עונת לימודי הקיץ

בחוגים מסוימים מתקיימים לימודים בקיץ.

 

שכר הלימוד לעונת לימודי הקיץ הינו בהתאם למספר השעות שהתלמיד נרשם ללמוד. התשלום המינימלי הוא עבור 2 ש"ס / 1 י"ס.

 

תלמידים ומועמדים, המתחילים/מחדשים  את לימודיהם בעונת לימודי הקיץ, יחויבו גם בתשלומים נלווים, בנוסף לתשלום שכר הלימוד הבסיסי.

 

התעריף לש"ס בתואר ראשון הוא 5% משכר הלימוד השנתי המלא (התעריף לש"ס בסמסטר הקיץ גבוה מהתעריף בשנת הלימודים. שכה"ל מחושב משכה"ל המלא ללא הפחתה).

 

בתואר שני התעריף זהה לתעריף במשך השנה אך לא פחות מ-7.5%

 

בפקולטה לניהול התעריף לש"ס בתואר שני 5%.  (כל 1 י"ס = 2 ש"ס ) המחיר ל-1 י"ס = 10% שכ"ל.

 

תלמיד המשתתף בקורס אנגלית ברמה בינונית או מתקדמים במהלך עונת לימודי הקיץ ישלם עבור הקורס בנפרד ובנוסף לתשלום שכר לימוד.

 

פרטים מדויקים על שכר הלימוד, מועדי התשלום ושאר התקנות של עונת לימודי הקיץיתעדכנו לקראת תחילת הסמסטר. התקנות המעודכנות נשלחות במייל לתלמידים הלומדים בפקולטות המקיימות לימודים בסמסטר קיץ.

 

תקנות הפסקת לימודים לעונת לימודי הקיץ

 

תאריך ההודעה על הפסקת לימודים

התשלום בו חייבים התלמידים

עד ה-31.5

-0-

החל מה-1.6, אם מודיעים תוך שבועיים מיום התשלום או עד פתיחת הלימודים – לפי התאריך המוקדם יותר

דמי טיפול

מיום פתיחת הלימודים ועד 3 שבועות אחרי פתיחת הלימודים

תשלום המקדמה. תלמיד שלא נרשם לקורסים יחויב בדמי טיפול

מ-3 שבועות לאחר פתיחת הלימודים

שכר הלימוד במלואו (על-פי הרישום לקורסים)

 
 
enlightenedאם יחולו שינויים בתקנות, הם יובאו לידיעת התלמידים לפני פתיחת הסמסטר.
 
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive