משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
סגן/ית מנהל אגף ומנהל/ת היחידה לפיתוח משאבי אנוש (JB-216) אגף משאבי אנוש פנימי 27/11/2019
מזכיר/ת תלמידים (JB-210) ביה"ס לכלכלה חיצוני 26/11/2019
טכנאי/ת מעבדת שירות SPECT CT -PET הפקולטה לרפואה פנימי 26/11/2019
טכנאי/ת תקשורת בכיר/ה (JB-171) אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע חיצוני 24/11/2019
מזכיר/ת החוג להיסטוריה של עם ישראל (JB-214) הפקולטה למדעי הרוח פנימי 24/11/2019
מנהל/ת מדור יעץ והדרכה (JB-161) הספרייה למדעי החיים ולרפואה חיצוני 24/11/2019
אחראי/ת בקרה ודיווח כספי - קרנות חו"ל (JB-209) רשות המחקר חיצוני 20/11/2019
רכז/ת כוח אדם (JB-213) אגף משאבי אנוש חיצוני 20/11/2019
מזכיר/ת מערך הדוברות (JB-212) דובר האוניברסיטה פנימי 19/11/2019
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרה פנויה לחבר/ת סגל בכיר/ה במדעי הרוח היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות חיצוני 29/12/2019
סגל אקדמי לפקולטה לרפואה החוג לחינוך רפואי חיצוני 15/12/2019
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive