הביקורת באוניברסיטה

יצירת קשר

טופס פנייה למבקרת >

 

דוא"ל: mevakertau@tauex.tau.ac.il

 

טל': 03-6408490

 

כתובת: לשכת מבקרת האוניברסיטה, אוניברסיטת ת"א, ת.ד. 39040 תל אביב 69978

מטרת הביקורת הפנימית באוניברסיטה

מטרת הביקורת הפנימית באוניברסיטה היא לסייע לאוניברסיטה, לגופים הפועלים מטעמה ולנושאי התפקידים בה, במילוי תפקידיהם ואחריותם באופן חוקי, יעיל ונאות. לפיכך בודקת המבקרת, לפי הצורך, את החוקיות, הסדירות, הסבירות, היעילות, החיסכון וטוהר המידות בניהול המשק, הכספים והמינהל ביחידות המינהליות והאקדמיות של האוניברסיטה ובגופים שבשליטתה.

 

תפקידיה של המבקרת, סמכויותיה ודרכי פעולתה מוגדרים בתקנון המבקר.

 

פניות הציבור

מבקרת האוניברסיטה בודקת תלונות הראויות, לדעתה, להיבדק על ידה, המופנות כנגד האוניברסיטה או אחת מיחידותיה, למעט בנושאים אקדמיים הנתונים לסמכות הסנאט.

 

פניות הנוגעות לנושאים אקדמיים ניתן להפנות לנציב קבילות סטודנטים, אשר מטפל אף בפניות של מועמדים ללימודים.

 

פניות הנוגעות להטרדה מינית ניתן להפנות לנציבת קבילות לענייני הטרדה מינית, הפועלת מכוח הנוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטה.

 

סודיות

כנקבע בתקנון המבקר, "דוחות המבקר, על כל טיוטותיהם, וכן פניות המבקר אל גופים מבוקרים, או חומר שהומצא לו תוך כדי מילוי תפקיד הביקורת, הינם סודיים ולא יימסר עליהם מידע למי שאינו זכאי לקבלו, אלא בהיתר מפורש של ועדת הביקורת".

 

ועדת הביקורת

המבקרת כפופה לוועדת הביקורת, שהינה אחת מוועדותיו של הוועד המנהל של האוניברסיטה. במסגרת תפקידיה, הוועדה ממליצה בפני הוועד המנהל בדבר מועמדים לתפקיד מבקר האוניברסיטה; הוועדה קובעת את תנאי העסקתו של המבקר, כך שתובטח עצמאותו ואי תלותו; הוועדה מקבלת מהמבקר דיווחים תקופתיים ודיווחים נוספים, על פי בקשתה; הוועדה מקיימת דיונים בממצאי המבקר, בהמלצותיו וביישומן; בהתאם, מציעה הוועדה לוועד המנהל דרכים לייעול פעולות מוסדות האוניברסיטה, דרכים ליישום המלצות המבקר ומסקנותיו, וכן המלצות נוספות כראות עיניה, המתחייבות לדעתה מממצאיו.

 

חברי ועדת הביקורת:

 • ד"ר עדי זרנקין (יו"ר)
 • עו"ד אריאלה להב
 • גב' אסתר לבנון
 • רו"ח שלמה בן שימול
 • רו"ח שלומי קוט

 

משקיפים מכוח תפקידם:

 • מר אלי גלמן – יו"ר הוועד המנהל
 • פרופ' אריאל פורת - נשיא
 • פרופ' מרק שטייף - רקטור
 • מר גדי פרנק – מנכ"ל
 • רו"ח נירית גור אריה – מבקרת האוניברסיטה
 • עו"ד קרן רפלנסקי אלעד – היועצת המשפטית

 

מזכירת הוועדה: גב' שירלי כהנוביץ - ע. מנכ"ל

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>