אלפון

תוצאות חיפוש עבור האות ת

שםתפקיד ויחידהטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' אמנון תא שמעסגל אקדמי בכיר בביה"ס למדעי המחשב
03-6405364
קאי תאועובד מחקר במקרוביולוגיה מולקולרית
2723 (פנימי)
פרופ' יחיאל דב תאניסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
סגן דקאן במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ראש מכון במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6408112
03-6409983
אדם תבורמורה מן החוץ במגמת הנדסת תעשיה
ד"ר אורן תבורמדריך קליני בפדיאטריה
בי"ס ללימודי המשך ברפואה
ד"ר מיכל תבורמדריך קליני בבריאות סביבתית ותעסוקתית
ד"ר עידו תבורסגל אקדמי בכיר באנטומיה ואנתרופולוגיה
073-3804420
073-3804421
שיר תבורעוזר הוראה במגמת הנדסת תעשיה
תמר תבורימורה מן החוץ במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
דורון תבורימורה מן החוץ בחוג לאמנות התיאטרון
ד"ר אירית תבורימדריך קליני בחינוך רפואי
מורה מן החוץ בחינוך רפואי
03-9657793
03-9657793
עופר תבלעוזר הוראה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופו
052-5986827
ד"ר נירית תג'ר גריןביה"ס לרפואת שינים
שלמה תדהרבדימוס בביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
ד"ר כרמית תדמורסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ראש חוג במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6408188
ד"ר בעז תדמורמורה מן החוץ בביה"ס לבריאות הציבור
רחלי תדמורמזכירת תלמידי תואר שני ושלישי במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6405117
03-6407144
יונתן תדמורמכון לחקר הספרות העברית
עוזר הוראה בהחוג לספרות
03-6409701
ד"ר מרים תהילהסגל אקדמי בכיר בחוג לסיעוד-תכנית כללית
03-6407157
אדוה תובלמנהלת בי"ס לעב סוציאלית
ד"ר עתליה תובלמורה מן החוץ במנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6407639
ד"ר אנה תוברמדריך קליני בפתולוגיה
03-9376287
03-9376186
אור תודר אורןמנהלת בי"ס לעב סוציאלית
אמירה תודר גולדיןסגל אקדמי זוטר בבי"ס ללימודי המשך ברפואה
052-4771590
קטרין תומסרפואת המשפחה-קליני
עמרי תומרסגל אקדמי זוטר במדעי המוח
שני תומרקלינים הוראה
054-8177064
03-5305076
ברק תורמנהלת בי"ס לעב סוציאלית
נעם תורעוזר הוראה בדיקאנט הסטודנטים
עוזר הוראה במדעים להיי-טק
054-7919599
דנה תורעוזר הוראה בחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
עוזר הוראה במנהלת הפקולטה למדעי הרוח
054-8310366

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive