מבקרת האוניברסיטה

יצירת קשר

טופס פנייה למבקרת >

 

טל': 03-6408490, 03-6408168
 

פקס: 03-6407264
 

דוא"ל: mevakertau@tauex.tau.ac.il

 

כתובת: לשכת מבקר האוניברסיטה, אוניברסיטת ת"א, ת.ד. 39040 תל אביב 69978

 

משרדי הלשכה נמצאים בבניין המנהלה, בקומת הקרקע (חדרים 006 , 009)

 

לתשומת לבכם: טלפונים אלו מיועדים רק לפניות ללשכת המבקרת בנושאים הנמצאים בטיפול הלשכה.

מטרת הביקורת הפנימית באוניברסיטה

מטרת הביקורת הפנימית באוניברסיטה היא לסייע לאוניברסיטה, לגופים הפועלים מטעמה ולנושאי התפקידים בה, במילוי תפקידיהם ואחריותם באופן חוקי, יעיל ונאות. לפיכך בודקת המבקרת, לפי הצורך, את החוקיות, הסדירות, הסבירות, היעילות, החיסכון וטוהר המידות בניהול המשק, הכספים והמינהל ביחידות המינהליות והאקדמיות של האוניברסיטה ובגופים שבשליטתה.

 

תפקידיה של המבקרת, סמכויותיה ודרכי פעולתה מוגדרים בתקנון המבקר , שאושר על ידי הוועד המנהל של האוניברסיטה.

 

פניות הציבור

מבקרת האוניברסיטה בודקת תלונות הראויות, לדעתה, להיבדק על ידו, המופנות כנגד האוניברסיטה או אחת מיחידותיה, למעט בנושאים אקדמיים המסורים לסמכות הסנאט.

 

פניות הנוגעות לנושאים אקדמיים ניתן להפנות לנציב קבילות הסטודנטים, אשר מטפל אף בפניות של מועמדים ללימודים.

 

פניות הנוגעות להטרדה מינית ניתן להפנות לנציבת קבילות לענייני הטרדה מינית, הפועלת מכוח הנוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטה.

 

 

סודיות

כנקבע בתקנון המבקר, "דוחות המבקר, על כל טיוטותיהם, וכן פניות המבקר אל גופים מבוקרים, או חומר שהומצא לו תוך כדי מילוי תפקיד הביקורת, הינם סודיים ולא יימסר עליהם מידע למי שאינו זכאי לקבלו, אלא בהיתר מפורש של ועדת הביקורת".

 

 

ועדת הביקורת

ועדת הביקורת הינה אחת מוועדותיו של הוועד המנהל של האוניברסיטה. במסגרת תפקידיה הוועדה ממליצה בפני הוועד המנהל בדבר מועמדים לתפקיד מבקר האוניברסיטה; הוועדה קובעת את תנאי העסקתו של המבקר, כך שתובטח עצמאותו ואי תלותו; הוועדה מקבלת מהמבקר דיווחים תקופתיים ודיווחים
נוספים, על פי בקשתה; הוועדה מקיימת דיונים בממצאי המבקר, בהמלצותיו וביישומן; בהתאם, מציעה הוועדה לוועד המנהל דרכים לייעול פעולות מוסדות האוניברסיטה, דרכים ליישום המלצות המבקר ומסקנותיו, וכן המלצות נוספות כראות עיניה, המתחייבות לדעתה מממצאיו.

 

 

חברי ועדת הביקורת

עו"ד חיים סאמט (יו"ר)

עו"ד אריאלה להב

מר אבי אנג'ל

ד"ר עדי זרנקין

גב' אסתר לבנון

רו"ח שלמה בן שימול

רו"ח שלומי קוט


 

משקיפים מכוח תפקידם

מר אלי גלמן – יו"ר הוועד המנהל

פרופ' אריאל פורת - נשיא

פרופ' מרק שטייף - רקטור

מר גדי פרנק – מנכ"ל

גב' נירית גור אריה אלקלעי – מבקרת האוניברסיטה

עו"ד קרן רפלנסקי אלעד – היועצת המשפטית


 

מזכירת הוועדה

גב' שירלי כהנוביץ - ע. מנכ"ל

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>