עיקרי התקנות ואופן חישוב שכר-הלימוד

 • הגדרות שכר לימוד
 • עיקרי התקנות
 • מינימום שכ"ל נדרש לתואר
 • לימודי שפות
 • לימודים בין-מוסדיים

א. במהלך לימודיו ישלם הסטודנט שכר לימוד יסוד עבור כל אחד מהתארים שילמד, בתוספת תשלומים נלווים, וחיובים נוספים בהתאם לכללים המפורטים בהגדרות שלהלן:

 • שכר לימוד יסוד – שכר הלימוד, כפי שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה. לתעריפים >
 • תשלומים נלווים – שירותי אבטחה ושירותי רווחה. התשלומים הנלווים חלים במלואם על כל התלמידים בין אם למדו בסמסטר אחד או בשני סמסטרים, במהלך שנת הלימודים וללא תלות באחוז שכר לימוד שנתי.
 • שנות תקן לתואר – מספר השנים המינימלי לקבלת התואר. לטבלת שנות התקן לתואר >
 • תקורה – 10% משכר לימוד יסוד. במהלך שנות התקן, חייב בתקורה תלמיד הלומד פחות מ-50% משכר הלימוד השנתי בתואר בכל אחד מהתארים. (בסמסטר א' ובסמסטר ב‘, לא כולל סמסטר קיץ) תלמיד הלומד רק סמסטר אחד בשנה בהיקף נמוך מ-25%, ישלם תקורה בשיעור של 5% בלבד. תוספת תקורה אינה מצטברת למינימום שכר הלימוד לתואר.

תלמידות ותלמידים ששירתו במילואים במשך לפחות 21 יום מאז ה-7 באוקטובר ומתוכם לפחות 7 ימים לאחר פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד ( קבוצה 1 במתווה האוניברסיטאי), שילמדו פחות מ50% שכ"ל בשנה"ל תשפ"ד יהיו פטורים מתוספת תקורה.

 

ב. גרירת לימודים – לימודים מעבר לשנות התקן, מחויבים בדמי גרירה בשיעור של 10% לשנה (5% לסמסטר) לרבות גרירה של עבודה/בחינה. תוספת גרירה זו אינה מצטברת למינימום שכר הלימוד לתואר.

 • ספירת שנות התקן לתואר של תלמיד המחליף את כל תכניות לימודיו, תחל ביום תחילת לימודיו בתכניות החדשות.
 • ספירת שנות התקן לתואר של תלמיד המחליף אחת מתכניות לימודיו, תחל ביום תחילת לימודיו בתכנית הוותיקה מבין התכניות שבהם הוא לומד.
 • תלמיד יחויב רק בתוספת אחת גרירה או תקורה בגין אותו תואר באותה שנת לימודים

* הארכת מועד הגשת סמינריונים בעקבות שביתת הסגל: תלמידים שסיימו את חובות למידת הקורסים בסמסטר  ב' תשפ"ג ולא יהיו רשומים לקורסים בשנת הלימודים תשפ"ד, ובעקבות שביתת הסגל מועד הגשת החובה האחרונה לתואר: העבודה/תזה/בחינת גמר/דוקטורט לשיפוט - עד 24.10.2023 יהיו פטורים מתשלום גרירת לימודים בשנה"ל תשפ"ד.

 

* תלמידים שסיימו את חובות למידת הקורסים ובשל מלחמת חרבות ברזל קיבלו ארכה להגשת מועד הגשת החובה האחרונה לתואר: העבודה/ תזה/בחינת גמר/ דוקטורט לשיפוט עד 31.1.2024 יהיו פטורים מתשלום גרירת לימודים.

תלמידות ותלמידים ששירתו במילואים במשך לפחות 21 יום מאז ה-7 באוקטובר ומתוכם לפחות 7 ימים לאחר פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד ( קבוצה 1 במתווה האוניברסיטאי), שסיימו את חובות למידת הקורסים בתשפ"ג ומקבלים ארכה אקדמית להגשת עבודה/ סמינר אחרון לתואר עד 1.7.2024 יהיו פטורים מתשלום גרירת לימודים בשנה"ל תשפ"ד.

 

ג. שעות התקן לתוארמכסת השעות (שעות סמטריאליות) לתואר שנקבעה לכל תכנית לימודים בהתאם לתקנות האקדמיות. שעות התקן לתואר אינן אחידות בתכניות הלימוד השונות. מכסת השעות מפורסמת בידיעוני הפקולטות. מכסת השעות עשויה להשתנות בעקבות שינוי בתכנית הלימודים. שינוי מכסת השעות יגרור חישוב שכר הלימוד רטרואקטיבית מתחילת הלימוד לתואר.

 

ד. מספר שעות הלימוד – מספר השעות הסמסטריאליות אליהן רשום התלמיד בפועל. לרבות קורסים עודפים, לימודי השלמה, קורסים חוזרים וקורסים שניתן מהם פטור אקדמי, ועל פי התקנות אינם פטורים מתשלום.

 

ה. אחוז שכר הלימוד השנתי – עלות שכר הלימוד לשנה בהתאם לרישום לקורסים ולתארים השונים.

 

אחוז שכר הלימוד לש"ס         =

 x 100 מספר שנות התקן לתואר

מספר שעות התקן לתואר


 

אחוז שכר

הלימוד השנתי

   =  

מספר שעות

הלימוד בפועל  

X  

 x 100 מספר שנות התקן לתואר

מספר שעות התקן לתואר

 

מספר השעות בפועל – כל קורס שרשום במערכת.

 

ו. הצמדה למדד – שכר הלימוד צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2023. ולא יפחת משכר הלימוד שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

 

ז. פטור אקדמי מקורסים בגין לימודים קודמים – פטור כספי משכר לימוד יינתן רק עבור קורסים שנלמדו במוסד מוכר להשכלה גבוהה באותה רמת תואר ובכפוף לכך שלא קיבל תואר בגין אותם קורסים. פטורים אחרים יחויבו בתשלום.

 

ח. לימוד שפות – קורסי שפה שאינם חלק מהדרישות לתואר מחויבים בתשלום נוסף (עיקרי התקנות - לימודי שפות).

 

ט. אנגלית מתקדמים א ' – מחויב בתשלום נוסף (עיקרי התקנות - לימודי שפות).

 

י. אנגלית מתקדמים ב' – פטור מתשלום אם נלמד במהלך שנה"ל (סמסטר א או  ב') מחויב בתשלום אם נלמד בקיץ

 

יא. תושב חוץ – שכר הלימוד לתושב חוץ גבוה ב- 25%  משכה"ל היסודי השנתי.

 

יב. מימון מגורם חיצוני – מימון במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו שכר לימוד הגבוה ב- 25% משכה"ל היסודי השנתי .

 

יג. שכר לימוד שנתי לצורך חישוב דמי אבטחה - שכר לימוד שנתי מסכם את החיובים עבור כל התארים בחשבון שכר לימוד של אותה שנת לימודים, לרבות גרירה ותקורה. להרכב שכר לימוד ותשלומים נלווים

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>