אלפון

תוצאות חיפוש עבור האות ה

שםתפקיד ויחידהטלפוןפקסדוא"ל
יונג האו
מירב האובןיועץ קריירה, דיקאנט הסטודנטים
לינדה האוזנרעובד מחקר בדיקאנט ומנהל הפקולטה לרפואה, פקולטה לרפואה
פרופ' רון האוזרסגל אקדמי קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
בי"ס ללימודי המשך ברפואה, פקולטה לרפואה
03-6925605
03-6925696
ד"ר פיה האוסקרעמית הוראה במנהלת הפקולטה למדעי הרוח, פקולטה למדעי הרוח
03-6409779
שמעון האופטמן ביה"ס לכימיה, פקולטה למדעים מדויקים
03-6409033
ד"ר אהרון האופטמןעובד מחקר במחקר בחיזוי טכנולוגי חבר, ביה"ס לחינוך
03-6407580
03-6407570
יונתן האורדלימודי התרבות העברית, פקולטה למדעי הרוח
ד"ר הרמן האושטייןסגל אקדמי בכיר בביה"ס להנדסה מכנית, פקולטה להנדסה
03-6406515
שני האןבי"ס ללימודי המשך ברפואה, פקולטה לרפואה
03-6409902
03-6406387
רננה האןמזכירת סגן הרקטור, לישכת הרקטור
03-6408280
03-6408223
03-6407174
אורן הארזימנהל בית בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים, פקולטה לניהול
03-6408496
03-6407773
יעל לורה הבסי-אהרונימנהלת הפקולטה למשפטים, פקולטה למשפטים
ד"ר ענת הברמוזיאון
טל הברדיקאנט הסטודנטים
שולמית הבר מושיובבי"ס ללימודי המשך ברפואה, פקולטה לרפואה
פרופ' יצחק משה הברפלדסגל אקדמי בכיר בחוג ללימודי העבודה, פקולטה למדעי החברה
ראש חוג בחוג ללימודי העבודה, פקולטה למדעי החברה
03-6409792
03-6407300
מנדי הגליןמנהלת משרד, רמות בע"מ
03-6406608
יונתן תום הגלעדימנהלת ביה"ס לחינוך, ביה"ס לחינוך
03-6407759
ד"ר נעמי הגרעמית הוראה בחוג לתולדות האמנות, פקולטה לאמנויות
03-6408482
03-6409482
פרופ' דוד הדמורה מן החוץ בחוג לסוציולוגיה ואנתרופו, פקולטה למדעי החברה
אדריאנה הדדיעמית הוראה בביה"ס להנדסה מכנית, פקולטה להנדסה
הילה הדיה
פרופ' משה הדניבדימוס בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
סגל אקדמי קליני ב.הוראה קלינית-מסלול נ.י, פקולטה לרפואה
03-5302650
03-5354413
פרופ' לילך הדניסגל אקדמי בכיר בביולוגיה מול.ואקול.צמחים, פקולטה למדעי החיים
03-6409831
03-6406886
ערן הדסעמית הוראה בחוג לקולנוע וטלויזיה, פקולטה לאמנויות
דרור הדסעוזר הוראה בביה"ס להנדסת חשמל, פקולטה להנדסה
מירית הדסעוזר הוראה בתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(, פקולטה למדעי הרוח
מנהלת ביה"ס לחינוך, ביה"ס לחינוך
ד"ר נעמי הדס לידורבדימוס ב ביה"ס למקצועות בריאות, פקולטה לרפואה
מרכז תחום ב ביה"ס למקצועות בריאות, פקולטה לרפואה
03-6409933
מיכל הדס-ששוןעובד מעבדה במחלקה לזואולוגיה, פקולטה למדעי החיים
2030 (פנימי)
03-6406358
03-6409403

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive