משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
מנהל/ת מדור יעץ והדרכה (JB-230) הספרייה המרכזית פנימי 24/12/2019
מזכיר/ת ראש מינהל (JB-220) הפקולטה להנדסה חיצוני 24/12/2019
רכז/ת הוראה ומינהל (JB-229) הפקולטה לרפואה פנימי 22/12/2019
עוזר/ת מינהלי/ת בכיר/ה (JB-228) הפקולטה להנדסה פנימי 22/12/2019
אחראי/ת טכני/ת במעבדת הוראה (JB-174) בית הספר לרפואת שיניים חיצוני 22/12/2019
טכנאי/ת מעבדת שירות – ניזול הליום (JB-218) ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה- הפקולטה למדעים מדויקים חיצוני 22/12/2019
רכז/ת כוח אדם (JB-213) אגף משאבי אנוש חיצוני 22/12/2019
מזכיר/ת תיאטרון האוניברסיטה (JB-187) החוג לאמנות התיאטרון חיצוני 22/12/2019
עוזר/ת גזבר (JB-208) אגף הכספים כלכלה ותקציבים חיצוני 18/12/2019
מזכיר/ת מנהלת (JB-225) ביה"ס לכלכלה פנימי 18/12/2019
מזכיר/ת תלמידים (JB-227) היחידה ללימודי שפות פנימי 18/12/2019
אחראי/ת מדיה (JB-224) אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים פנימי 17/12/2019
רכז/ת סגל זוטר ומלגות (JB-223) הפקולטה לניהול פנימי 17/12/2019
מזכיר/ת ועדת מינויים (JB-222) הפקולטה לרפואה פנימי 17/12/2019
אחראי/ת מאגרי מידע וטכנולוגיות דיגיטליות (JB-221) החוג לתולדות האמנות/הפקולטה לאמנויות פנימי 17/12/2019
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית חיצוני 05/02/2020
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד חיצוני 31/12/2019
משרה פנויה לחבר/ת סגל בכיר/ה במדעי הרוח היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות חיצוני 29/12/2019
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive