משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד. מידע כללי לגבי תהליך איוש משרה באתר מדור גיוס והשמה.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
רכז/ת נסיעות וזכויות אקדמיות (JB-234) אגף משאבי אנוש חיצוני 07/06/2020
ספרן/ית (JB-269) הספרייה למדעי החיים ולרפואה חיצוני 07/06/2020
מזכיר/ת התוכנית לסייבר, פוליטיקה וממשל (JB-237) ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים/הפקולטה למדעי החברה פנימי 31/05/2020
עוזר/ת מינהלי/ת (JB-280) הפקולטה למדעי הרוח חיצוני 31/05/2020
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive