דגשים אסטרטגיים של אוניברסיטת תל אביב

 

 

For English > | للعربية >

 

אוניברסיטת תל אביב היא מוסד המחקר וההוראה הגדול ביותר בישראל. היא מגוונת מאוד בתחום עיסוקיה, מצויה במרכז העשייה הכלכלית, הטכנולוגית והתרבותית של מדינת ישראל, וגאה בהיותה ליברלית ופלורליסטית. החזון של האוניברסיטה הוא להיות אוניברסיטת מחקר מובילה ברמה בינלאומית והראשונה בישראל.

 

היעדים העיקריים של אוניברסיטת תל אביב דומים לאלה של אוניברסיטאות מחקר מובילות: קידום מחקר ברמה הגבוהה ביותר והקניית ידע וכלי חשיבה לאלפי תלמידות ותלמידים מדי שנה. יעד חשוב נוסף הוא השפעה על החברה בישראל ובעולם, בין היתר בתחומי התעשייה, התרבות והחינוך.

 

מתוך היעדים האלה נגזרים שישה דגשים אסטרטגיים שהאוניברסיטה פועלת לקדם: מחקר פורץ דרך, למידה חדשנית, בינלאומיות, רב-תחומיות, העמקת הקשרים עם התעשייה ועם החברה בכללותה, קידום שוויון ומגוון.

 

להלן תמצית האסטרטגיה לפי נושאים:

 

הרחב הכל
מחקר פורץ דרך

מחקר הוא נשמת אפה של האוניברסיטה. קשה לדעת מהיכן יבואו פריצות הדרך הבאות, ולכן תפקידה של האוניברסיטה הוא לספק לחוקרות ולחוקרים את התנאים המיטביים ללכת בעקבות הסקרנות והעקשנות שלהם: להעמיד תשתיות מחקר אישיות ומשותפות, לעודד שיתופי פעולה בין חוקרים בארץ ובעולם ולהסיר חסמים פנימיים. בנוסף, האוניברסיטה פועלת כדי לגייס את החוקרים הצעירים המבטיחים ביותר ומציעה להם את המשאבים הנדרשים ואת הסביבה התומכת לצורך מחקר פורה. מתוך הכרה בכך שפריצות דרך מחקריות מתרחשות במקרים רבים דווקא באזורי התפר שבין תחומי ידע שונים, האוניברסיטה מקימה מרכזי מחקר רב-תחומיים המאחדים תחתם חוקרים מכל קצוות הקמפוס ומאפשרים שיתוף פעולה מפרה.

researchers

האוניברסיטה רואה חשיבות רבה גם בטיפוח הסקרנות המדעית והאינטלקטואלית בקרב תלמידיה, ובהכשרתם למסלול של מחקר אקדמי עצמאי במסגרת התארים הגבוהים. כבר בלימודי התואר הראשון נחשפים התלמידים לעשייה המחקרית בקמפוס, והיא מתעצמת בלימודי התואר השני והשלישי, שבמהלכם התלמידים עורכים מחקר בליווי חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה. רבים מבוגרי התואר השלישי הופכים ברבות הימים לחוקרים עצמאיים ונקלטים כחברי סגל באוניברסיטת תל אביב ובמוסדות מחקר אחרים בארץ ובעולם.

למידה חדשנית

אוניברסיטת תל אביב רואה זכות ושליחות גדולה בתפקידה לתרום להכשרתם של דורות של משכילים ושל אנשי מקצוע בשירות החברה והמדינה, כמו גם של דורות חדשים של אנשי מדע מובילים הזוכים להכרה בינלאומית. היא מציעה לתלמידיה את המגוון הרחב ביותר של תחומי הלימוד, ושואפת להיות המוסד המוביל בישראל בכל אחד מתחומי לימוד אלו. האוניברסיטה משקיעה משאבים רבים בעדכון ובפיתוח שיטות הוראה חדשניות המתאימות למאה העשרים ואחת, לתלמידיה ולצו השעה. לשם כך הוקם באוניברסיטה הדקאנט לחדשנות בהוראה, המורכב מאנשי אקדמיה ומאנשי מקצוע בתחומי הפדגוגיה, המדיה וטכנולוגיות המידע. תפקידם הוא לפתח ולשפר את שיטות ההוראה, להתאים אותן לתקופה הנוכחית וללוות את סגל ההוראה בהטמעתן בקורסים הנלמדים בקמפוס.

innovative learning

מתוך לימוד המציאות המודרנית בתחום טכנולוגיות המידע והשפעותיה על החברה ועל ההשכלה הגבוהה בעולם, האוניברסיטה מבצעת את ההתאמות הנדרשות כדי לאפשר למידה יעילה גם בקרב דור הצעירים החדש, אשר צורכיהם וציפיותיהם מאופי הלמידה האקדמית שונים מאלה של דורות שקדמו להם. בהתאם לכך, שאיפתה של האוניברסיטה היא שמרכיב "העברת הידע" בהוראה ישודרג באמצעות שימוש בלמידה אסינכרונית (כמו הקלטות) ובכלים דיגיטליים אינטראקטיביים מקדמי למידה; כך, המפגש פנים אל פנים של התלמיד עם סגל ההוראה ידגיש את דיון העומק ואת שאילת השאלות, יעודד יצירתיות וחשיבה ביקורתית ויעסוק במשמעויותיו של החומר הנלמד לתלמיד ולסביבתו. סגל ההוראה, אשר מבוסס בעיקרו על חוקרים פעילים, יחשוף את התלמידים כבר בשלבי הלימוד הראשוניים לא רק לידע הקיים בתחום הלימוד, אלא גם לתהליכי החשיבה שהובילו למחקר העדכני, תוך הצגת השאלות הפתוחות ודרכי ההתמודדות עימן.

בינלאומיות

אוניברסיטת תל אביב מכירה בחשיבותו הרבה של הממד הבינלאומי בכל תחומי הפעילות שלה. האוניברסיטה פועלת לפתח קשרי מחקר עם מוסדות מובילים בעולם, למשוך אליה תלמידים מצטיינים מרחבי תבל ולהעניק לסטודנטים הישראלים כלים שיעזרו להם לשגשג בעידן הגלובלי בו אנו חיים.

 

האוניברסיטה מקיימת רשת ענפה של שיתופי פעולה אקדמיים עם אוניברסיטאות בארצות הברית, באירופה ובאסיה. בימים אלו (הרבעון האחרון של שנת 2021), האוניברסיטה פועלת להקמתו של מרכז מחקר והוראה משותף בנושא ההזדקנות עם אוניברסיטת קולומביה בניו יורק ועם יזמים באמירויות. בשנים הבאות יוקמו תכניות לימוד ומחקר נוספות בשיתוף עם מוסדות אקדמיים בחו"ל, מתוך מגמה שכמעט לכל בית ספר בקמפוס יהיה שותף בינלאומי וקשרים בינלאומיים ארוכי טווח.

international student

 

יותר מ-2000 סטודנטים בינלאומיים לומדים כל שנה באוניברסיטת תל אביב בכל התארים ותחומי הלימוד. הם לומדים לתואר ראשון או שני בתוכניות ייעודיות באנגלית, משתלבים בתוכניות לימוד המוצעות להם יחד עם תלמידים ישראלים או מגיעים לתוכניות של סמסטר בודד כחלק מלימודיהם באוניברסיטאות שותפות בחו"ל. תלמידים לתואר שני ושלישי ובתר-דוקטורים בינלאומיים משולבים בפעילות המחקריות של האוניברסיטה, ונמצאים בחזית המחקר ברבות ממעבדותיה. בכוונת האוניברסיטה להרחיב ולגוון בשנים הבאות את היצע תכניות הלימוד לתלמידים בינלאומיים ולהגדיל את מספרם בקמפוס.

 

בנוסף, לאוניברסיטה יש מספר תוכניות לימוד משותפות עם מוסדות אקדמיים מובילים בעולם, כולל עם האוניברסיטאות ברקלי, נורת'ווסטרן וג'ונס הופקינס בארצות הברית ועם האוניברסיטאות פקין בסין וטפאר בהודו. לאחרונה השיקה האוניברסיטה תכנית תואר ראשון משותפת עם אוניברסיטת קולומביה – התכנית הראשונה בישראל במשותף עם אוניברסיטה מ"ליגת הקיסוס" האמריקאית. לימודי התואר נחלקים בין תל אביב וקמפוס אוניברסיטת קולומביה בניו יורק, ומשלבים לימודי מדעי הרוח יחד עם קורסים במדעי החברה, מדעי החיים ויזמות. החל מ-2022 תציע האוניברסיטה לראשונה תואר MBA מקוון במלואו הפונה לתלמידים בכל העולם.

 

האוניברסיטה מעודדת ביקורים קבועים של חוקרים אורחים מחו"ל, המגיעים לתקופות הנעות בין כמה שבועות לכמה חודשים ומעשירים את המחקר, ההוראה ושיתופי הפעולה הבינלאומיים בקמפוס. בשנים הקרובות שואפת האוניברסיטה להקים שלוחה צנועה באירופה, שתפעל בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים מקומיים.

רב-תחומיות

המגוון העצום של תחומי מחקר ולימוד באוניברסיטה מאפשר חיבורים ייחודיים בין תחומים שבאופן מסורתי אינם קשורים זה בזה, ויצירת ערך מוסף מחיבורים אלו. לפיכך האוניברסיטה פועלת להקמתם של מרכזי מחקר והוראה רב-תחומיים, המשלבים בין המדעים המדויקים ומדעי החיים מן הצד האחד לבין מדעי הרוח, האומנויות ומדעי החברה מן הצד האחר. דוגמה לכך היא בית ספר סגול למדעי המוח שהוקם לפני כעשור.

Environmental engineering

בשנים 2021-2020 הוקמו כמה מרכזים ומיזמים רב-תחומיים חדשים: מרכז בינה מלאכותית ומדעי הנתונים, מיזם להתמודדות עם שינוי האקלים, מרכז למדע וטכנולוגיות קוונטים, מרכז להתמודדות עם מגפות ומרכז לחקר ההזדקנות. כמו כן הוקם מיזם רב-תחומי "חשיבה והחלטה", המאפשר לחברי הסגל להציג את מחקריהם בפני קהל מגוון של חוקרים מכל תחומי הידע. המטרה ארוכת הטווח היא להפוך את המיזם למרכז לחשיבה רב-תחומית, שבו יוכלו חוקרי האוניברסיטה להחליף דעות ורעיונות ולשתף פעולה עם חוקרים מתחומי ידע שונים.

 

רב-התחומיות של האוניברסיטה באה לידי ביטוי אף ב"תוכניות מנדל" למדעי הרוח בפקולטות "המדעיות". עד כה פעלו באוניברסיטה שתי תוכניות שכאלו, שבהן למדו מספר מצומצם של תלמידים מן הפקולטות להנדסה, למדעים מדויקים ולמדעי החיים שנים עשר עד חמישה עשר קורסים במדעי הרוח. בשנת תשפ"ב תושק תוכנית מנדל השלישית, שעל פיה יוצעו לכל תלמידי המדעים שלושה קורסים בליבת מדעי הרוח.

קשרים עם התעשייה והחברה

לאוניברסיטת תל אביב קשרים ענפים עם התעשייה עתירת הידע בארץ ובעולם, עם בתי החולים הרבים המסונפים לה וכן עם גופי ממשל ושלטון מקומי. הקשרים עם התעשייה מנוהלים בדרך כלל דרך חברת רמות, שהיא הגוף העוסק במסחור הטכנולוגיות וההמצאות של חוקרי האוניברסיטה. אל רמות הצטרף לפני כמה שנים גוף נוסף, TAU Ventures, אשר מהווה חממה לחברות הזנק (סטארט-אפ), בהובלת בוגרי האוניברסיטה.

 

האוניברסיטה פועלת להעמיק את קשרי האוניברסיטה עם התעשייה ולהפיק מהם את מרב התועלת – לטובת קידום המחקר האקדמי וההוראה, ולטובת החברה בכללותה. הקרבה הפיזית של חברות וסטארט-אפים בתחום ההיי-טק והביו-טק, אשר ליחידות האקדמיות של האוניברסיטה יש עניין אקדמי בשיתוף פעולה עימם, עשויה לעודד קשרים מועילים. לפיכך האוניברסיטה תציע לחברות מבטיחות לשכור משרדים בצמוד לקמפוס, שיאפשרו להן לעבוד בשיתוף פעולה עם חוקרי האוניברסיטה.

job fair

בימים אלו מוקם באוניברסיטה מרכז מעבדות חדשנות הכולל כעשר מעבדות רב-תחומיות עם פוטנציאל יישומי גבוה במיוחד. במרכז יהיו חברים שותפים מן התעשייה בארץ ובעולם, אשר יסייעו במימון פעילותו ויציגו צרכים ובעיות, שעליהם ינסו המעבדות לענות. זהו כלי נוסף וחדשני לקידום המחקר המתבצע באוניברסיטה, לעידוד מחקר רב תחומי ולתרגום הידע המחקרי לפתרונות מעשיים.

 

באוניברסיטה פועל זה כשלוש שנים מרכז יזמות. תחילה התבטאה עיקר פעילותו של המרכז בהצעה של קורסים ביזמות לתלמידים ברחבי הקמפוס. לפני כשנה שונה אופיו של המרכז באופן שמגביר את הפעילות המתקיימת בפקולטות מעבר לפעילות המרכזית. הנהלת האוניברסיטה מצידה מעודדת את הפקולטות לשקול את הקמתם של מרכזי יזמות פקולטטיים שיותאמו לאופייה המיוחד של כל פקולטה ויקיימו קשרי עבודה זה עם זה.

 

שבעה עשר בתי חולים מסונפים לאוניברסיטת תל אביב, ובכללם בתי החולים הגדולים והמובילים בארץ. נוסף על כך שהם משמשים להוראה לתלמידי בית הספר לרפואה ובית הספר למקצועות הבריאות, מצויים בהם כמה מרכזי מחקר משותפים עם האוניברסיטה. לאחרונה הוקם מרכז משותף חדש כזה בתחום הריפוי הגני (Gene Therapy) באיכילוב, המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי. בשנים הבאות יועמקו שיתופי הפעולה עם בתי החולים באמצעות יצירה של מרכזים משותפים נוספים בבתי החולים, באמצעות קירובם לאוניברסיטה של רופאים שהם חוקרים מצטיינים ובאמצעות חיזוק הפעילות המגשרת בין המצאותיהם של חוקרי האוניברסיטה לבין הצרכים הרפואיים בארץ ובעולם.

 

זה כמה שנים פועל באוניברסיטה מיזם Spark שמטרתו להאיץ את פיתוחן של תרופות, טיפולים וכלי אבחון המבוססים על מחקר המתקיים בין כתלי האוניברסיטה, ולהביאם לשלב הקליני והמסחרי. למיזם זה שותפים חוקרי האוניברסיטה מתחומי מדעי החיים והרפואה, רופאים מבתי החולים בארץ ונציגים של תעשיות הפארמה והביו-טק.

 

האוניברסיטה פועלת גם לשתף ולהנגיש לציבור הרחב את הידע שנוצר בתוכה: החל מאירועים ייעודיים לקהל הרחב (ובהם "אתנחתא", "סדרת הרצאות הרקטור", סדרות קונצרטים ועוד), דרך אירועים אקדמיים הפתוחים לציבור (כמו כנסים ו"לומדים בגילמן"), וכלה באתר האוניברסיטה המציג את העשייה העשירה המתקיימת בה. תכנית "עיר אקדמית" מאפשרת לתלמידי תיכון – כולל מאזורי פריפריה – ללמוד כחלק מלימודיהם ובליווי מורים שעוברים הכשרה מיוחדת, קורסים אקדמיים דיגיטליים במגוון רחב של תחומים, המועברים על ידי מיטב החוקרים באוניברסיטה. לימוד הקורסים עוד בשלב התיכון יוצר תחושה של מסוגלות אקדמית בקרב התלמידים ומסייע להנגיש את ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות רחבות.  

שוויון ומגוון

בחודש יולי 2021 הוקמה באוניברסיטת תל אביב יחידה חדשה – נציבות שוויון ומגוון. הנציבות כפופה לנשיא האוניברסיטה, והיא מרכזת את כלל תחומי המגוון והשוויון בקמפוס ובכלל זה מגדר, ערבים, דור ראשון להשכלה גבוהה, אנשים עם מוגבלות, מזרחים, קהילת הלהט"ב, יוצאי אתיופיה, חרדים, ועוד. הנציבות פועלת לקידום השוויון והמגוון בקרב הסגל האקדמי, הסגל המנהלי והסטודנטים.

student in the library

הקמת הנציבות מבטאת את ההכרה, שכדי למלא את ייעודיה ולהשביח את עבודתה – התמודדות עם בעיות חברתיות מורכבות, השגת פריצות דרך מדעיות והגעה לשיאים של ביטוי אומנותי – על האוניברסיטה לשלב מגוון רחב של רעיונות וידע, של גישות, של נקודות מבט ושל התנסויות. הקמת הנציבות מבטאת גם את המחויבות החברתית והציבורית של אוניברסיטת תל אביב, המהווה חלק בלתי-נפרד מהחברה הישראלית. ככזו עליה להנגיש באופן שוויוני את משאביה החומריים, העיוניים והרוחניים לכל חלקי האוכלוסייה. קמפוס מגוון יוצר הזדמנויות להיכרות ולשיתוף בין סטודנטים וחברי סגל מרקעים שונים, מגביר את הסובלנות למגוון רחב של נקודות מבט ומכין את הסטודנטים – דור העתיד – לאזרחות ולמנהיגות טובות יותר בחברה דמוקרטית, השואפת ליצור מרחבי חיים משותפים ושוויוניים. הנציבות פועלת לקדם מדיניות, תוכניות ופעילויות להגברת השוויון והמגוון ברחבי הקמפוס ולהגביר את תחושת השייכות של כל קבוצות האוכלוסייה לאוניברסיטה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>