פירוט תהליך תשלום שכר הלימוד השנתי

  • כללי
  • תשלום מספר 1
  • תשלום מראש
  • שוברים ופיקדון שחרור מצה"ל
  • כרטיס אשראי
  • הוראת קבע
כללי

שכר הלימוד היסודי לתשפ"ד נקבע על בסיס שכר הלימוד לתשפ"ג, שכן האוניברסיטה טרם קיבלה עדכון לגבי שכר הלימוד לשנה זו. עם קבלת ההודעה על גובה שכר הלימוד נעדכן את חשבון שכר הלימוד.

 

לתלמיד המחויב בשכר לימוד הנמוך מ-100% יקטן מס' התשלומים (למשל, תלמיד המחויב ב-40% שכר לימוד ישלם את שכר לימוד בשני תשלומים. 25% משכר הלימוד השנתי בתשלום הראשון, 15% משכר הלימוד השנתי בתשלום השני).

 

אופן תשלום שכר הלימוד מעודכן בהתאם להצהרת התלמיד במידע האישי.

 

תלמיד שלא הצהיר יקבל שובר לתשלום בבנק. שובר לתשלום בבנק נשלח גם לתלמידים שהצטרפו להסדר תשלום בהוראת קבע ולא הצהירו על המשך לימודיהם בתשפ"ד. החיוב לא יועבר לתשלום בבנק.

 

הודעה בדבר גובה התשלום ומועד החיוב למשלמים בכרטיס אשראי והוראת קבע - תשלח ב-sms בלבד.

 

תלמיד לתואר ראשון, שני, תעודת הוראה ומעמד מיוחד, הרשום לקורסים בהיקף המחייב שכ"ל נמוך מ-40%, יעדכן במידע האישי לתלמיד "הצהרה על היקף לימודים חלקי".

 

בכל בירור לגבי סכום השובר יש לפנות ליחידה לשכר לימוד. רק היחידה לשכר לימוד רשאית לתקן את סכום השובר.

 

תלמיד שלא קיבל את שובר תשלום מס' 1 חייב לפנות ליחידה לשכר לימוד לפני מועד התשלום. התלמיד נדרש לשלם את התשלום לפני מועד הרישום לקורסים. לא יתאפשר רישום לקורסים לתלמיד שלא סידר את שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד (התשלום נקלט בחשבון התלמיד לאחר כ-5 ימי עבודה). תלמידים שיירשמו לקורסים למרות שלא סידרו את שכר הלימוד, יחויבו בשכר לימוד בהתאם לרישום לקורסים ולמועד בו האוניברסיטה הפסיקה את לימודיהם. האוניברסיטה רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד שלא הסדיר את תשלום שכר הלימוד.

 

 heart לתשומת לב:
 

1.  יש לשלם את התשלומים במועדם (כמצוין בשובר). אם יש לתלמיד בירורים או עדכונים לגבי גובה התשלום - יש לערכם לפני מועד התשלום, על מנת שניתן יהיה לשלם במועד.

 

2.  תלמיד שיפגר בתשלום כלשהו - ובכלל זה בתשלום מלוא היתרה, יהיה חייב בריבית פיגורים צמודה בשיעור של 0.02% ליום. זאת בנוסף להצמדה כמפורט בכתב ההתחייבות החל מהמועד שבו חל פירעונם של התשלומים ועד למועד תשלומם בפועל.

 

3.  תקנות ריבית הפיגורים וההצמדה חלות במלואן גם על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורמים שונים, כולל תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד מטעם האוניברסיטה.

 

4. תלמיד המתחיל או מחדש לימודיו בסמסטר ב', יחויב במלוא הפרשי ההצמדה ממדד יוני ועד למועד התשלום.

 

5. תלמיד שלא קיבל שובר לתשלום מראש מסיבה כלשהיא ומעוניין לשלם מראש ולקבל הנחת תשלום מראש, מתבקש לפנות ליחידה לשכר לימוד לפני ה-14.9 ולקבל שובר. לא תינתן הנחה בשיעור של 2.5% למשלמים את מלוא שכר הלימוד (100% שכ"ל) לאחר ה-14.9 בכל שנה.

 

6.  לא יינתן ייעוץ ולא יבוצע רישום לקורסים למי שלא הסדיר את שכר הלימוד.

 

7.  חוב שכר לימוד שלא ייפרע, יועבר לגבייה במשרד עו"ד, ועל החייב יהיה לשאת בהוצאות הכרוכות בגביית החוב. במקרה של תובענה בין אם תוגש על ידי האוניברסיטה או על ידי התלמיד.ה, מקום השיפוט יהיה בתל אביב.

כל שירות כגון : אישורי לימודים, אישור סיום לימודים, פרסום ציונים וכו', מותנה בתשלום החוב, גם אם החוב אינו מתייחס לתואר שבגינו מבוקש השירות.

 

8. תלמיד שתהיה בחשבונו יתרת זכות, היתרה תועבר לזכות חשבונו בשנה העוקבת. עם זאת תלמיד שיהיה מעוניין לקבל החזר, יוכל לפנות בכתב, החל מחודש אפריל, בבקשה להחזר.

 

ההחזר יתבצע באמצעות זיכוי חשבון הבנק. על התלמיד לעדכן את פרטי חשבון הבנק. את פרטי חשבון הבנק יש לעדכן במידע האישי לתלמיד ("עדכון פרטי חשבון בנק").

 

תלמיד המשלם את שכר הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, חשבון הבנק לחיוב ישמש גם להחזר.

 

9. יתרת חוב של עד 20 ש"ח משנה קודמת מתווספת לתשלום ראשון.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>