סוג האירוע

בחר הכל

עיון

תרבות ואמנות

טקס

הפנינג

יום פתוח

סיור

תחום האירוע

בחר הכל

חיים, רפואה ומוח

מדויקים, הנדסה וננו

אמנויות, רוח וחינוך

חברה, סביבה, משפטים וניהול

כלל האוניברסיטה

אירועים

ספטמבר
22
ו
23
ש
24
א
25
ב
26
ג
27
ד
28
ה
29
ו
30
ש
אוקטובר
1
א
2
ב
3
ג
4
ד
5
ה
6
ו
7
ש
8
א
9
ב
10
ג
11
ד
12
ה
13
ו
14
ש
15
א
16
ב
17
ג
18
ד
19
ה
20
ו
21
ש
22
א

22 ספטמבר (5 אירועים)

24 ספטמבר (5 אירועים)

25 ספטמבר (6 אירועים)

26 ספטמבר (5 אירועים)

27 ספטמבר (5 אירועים)

28 ספטמבר (5 אירועים)

29 ספטמבר (5 אירועים)

15 אוקטובר

22 אוקטובר

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801