−59.

["Why Didn't the Inhabitants of Tel-Aviv wear a Red Riding Hood? Idealism vs. Realism in the Interpretation of the History of the Yishuv – Tel-Aviv as a Metaphor", Avi Bareli and Nahum Karlinski (eds.), Economy and Society in Mandatory Palestine 1918−1948: Iyunim Bitkumat Israel, 2003, 59−78]

 

97. "תל-אביב על הים התיכון – בין עיר חוף לעיר נמל: מבט מתל-אביב של תקופת המנדט על לוונטיניות ועל ים תיכוניות", יהושוע בן-אריה ואלחנן ריינר (עורכים), וזאת ליהודה: מחקרים בתולדות ירושלים. יד יצחק בן צבי, 2003, 613−599.

["Tel-Aviv on the Mediterranean – Between a coastal city and a port city: A Look at Levantinism and Mediteraenism from Mandatory Period Tel-Aviv, Yehoshua Ben-Arieh and ‎Elchanan Reiner (eds.), Studies in the History of Eretz-Israel. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 2003, 599−613]

 

98. "קוורטט אינטלקטואלי: יהודים ומוסלמים עונים לארנסט רנאן", ראה: כתב עת לחקר העברית באירופה ,2003, 121−111.

["Quartet intellectuel : Juifs et Chrétiens répondent à Ernest Renan", Reeh, 9, 2003, 111−121]

 

99. "מבואות", "רעיון הגזע הים-תיכוני", יעקב שביט (עורך), אנתולוגיה ים תיכונית: מבואות ומקורות. פרויקט המרכז לתרבות הים התיכון, אוניברסיטת תל-אביב והוצאת ידיעות אחרונות, אנתולוגיה ים-תיכונית אוניברסיטת תל-אביב וידיעות אחרונות, 2004, 67−19, 339−334.

["Introductions", "The Idea of a Mediterranean Race", Yaacov Shavit (ed.), A Mediterranean Anthology. Tel-Aviv University, Yedioth Ahronoth Books, 2004, 19−67, 334−339.]

 

100. "בין ארגון עצמי ל'ארץ' ובין 'שלטון על ארץ': הארגון העצמי של היישוב היהודי בתקופת המנדט", ישראל ברטל (עורך), קהל ישראל: השלטון העצמי לדורותיו, כרך ג'. מרכז זלמן שזר, ירושלים, תשס"ד, 339–349.

[Jewish Autonomy in the Mandate Period", Israel Bartal (ed.), Kehal Yisrael: Jewish Self-Rule through the Ages, vol. 3. Zalman Shazar Center, Jerusalem, 2004, 339–349]

 

101. "מי קרא זאב? איך הבין ז'בוטינסקי את טיבה של גרמניה הנאצית ואת כוונותיה", אבי בראלי ופנחס גינוסר (עורכים), איש בסער: עיונים בתקומת ישראל. סדרת נושא, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2004, 369−345 (עם ליאת שטייר-לבני).

["Who Cried Wolf? How did Ze'ev Jabotinsky Understand the Nature and Intentions of Nazi Germany", Avi Bareli and Pinhas Ginossar (eds.), In the Eye of the Storm: Essays on Ze'ev Jabotinsky. Ben Gurion Institute, 2004, 345−369 (co-author Liat Steir-Livny)]

 

101a. "Qui Criait au Loup? Comment Zeev Jabotinsky perçut-il L'Allemagne nazie et son projet", Revue d'histoire de la Shoah, 182, 2005, 67−93 (co-author Liat Steir-Livny)

 

102. "'ספריות גנובות' – הגלגולים והתפקידים של מסורת אגדתית ושל ספריית שלמה המלך ואריסטו כגיבורה הראשי", יוסף קפלן (עורך), ספר וספריות, מרכז זלמן שזר, ירושלים, 2006, 413–445.

["Stolen Libraries – The Transformations and Functions of the Legendary Traditions of King Solomon's Library and Aristotle as its Main Protagonist", Y. Kaplan (ed.), Books and Libraries, Zalman Shazar Center, Jerusalem, 2006, 413−445]

 

103. "הסאטירה נגד האוטופיה: גרגורי בהרב (באגרוב) והמניאק שלו", קשר, 34, 2006, 82−78.

["Satire vs. Utopia: Grigorii Bagrov (Baharav) and his Maniac", Kesher, 34, 78–82]

 

104. "משמחת בית השואבה למועצת המורים למען הקק"ל: המצאת חגים וטקסים ביישוב היהודי בארץ ישראל כמקרה מבחן", יוסי דהאן והנרי וסרמן (עורכים), להמציא אומה. האוניברסיטה הפתוחה, 2006, 331–350.

[“From Simchat Beit HaShoeivah to Moetzet Hamorim LeMaan Hakeren Kayemet LeIsrael: The invention of Holydays and Rituals in the Yeshuv as a Case Study”, Yossi Dahan and Henry Wasserman (eds.), To invent a nation. The Open University, 2006, 331–350]

 

105. "Chanukka und die verlockenden Sirenen. Der Diskurs über die kulturellen Grenzen in der jüdischen Presse Deutschlands im 19. Jahrhundert", Trumah, 16, 2006, 151−172 (co-author Mordechai Eran).

 

106. "התנ"ך כהיסטוריה והפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא", ירמיהו יובל (עורך), זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני – מבט אנציקלופדי. כתר, ירושלים, 2007, 129–134.

[“The Hebrew Bible as History, and the Controversy of the Mikra’s Historicity”, Yirmiyahu Yovel (ed.), New Jewish Time: Jewish Culture in Secular Time – Encyclopedic Outlook. Keter, Jerusalem, 2007, 129−134] 

 

107. "From Admission Ticket to Contribution Remarks on the History of an Apologetic Argument", Jeremy Cohen (ed.), Jewish Contribution to European Civilization. Littman Library, Oxford, 2009, 151−164.

 

108. "Über die Bible als Geschichtedokument und Geschichte in der Bible", Trumah, 18, 2009, 213−222.

 

109. "היכן היא 'המולדת הרוחנית': על עדות אוטוביוגרפית של ז'בוטינסקי ועל פרשנויותיה", אליעזר בן רפאל ואחרים (עורכים), היהודים בהווה: כינוס ופיזור – בהוקרה ליוסף גורני. יד יצחק בן צבי, ירושלים, 2009, 54−47.

["Where is the 'Spiritual Homeland': An Autobiographical Note by Jabotinsky and Its Interpretation", Elieser Ben Refael et al. (eds.), The Jewish People Today: Ingathering and Dispersion. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 2009. 47−54].

 

110. "יונתן רטוש, 'הכנענים' ויחסם לשואה, 1953-1943", דינה פורת (עורכת), שואה מרחוק תבוא: אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה 1948−1933. יד יצחק בן צבי, ירושלים, 2009, עמ' 99−85 (עם ליאת שטייר-לבני).

["Yonatan Ratosh, the 'Canaanites' and Their Attitude to the Holocaust, 1943-1953", Dina Porat (ed.), When Disaster Comes from Afar. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 2009, pp. 85−99 (co-author Liat Steir-Livny)]

 

111. "'תנ"ך יהודי בגרמנית' – תרגום התנ"ך לגרמנית על-ידי שמעון ברנפלד (1903): בין מחקר "כופר" לתרגום "שמרני", בית מקרא, 54, 2009, 121–152 (עם מרדכי ערן).

["'Jewish Bible in German' – Simon Berenfeld's German Translation of the Bible (1903): Between 'Heretic' Scholarship and 'Conservative' Translation", Beit Mikra 54, 2009, pp. 121−152 (co-author Mordechai Eran)]

 

112. "The Influence of Polish National Heritage on Modern Jewish Nationalism", Mariusz Misztal and Piotr Trojański, Poles and Jews: History-Culture- Education. Wydawnictwo Naukowe UP, Krakow, 2011, 19–28.

 

113. "מי מפחד מעם יהודי?", עיונים בתקומת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 21, 2011, 526−513.

[“Who’s Afraid of Jewish People?“, Iyunim Bitkumat Israel, Ben-Gurion University, 21, 2011, 513–526]

 

114. "The Reception of Greek Mythology in Modern Hebrew Culture", Rakefet Sela-Sheffi and Gideon Toury (eds.), Culture Contacts and The Making of Cultures: Papers in homage to Itamar Even-Zohar. Tel-Aviv University, 2011, 437−458.

 

115. "'He Was Thoth in Everything' – Why and When King Solomon became both Magister omnium physicorum and Master of Magic", Ra'anan S. Boustan et al. (eds.), Envisioning Judaism: Studies in Honor of Peter Schäfer. Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, 587−606.

 

116. "Wann und wie verwendeten jüdische Gelehrte des 19. Jahrhunderts das Hebräisch-Deutsche Wörterbuch und andere Werke von Gesenius", Stefan Schorch and Ernst-Joachim Waschke (eds.), Biblische Exegese und hebräische Lexikographie: Kontext und Wirkung. Walter de Gruyter, 2013 (BZAW), 548−565.

 

117. "'אין כל דוד ודור שאין בו אונקיה מחטאו של עגל': מדרש פרוידיאני", אביהו זכאי, פול מנדס-פלור וזאב גריס (עורכים), שדמות ורוח: מחוות הוקרה וידידות לאברהם שפירא. כרמל, ירושלים, 2015, 269−264.

[“’Ein Kol Dor VaDor SheEin Bo Onkya MeCheto Shel Egel’: A Freudian Midrash”, Avihu Zakai, Paul Mendes-Flohr, and Zeev Gries (eds.), Fields in the Wind. Karmel, Jerusalem, 2015, 264–269]

 

118. "Thomas Carlyle versus Henry Thomas Buckle: Great Man Versus Historical Laws", ChaeRan Y. Freeze, Sylvia Fuks Fried, and Eugene R. Sheppard (Eds.), The Individual in History: Essays in Honor of Jehuda Reinharz. Brandeis University Press, Waltham Massachusetts, 2015, 301−316.

 

119. "Herod: From Monster to nearly a National Hero?"' Constanza Cordoni and Gerhard Langer (eds.), Let the Wise Listen and Add to Their Learning: Festschrift for Günter Stemberger on the Occasion of his 75th Birthday. Walter de Gruyter, Berlin, 2016, 683−703.

 

120. "לאן נעלמה מכונת התפירה 'זינגר'?", עמנואל אטקס, דויד אסף ויוסף קפלן (עורכים), אבני דרך: מסות ומחקרים בהיסטוריה של עם ישראל, שי לצבי (קותי) יקותיאל. מרכז זלמן שזר, ירושלים, 2016, 289−285.

[“Where did the Singer Sewing Machine disappear?”, Immanuel Etkes, David Assaf, and Yosef Kaplan (eds.), Milestones: Essays in Jewish History Dedicated to Zvi (Kuti) Yekutiel. Zalman Shazar Center, Jerusalem, 2016, 285–289]

 

121. "Israeli Culture Today: How Jewish? How Israeli?", Eliezer Ben-Rafael, Julius H. Schoeps, Yitzhak Sternberg and Olaf Glöckner (eds.), Handbook of Israel: Major Debates. Walter de Gruyter, Berlin, 2016, 22−38 (co-author Z. Shavit).

 

122. "Jewish Culture: What Is It? In Search of Jewish Culture", The Cambridge History of Judaism, Vol. VIII. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, 677−698 (co-author Zohar Shavit).

 

123. "מ'נרודניה ביבליותיקה' ל'ספריה לעם': פרק בתולדות ספרות המדע הפופולרי בעברית", דמיטרי שומסקי, יונתן מאיר וגרשום דויד הונדרט (עורכים), עם ועולם: שי לישראל ברטל. מרכז זלמן שזר, ירושלים, תש"ף, 344−335.

[“From Narodnaya Bibliotheca to Sifrya LaAm: A Chapter in the History of Popular Science in Hebrew”, Dmitri Shumsky, Jonatan Meir, and Gershon David Hundert (eds.), Am ve-Olam: A Tribute to Israel Bartal. Zalman Shazar Center, Jerusalem, 2019, 335–344]

 

124. Die Bibliotheken-Insel von Berlin”, Bibliotheksmagazin, 02/2020, 76−80 (co-author Zohar Shavit)

 

125. The Paradoxical After-life of the Babel-Bible Controversy”, Eva Cancik-Kirschbaum and Thomas L. Gertzen (eds). Der Babel-Bibel-Streit und die Wissenschaft des Judentums. Investigatio Orientis 6, 2021, 241−246.

 

 

ערכים באנציקלופדיות

 

 

1. "יונתן רטוש", האנציקלופדיה העברית, כרך ל, 990−989.

[Y. Ratosh, The Hebrew Encyclopedia, 30, 989−990]

 

2. From Jabotinsky to Begin. Some Historical Notes on the Development of the Right Wing in Zionist and Israeli Politics, Encyclopedia Judaica Year Book, 1978, 58−65.

 

3. "From Jabotinsky to Begin", Encyclopedia Judaica Year Book, 1977−8, Jerusalem 1979, 48−57.

 

4. "Bible", A. Iriye & P.Y. Saunier (eds.), The Palgrave Dictionary of Transnational History. Macmillan, Basingstoke, 2009.

 

 

עריכה אקדמית

 

 

1. קתדרה, רבעון לתולדות ארץ ישראל וישובה. יד יצחק בן צבי ירושלים, 1984−1976, מייסד ועורך ראשון.

[Cathedra, Quarterly for the History of Eretz-Israel and its Yishuv. Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 1976−1984, Founder and First Editor]

 

2. ועידת היסוד והועידה השנייה של הסתדרות העובדים הלאומית. החטיבה לתולדות תנועת העבודה בעם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב, 1978, עורך ומהדיר.

[The First and the Second Covenant of NWF. Tel-Aviv University, 1978, Editor and Compiler]

 

3. ההיסטוריה של ארץ ישראל. סידרה בעשרה כרכים, יד יצחק בן צבי וכתר, ירושלים, 1985−1981, עורך ראשי.

[The History of Eretz-Israel, in Ten Volumes. Ben-Zvi Institute and Keter, Jerusalem, 1980−1986, Editor in Chief]

 

4. המנדאט והבית הלאומי. ההיסטוריה של ארץ ישראל, כרך 9, יד יצחק בן צבי וכתר, 1982 (עם יהושע פורת).

[The British Mandate and the Jewish national Home. The History of Eretz-Israel, Volume 9. Ben-Zvi Institute and Keter, Jerusalem, 1982, co-author Yehoshua Porat]

 

5. לקסיקון האישים של ארץ ישראל, 1948−1779. עם עובד, תל-אביב, 1983 (עם יעקב גולדשטיין וחיים באר).

[General Biographical Lexicon of Palestine, 1779−1948. Tel-Aviv, 1983 (co-author Yaacov Goldstein and Haim Beʼer)[

 

6. הבלגה או תגובה? המכון לחקר המחתרות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 1983.

[Self-Restraint or Reaction; the Dispute within the Jewish Community 1936−1939", Self-Restraint or Reaction. Bar Ilan, 1983]

 

7. מאבק, מרד, מרי 1948−1941. מרכז זלמן שזר ירושלים, 1987.

[Struggle, Revolt, Resistance: British Zionist Policy and the Struggle against Britain 1941−1948. Zalman Shazar Center, Jerusalem 1987]

 

8. הציונות. מאסף לתולדות התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ-ישראל, מאסף טז, 1991.

[Zionism, 16, 1991]

 

9. ירושלים – ביוגרפיה: היסטוריה מאוירת של ירושלים, עם עובד ומרכז זלמן שזר, תל-אביב-ירושלים, 1998.

[Jerusalem – Biography: Illustrated History of Jerusalem, Am Oved and the Zalman Shazar Center, Tel-Aviv and Jerusalem, 1998]

 

10. היסטוריה של תל-אביב-יפו בארבעה כרכים, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 2013−2001, (עם גדעון ביגר).

[The History of Tel-Aviv (in four volumes), Ramot, Tel-Aviv University, 2001−2013, co-author Gideon Biger]

 

11. אנתולוגיה ים תיכונית: מבואות ומקורות, פרויקט המרכז לתרבות הים התיכון, אוניברסיטת תל-אביב והוצאת ידיעות אחרונות, 2004, 488 עמ'.

[A Mediterranean Anthology, Tel-Aviv University, Yedioth Ahronoth Books, 2004, 488 pp.[

 

12. קנון וכתבי קודש. תעודה כ"ג, בית הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל-אביב, 2009. 286 עמ'.

[Canon and Holy Scriptures, School of Jewish Studies, Tel-Aviv University, Te'uda XIII, 2009]

 

 

עריכה 

 

 

1. ערי ז'בוטינסקי, אבי זאב ז'בוטינסקי. סטימצקי, תל-אביב, 1980.

[Jabotinsky, Eri. My Father, Z. Jabotinsky, Steimatzky, Tel-Aviv, 1980]

 

2. נפלאות ארץ הקודש: מסעי סופרים בארץ ישראל במאה הי"ט. כתר, ירושלים, 1981.

[Wonders of the Holy Land. Anthology of Famous Authors’ Travels Books to Palestine. Keter, Jerusalem, 1981]

 

3. הבלש העברי חוזר: מבחר הסיפור הבלשי מפלשתינה (א"י). ספרי מוניטין, תל-אביב, 1983 (עם זהר שביט).

[The Return of the Hebrew Detective. Monitin, Tel-Aviv, 1983 (co-author Zohar Shavit)]

 

 

מסות בעיתונות (מבחר) 

 

 

1. "בעקבות גיבורי ז'בוטינסקי", עת-מול, ה, 6, 1980, 19–20.

2. "שופט, חוקר, היסטוריון", זמנים, 10, 1982, 100–101.

3. "השנאה והאהבה לעיר שעדיין אינה קיימת", מאזניים, נ"ח (1–2), 1984, 32.

4. "נצחונו של החבר מ"ח", פוליטיקה, 20, 1988, 40–42.

5. "מהי דמותו של הקולקטיב", סטודיו, 3–4, 1989, 37–39.

6. "אינטלקטואלים אנטי אוניברסיטאיים", פוליטיקה, 29, 1989, 39−37.

7. "הצעירה הזו שדינה נגזר לגסיסה, קמה לפתע לתחיה", העיר, 24.11.1989

8. "כריזמה של ברק, כריזמה של זיעה", ידיעות אחרונות, 27.8.1993

9. "בחזון, באש ובחרב", הארץ: תרבות וספרות, 4.4.2001

10. "בעירו של הסוחר מלובלין", מסע אחר, 119, 2001, 112−106.

11. "תחיית המתים של בבל", הארץ: תרבות וספרות, 18.1.2002

12. "זו המכה אשר נסחבת מן היאור", הארץ: תרבות וספרות, 27.3.2002

13. "ייהרס כל ניצן מטורף של אנטיוכיה יהודית", הארץ: תרבות וספרות, 26.2.2003

14. "מיתוס של עיר, עיר של מיתוס", מסע אחר, 139, 2003, 92−90.

15. "עץ הלימון נתן ריחו", עת-מול, 29:176, 2004, 4–6.

16. "הלא יודעים אנו איזה שלבי התפתחות עבר המין האנושי מבראשית... הדרך מובילה תמיד אל על", הארץ: תרבות וספרות, 9.7.2004

16a. "Science, Technology and the New Jew", Haaretz, 9.7.2004

17. "A Literary Circle in Judah", Haaretz, 16.6.2006

18. "כתיבה לדורות הבאים", הארץ: תרבות וספרות, 12.4.2006

19. "גיבור שלא נלחם בטחנות רוח", מסע אחר, נובמבר 2007, 96−92 (עם זהר שביט).

20. "משה החייט ואביו הסלאווי", הארץ: תרבות וספרות, 24.4.2008

21. "גשר בין הים השחור לספר בראשית", הארץ: תרבות וספרות, 28.8.2008

22. "נפתלי הלוי כותב לצ'רלס דרווין", הארץ: תרבות וספרות, 28.11.2008 (עם יהודה ריינהרץ)

23. "טשרניחובסקי לנוכח פסל אפולו", הארץ: תרבות וספרות, 7.8.2009 (עם זהר שביט)

24. "לא להוכיח שום דבר, למעט את אהבתי אל אדמת ארץ ישראל", הארץ: תרבות וספרות, 14.8.2009

25. "משה-אח'אנאתון ומשה-ח'מורבי: פרויד והזיכרון המודחק של היהדות", הארץ: תרבות וספרות, 18.9.2009 (עם מרדכי ערן)

26. "ה'דארוויניסטען' ומתנגדיהם: פולמוס האבולוציה בעתונות המשכילית", הארץ: תרבות וספרות, 13.11.2009

27. "הפיל של סרמאגו והפיל של האפיפיור", הארץ: תרבות וספרות, 12.3.2010

28. "וגם גזניוס ברוך יהיה", הארץ: תרבות וספרות, 16.4.2010

29. "ד"ר הרצל ומיסטר קלמנס", הארץ: ערב יום העצמאות, 19.4.2010

30. "Never the Twain Shall Meet", Haaretz, 30.4.2010

31. "שלמה המלך וישוע הנוצרי מתחרים על התואר 'בן האלוהים'", הארץ: תרבות וספרות, 24.12.2010

32. "למה יהודים מבינים טוב מכולם את שופן?", הארץ: תרבות וספרות, 25.2.2011

33. "הגזע הישראליטי תרם לעולם רבות בעודו נטמע בלאומים השונים", הארץ: תרבות וספרות, 20.3.2011

34. "ארמי אובד בפרגמון", הארץ: תרבות וספרות, 13.8.2011

35. "אם אדם חטא בהמה מה חטאה", הארץ: תרבות וספרות, 28.9.2011

36. "מה ייעשה בשליט המחזיר את העם מצרימה", הארץ: תרבות וספרות, 5.4.2012

37. זהר ויעקב שביט. "מכתב גלוי לגליה מאור", הארץ, 13.5.2012

37a. Zohar and Yaacov Shavit. "An Open Letter to Galia Maor", Haaretz, 13.5.2012

38. "הבשורה באזני ברתולימיאו", הארץ: תרבות וספרות, 25.5.2012

39. "על קניית ספרים כסימן לבערות", הארץ: תרבות וספרות, 5.7.2012

40. "האם כבר נסלח לשלמה המלך?", הארץ: תרבות וספרות, 23.9.2012

41. "אלה תולדות גן עדן", הארץ: תרבות וספרות, 25.9.2012

42. "המשפחה האובדת של משה", הארץ: תרבות וספרות, 25.3.2013

43. "כיצד הפך הורדוס ממפלצת לגיבור לאומי", הארץ: תרבות וספרות, 14.5.2013

44. "האיש שקיעקע את 'המודל הארי'", הארץ: תרבות וספרות, 28.6.2013

45. "איך שיכנע נפוליאון השלישי את רסקולניקוב לרצוח זקנה ברומאן 'החטא ועונשו'", הארץ: תרבות וספרות, 25.10.2013 (עם יגאל לפידוס)

46. "מדינת היהודים המרחפת באוויר", הארץ: תרבות וספרות, 20.12.2013

47. "מי רצח את מי: משה את בני ישראל או בני ישראל את משה", הארץ: תרבות וספרות, 16.4.2014

48. "מה עומד מאחורי האגדות על חוכמת שלמה", הארץ: תרבות וספרות, 28.9.2014

49. "כך הפכה אשה עיוורת ושנואה לסמל של היהדות", הארץ: תרבות וספרות, 12.12.2014

50. "השדים שסייעו לשלמה לבנות את המקדש", הארץ: תרבות וספרות, 7.3.2015

51. "מפעל מו"לי חלוצי: סיפורה של הוצאת לעם", הארץ: תרבות וספרות, 29.5.2015

52. "מסעה של ספרייה מבודפשט לירושלים", הארץ: תרבות וספרות, 28.8.2015

53. "באיזה כתב נמסרו למשה לוחות הברית"?, הארץ: תרבות וספרות, 4.10.2015

54. "כאן, בז'נבה, התכנס המוזר והטרגי שבקונגרסים הציוניים'', הארץ: תרבות וספרות, 13.11.2015

55. "איך הגיעו שור וחמור לאורווה בבית לחם", הארץ: תרבות וספרות, 25.12.2015

56. 'איך הגיע נזיר ברהמיני ללבוב'', הארץ: תרבות וספרות, 10.6.2016

57. "ארץ הקצוות: הניסיון העברי לצייר דיוקן של החברה האנגלית", הארץ: תרבות וספרות, 29.6.2016

58. "כששיקספיר היה שייקספיר ומקבת היה מקבט", הארץ: תרבות וספרות, 8.9.2016

59. "פאריס היא כלה כופרת: עיר האורות מכמה זוויות"הארץ: תרבות וספרות, 2.10.2016

60. "רק איש הבקיא במדע הרעה מסוגל להיות מלך מושלם" , הארץ: תרבות וספרות, .23.12.2016

61. "מה משותף לרועה ולדייג, לצאן ולדגים", הארץ: תרבות וספרות, 25.12.2016

62. "נוסעים בטלנים, נוסעים סקרנים, נוסעים שקרנים, נוסעים יהירים", הארץ: תרבות וספרות, 16.4.2017

63. "מלחמת המצווה של הרבי מלובביץ בלוחות הברית", הארץ: תרבות וספרות, 30.5.2017

64. "'נראה איש ברעהו את האהבה בתענוגיה כמעיין שופע': נער יהודי בן 17 כותב ב-1873 על סיפור אהבתם של אבלר ואלואיז"הארץ: תרבות וספרות, 28.7.2017

65. "לא מאביו, לא מרוח הקודש", הארץ: תרבות וספרות, 17.9.2017

66. "מאה שנה למותו של מנדלי מוכר "תרבות וספרות": אני המוציא במספר צבא בעלי החיים ולכולם בשם  אקרא"הארץ: תרבות וספרות, .29.11.2017

67. "צאו מבבל הזונה פן תשתתפו בחטאותיה"הארץ: תרבות וספרות, 14.12.2017

68. "אריסטו כורע על ארבע, ואשתו של אלכסנדר מוקדון רוכבת עליו ומצליפה", הארץ: תרבות וספרות, 27.2.2018

69. "וימצא שם זקן אחד יושב והוא קורא בספרים האלה"הארץ: תרבות וספרות, 5.6.2018

70. "בישראל של היום ז'בוטינסקי היה סמולן", הארץ: תרבות וספרות, 15.8.2018 (עם דימיטרי שומסקי)

71. "מבורכות גופות התמימים שהומתו על ידי הורדוס"הארץ: תרבות וספרות, 24.12.2018

72. "שלמה משל בצדק, כך גם מלכתנו", הארץ: תרבות וספרות, 21.5.2019

73. "איך נראה ישו", הארץ: תרבות וספרות, 3.6.2019

74. "אי הספריות של ברלין", הארץ: תרבות וספרות, 23.7.2019 (עם זהר שביט)

75. "למען הקים בזה אות זיכרון לשם החכם ההוא על שדמות לשון עבר", הארץ: תרבות וספרות, 26.9.2019

76. "כבר אי אפשר לאכול בבבל נקניקייה בלי חרדל ברלינאי", הארץ: תרבות וספרות, 26.11.2019

77. "שתייה היא הנאתם של הרוסים והם לא יוכלו לחיות בלעדיה", הארץ: תרבות וספרות, 17.12.2019

78. "פוטיוס מבקר הספרות הראשון", הארץ: תרבות וספרות, 9.2.2020

79. "שבעה פילוסופים יוונים יוצאים לגלות בפרס", הארץ: תרבות וספרות, 9.3.2020

80. "אם היו כלי זינו נטועים בגופו, יקוץ בחייו", הארץ: תרבות וספרות, 6.4.2020

81. "פסח: יום ההולדת של פרעה ושל ילדי הגן", הארץ: תרבות וספרות, 9.4.2020

82. "תורת משה והרצון החופשי", הארץ: תרבות וספרות, 31.5.2020

83. "עברים בוגדנים, אינכם נוקמים את מותה?", הארץ: תרבות וספרות, 2.8.2020 (עם ז'אן לוק עלוש)

84. "אחר כך אחזתי בדג-כלב גדול; את חלקו בישלתי לאחר שריסקתי לתוכו תותי עץ", הארץ: תרבות וספרות, 13.12.2020

85. "חג המולד: ממתי חמורו של המשיח לבן", הארץ: תרבות וספרות, 25.12.2020

86. "במקום שיש ספרים, יש מעתיקים", הארץ: תרבות וספרות, 26.1.2021

87. "מונוקל, מלך היהודים", הארץ: תרבות וספרות, 26.2.2021 (עם יובל רובוביץ)

88. "כי מלא חשק שלמה: מנדלקרן והקונקורדנציה שלו", הארץ: תרבות וספרות, 28.3.2021

89. "איך הביטו בי, כאילו ספר רות מעולם לא נכתב", הארץ: תרבות וספרות, 14.5.2021

90. "מקהלת ארזי הלבנון שרה בצרפתית", הארץ: תרבות וספרות, 7.7.2021

91. "לא היינו כפתאים אשר האמינו כי נמצא אבן זיכרון ממשה רבנו", הארץ: תרבות וספרות, 19.9.2021

92. "הזמן יגן עליי, רוח הקודש, ואהבתה של בת-לוויתי החוכמה", הארץ: תרבות וספרות, 30.11.2021

93. "מנין באו ומי היו שלושת מלכי המזרח", הארץ: תרבות וספרות, 20.12.2021

94. "פשע במסווה של פילנתרופיה", הארץ: תרבות וספרות, 12.4.2022

95. "מלוח השחמט למדע ההיסטוריה", הארץ: תרבות וספרות, 21.9.2022

96. "חוכמת השיעור (מתמטיקה) היא הראשונה לכל המדעים", הארץ: תרבות וספרות, 2.11.2022

97. "כמעט שאין כפר שלא תמצא בו בקבוק מהירדן", הארץ: תרבות וספרות, 21.12.2022

98. "הנני מכבד כשרון נפשך רוססא מליץ יקר", הארץ: תרבות וספרות, 31.3.2023

99. "'הארץ' קרא לה 'צעידת הייאוש' -- יציאת ורשה של וילהלם ריפל", הארץ: תרבות וספרות, 5.4.2023

100. "האמנם נהפכנו מעם סגולה לעם של נחשלים?", הארץ: תרבות וספרות, 23.5.2023

101. "פרי הילולי החכם המפורסם בנימין פרנקלין", הארץ: תרבות וספרות, 11.7.2023 

102. "למה התאבד העיתונאי שטפן לוקס", הארץ: תרבות וספרות, 12.9.2023 

103. "כוכב השביט שהצית סערה תיאולוגית", הארץ: תרבות וספרות, 19.9.2023 

104. "לווינה הבה נברח, מכונת זינגר נקנה, ואת הדלות נשכח", הארץ: תרבות וספרות, 7.11.2023 

105. "תורת היער על כל אכזריותה", הארץ: תרבות וספרות, 26.12.2023 

106. "הסניגור הראשון של הורדוס", הארץ: תרבות וספרות, 30.1.2024

107. "נטביע את עמק יזרעאל הארור והמזיק שאין לו עתיד", הארץ: תרבות וספרות, 5.3.2024

108. "רבי יהושע היה פחמי, רבי יוסי מעבד עורות ורבי יוחנן - סנדלר", הארץ: תרבות וספרות, 10.4.2024

 

ביקורת ספרים 

 

 

1. "הסוציולוגיה של הסופר" (ביקורת על J.W. Saunders, "The Profession of English Letters"), הספרות, 4(3), 1973, 572−571.

2. "הספר כמצרך של תרבות הפנאי בישראל", (ביקורת על ספרם של אליהוא כ"ץ ומיכאל גורביץ', "תרבות הפנאי בישראל: דפוסי בילוי וצריכה תרבותית"), הספרות, 17, 1974, 145−144.

3. "שותפים בהרפתקה גדולה" (ביקורת על ספרו של יוסף גרני, "שותפים למאבק - חיים וייצמן ותנועת הפועלים בארץ ישראל"), כיוונים, 2, תשל"ט, 128−123.

4. "מקור לא אכזב" (ביקורת על ספרו של ג'יימס פיין, "עתות סופה: עלים מדפתרי הקונסוליה בירושלים"), זמנים, 5, 1981, 109−108.

5. "'השאלה הערבית' − בעיה יהודית" (ביקורת על ספרו של י. גרני, "השאלה הערבית והבעיה היהודית"), עיתון, 77, 1986, 15−14.

6. "ספריה וספר בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית" (ביקורת על ספרו של דב שידורסקי), ציון, נ"ה, חוברת ג', תש"ן, 358–360.

7. "לח"י ו'הכנענים': אידיאולוגיה של שוליים, פוליטיקה של שוליים" (ביקורת על ספרו של י. הלר, "לח"י 1949−1940: אידיאולוגיה ופוליטיקה", וספרו של י. פורת, "שלח ועט בידו: חייו של יונתן רטוש"), הציונות, ט"ו, 1990, 248−237.

8. "מחדל או הישג?" (ביקורת על ספרו של ש. רובינשטיין, "הנגב: המחדל הציוני הגדול 1929−1919"), קתדרה, 63, אפריל 1992, 158−155.

9. Review of Dalia Ofer's Book: "Escaping the Holocaust" and of Dina Porat's Book: "The Blue and the Yellow Star of David", The American Historical Review, 97:3, June 1992, 900−902.

10. "חוקרים יהודים במדבר אוריינטלי" (ביקורת על  Martin Kramer,  “The Jewish Discovery of Islam: Studies in Honor of Bernard Lewis”), הארץ: תרבות וספרות, 29.9.1999

11. "לטפס על קיר חלק" (ביקורת על ספרו של טוביה פרילינג, "חץ בערפל"), עיונים בתקומת ישראל, 9, 1999, 544–556.

12. "בארגמן ובמחשך" (ביקורת על ספרו של משה שמיר, "יאיר – רומאן ביוגרפי"), הארץ: תרבות וספרות, 19.7.2001

13. "היפה מכל ימים" (ביקורת על ספרו של פרנן ברודל, "הים התיכון: מרחב והיסטוריה"), הארץ: תרבות וספרות, 2.1.2002

14. "רצח בחלטורה" (ביקורת על ספר בעריכת אדיבה גפן ודורית זילברמן, "רצח ליד הבית: סיפורי רצח ישראליים"), הארץ: תרבות וספרות, 26.3.2002

15. "ארור כנען, עבד עבדים" (ביקורת על ספרו של אברהם מלמד, "היהפך כושי עורו? האדם השחור כ'אחר' בתולדות התרבות העברית"), הארץ: תרבות וספרות, 18.7.2002

16. "התמזגות היצירה הלאומית באוצרות הציוויליזציה" (ביקורת על הקטלוג, "מאוסף פרמן למוזיאון תל-אביב, 1920–1932), הארץ: תרבות וספרות, 15.8.2002

17. "מומרים לציונות" (ביקורת על ספרו של מיכאל סטניסלבסקי, "From Nordau to Jabotinsky, Cosmopolitanism and Nationalism Zionism and the Fin de Siecle"), הארץ: תרבות וספרות, 29.8.2002

18. "תורה וקמח - ומה שביניהם" (ביקורת על ספרו של Magen Broshi, "Bread, Wine, Walls and Scrolls"), הארץ: תרבות וספרות, 27.10.2002

18a. "Grounded in Facts", Haaretz, 1.11.2002

19. "התנ"ך הסיני, קונפוציוס היהודי" (ביקורת על ספרה של איירין איבר, "סינים ויהודים: מפגשים בין תרבויות"), הארץ: תרבות וספרות, 27.11.2002

20.Cunfucian Fusion" (Review of Irene Eber's book: "Chinese and Jews: Encounters Between Cultures"), Haaretz, 6.12.2002

21. "מדוע לא נכנס הח'דיב איסמעיל למוזיאון הארכיאולוגי בקהיר" (ביקורת על ספרו של דונלד ריד, "Whose Pharaohs? Archaeology, Museums, and Egyptian National Identity from Napoleon to World War I"), הארץ: תרבות וספרות, 29.1.2003

22. "מה בין בת פרעה לסופרי המלך שלמה" (ביקורת על ספרה של פנינה גלפז-פלר, "יציאת מצרים: מציאות או דמיון"), הארץ: תרבות וספרות, 9.4.2003

23. "מדע היהדות באוניברסיטאות גרמניה: התחלה כושלת?" (ביקורת על ספרו של הנרי וסרמן, "התחלה כושלת: מדעי היהדות באוניברסיטאות בגרמניה בתקופת הרפובליקה הווימארית"), הארץ: תרבות וספרות, 8.5.2003

23a. "A Sidelong Glance on a Forgotten Corner", Haaretz, 9.5.2003

24. "המלך יאשיהו: האומנם 'משה', 'יהושע' ו'משיח' בדמות אחת?" (ביקורת על ספרו של נדב נאמן, "העבר המכונן את ההווה", ושל ניל אשר סילברמן וישראל פינקלשטיין, "ראשית ישראל"), הארץ: תרבות וספרות, 25.6.2003

25. "המשותף בין ניהיליסטים לפונדמנטליסטים" (ביקורת על ספרם של ישראל פינקלשטיין וניל אשר סילברמן, "ראשית ישראל: ארכיאולוגיה, מקרא וזיכרון היסטורי"), הארץ: תרבות וספרות, 2.7.2003

26. "אב לא מומר ואם לא חבשית, ולאן נעלם הסוס?" (ביקורת של הקטלוג "סוסקין: רטרוספקטיבה − צילומים, 1945−1905", בעריכת גיא רז), הארץ: תרבות וספרות, 19.9.2003

27. ביקורת על ספרו של ישראל קולת, "תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה התקופה העותמאנית (חלק שני)", ציון, סח, ג, תשס"ג, 391−387.

28. Review of Martin Barnel, "Black Athena Writes Back: Martin Barnel Responds to his Critics", Journal of World History, 15:1, March 2004, 106−110.

29. "איך נעשה קאנון?" (ביקורת על ספרם של מרגלית פינקלברג וגיא סטרומזה, "הומרוס, התנ"ך ומעבר לכך"), הארץ: תרבות וספרות, 22.4.2004

29a. "Canons at War", Haartetz, 21.11.2003

30. "האמנם מורשת ז'בוטינסקי?" (ביקורת על ספרו של יחיעם וייץ, "ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית: הקמתה של תנועת החרות 1949−1947"), זמנים, 86, אביב 2004, 116−114.

31. "מה רואים הננסים מעל כתפי הענקים" (ביקורת על ספרו של אברהם מלמד, "על כתפי ענקים: תולדות הפולמוס בין אחרונים לראשונים בהגות היהודית בימי הביניים ובראשית העת החדשה"), הארץ: תרבות וספרות, 30.7.2004

32. Review of Ibrahim Sundiata, "Brothers and Strangers: Black Zion, Black Slavery 1914−1940", The American Historical Review, 110:2, April 2005, 447−448.

33. "בשוודיה נפגשו צאצאי נוח ואבות היוונים" (ביקורת על ספרו של דויד קינג, "Finding Atlantis: A True Story of Genius, Madness, and an Extraordinary Quest for a Lost World"), הארץ: תרבות וספרות, 31.8.2005

34. "הו, מצרים, על דתך תישארנה רק אגדות, שלא תיאמנה בדורות הבאים" (ביקורת על ספרו של ג'מבטיסטה ויקו, "המדע החדש") הארץ: תרבות וספרות, 21.2.2006

35. "מה תורמת הגניזה מיבנה לידע על מוצאם של הפלשתים" (ביקורת על הקטלוג, "בשדה פלשתים: תשמישי קדושה מגניזת מקדש ביבנה") הארץ: תרבות וספרות, 21.1.2007

35a. "Philistine Facts on the Ground", Haaretz, 25.1.2007

36. "דוד מלך ישראל, עם מרכאות ובלעדיהן" (ביקורת על ספר היובל לפרופסור נדב נאמן, "Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern Contexts") הארץ: תרבות וספרות, 7.6.2007

37. "האיחוד האירופי והאימפריה הברברית" (ביקורת על Nancy Bisaha, "Creating East and West” ), הארץ: תרבות וספרות, 10.8.2007

37a. "History Europe and the Barbarians", Haaretz, 18.9.2007

38. "סרט מצויר נגד היטלר" (ביקורת על הספר בעריכת משה הלוי, "איגרות זאב ז'בוטינסקי - 1934, כרך תשיעי", ועל הספר בעריכת מינה גראור, "כתבי זאב ז'בוטינסקי / ביבליוגרפיה 1897–1940") הארץ: תרבות וספרות, 23.9.2007

39. "היהודים מקוקי-צ'ין-מיזו עושים עלייה" (ביקורת על ספרו של הלל הלקין, "על גדת הסמבטיון, מסע בעקבות צאצאי שבט המנשה"), הארץ: תרבות וספרות, 20.2.20

40. "After Them, the Deluge", Haaretz, 7.8.2008

41. "פיצוח הגרעין ההיסטורי, או פיצוחים וגרעינים?" (ביקורת על ספרו של ישראל קנוהל, "מאין באנו: הצופן הגנטי של התנ"ך") הארץ: תרבות וספרות, 15.10.2008

42. "ארמי אובד: תגובה על תגובה" (ביקורת על ספרו של ישראל קנוהל, "מאין באנו"), הארץ: תרבות וספרות, 7.11.2008

43. "בחיפוש אחר הבורגנות הישראלית" (ביקורת על ספרו של אמיר בן פורת, "היכן הם הבורגנים ההם"), קתדרה, 95, ניסן, תש"ס, 164−159.

44. Review of Shlomo Sand, "The Invention of the Jewish People", Nations and Nationalism, 16 (4), 2010, 774–787.

45. ביקורת על ספרו של אלון גל, "הציונות לאזוריה - היבטים גיאו תרבותיים", ציון, ע"ו, תשע"א, 105−101.

46. "זן שונה של אוריינטליזם" (ביקורת על Suzanne L. Marchand, “German Orientalism in the Age of Empire Religion, Race, and Scholarship” ), הארץ: תרבות וספרות, 23.8.2013

47. "הורדוס האכזרי או הורדוס הגדול?" (ביקורת על ספרה של מיריי הדס-לבל, "הורדוס"), הארץ: תרבות וספרות, 2.6.2022

47a. "Will the Real King Herod Please Stand Up", Haaretz, 25.6.2022 

48. "בכל תחנות הרכבת בלי יוצא מן הכלל אפשר לפגוש נציגים של הגזע השמי" (ביקורת על ספרו של א"ב סובוטין, "בתחום מושבם של היהודים"), הארץ: תרבות וספרות, 10.2.2023

 

שונות

 

"חמש שאלות ליעקב שביט: ניוטון בשפת הקודש", ראיון עם ורד לי על הספר "האל המדעי", הארץ, 5.1.2011. 

 

 

כנסים 

 

 

"גבולות ודיאלוגים בתרבויות ובין תרבויות" - בהוקרה לפרופ' יעקב שביט, 16.1.2013. 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>