אלפון

תוצאות חיפוש עבור האות ת

שםתפקיד ויחידהטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' אמנון תא שמעסגל אקדמי בכיר בביה"ס למדעי המחשב
03-6405364
קאי תאועובד מחקר במקרוביולוגיה מולקולרית
2723 (פנימי)
ד"ר אייל תאומיעובד מחקר בביה"ס להנדסה מכנית
פרופ' יחיאל דב תאניסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
סגן דקאן במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ראש מכון במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6408112
03-6409983
אדם תבורמורה מן החוץ במגמת הנדסת תעשיה
ד"ר אורן תבורמדריך קליני בפדיאטריה
בי"ס ללימודי המשך ברפואה
ד"ר מיכל תבורמדריך קליני בבריאות סביבתית ותעסוקתית
ד"ר עידו תבורסגל אקדמי בכיר באנטומיה ואנתרופולוגיה
073-3804420
073-3804421
שיר תבורעוזר הוראה במגמת הנדסת תעשיה
דורון תבורימורה מן החוץ בחוג לאמנות התיאטרון
ד"ר אירית תבורימדריך קליני בחינוך רפואי
מורה מן החוץ בחינוך רפואי
03-9657793
03-9657793
עופר תבלעוזר הוראה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופו
052-5986827
ד"ר נירית תג'ר גריןביה"ס לרפואת שינים
שלמה תדהרבדימוס בביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
ד"ר כרמית תדמורסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ראש חוג במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6408188
ד"ר בעז תדמורמורה מן החוץ בביה"ס לבריאות הציבור
רחלי תדמורמזכירת תלמידי תואר שני ושלישי במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6405117
03-6407144
יונתן תדמורמכון לחקר הספרות העברית
עוזר הוראה בהחוג לספרות
03-6409701
ד"ר מרים תהילהסגל אקדמי בכיר בחוג לסיעוד-תכנית כללית
03-6407157
אדוה תובלמנהלת בי"ס לעב סוציאלית
ד"ר עתליה תובלסגל אקדמי זוטר בביה"ס לבריאות הציבור
03-6407639
ד"ר אנה תוברמדריך קליני בפתולוגיה
03-9376287
03-9376186
נעה תודרעמית הוראה בחוג לתקשורת
אור תודר אורןמנהלת בי"ס לעב סוציאלית
03-7602475
03-7602477
קטרין תומסרפואת המשפחה-קליני
איתי תומרמורה מן החוץ בלישכת הנשיא
052-4033180
עמרי תומרסגל אקדמי זוטר במדעי המוח
שני תומרקלינים הוראה
054-8177064
03-5305076
ברק תורמנהלת בי"ס לעב סוציאלית
נעם תורעוזר הוראה בדיקאנט הסטודנטים
עוזר הוראה במדעים להיי-טק
054-7919599

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive