אלפון

תוצאות חיפוש עבור האות ה

שםתפקיד ויחידהטלפוןפקסדוא"ל
יונג האו
מירב האובןיועץ קריירה בדיקאנט הסטודנטים
מנהלת ביה"ס לחינוך
לינדה האוזנרעובד מחקר בדיקאנט ומנהל הפקולטה לרפואה
פרופ' רון האוזרסגל אקדמי קליני בגינקולוגיה ומיילדות
בי"ס ללימודי המשך ברפואה
03-6925605
03-6925696
עינת האוזרעוזר הוראה במדע והנדסה של חומרים
ד"ר פיה האוסקרעמית הוראה במנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409779
שמעון האופטמןביה"ס לכימיה
03-6409033
ד"ר אהרון האופטמןעובד מחקר במחקר בחיזוי טכנולוגי חבר
03-6407580
03-6407570
יונתן האורדלימודי התרבות העברית
ד"ר הרמן האושטייןסגל אקדמי בכיר בביה"ס להנדסה מכנית
03-6406515
שני האןבי"ס ללימודי המשך ברפואה
03-6409902
03-6406387
רננה האןמזכירת סגן הרקטור בלישכת הרקטור
03-6408280
03-6408223
03-6407174
ד"ר יגאל האססגל אקדמי קליני בגינקולוגיה ומיילדות
אורן הארזימנהל בית בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6408496
03-6407773
יעל לורה הבסי-אהרונימנהלת הפקולטה למשפטים
שולמית הבר מושיובבי"ס ללימודי המשך ברפואה
ד"ר יעל הברמןסגל אקדמי קליני בפדיאטריה
פרופ' יצחק משה הברפלדסגל אקדמי בכיר בחוג ללימודי העבודה
ראש חוג בחוג ללימודי העבודה
03-6409792
03-6407300
ד"ר טמילה הג`הסגל אקדמי זוטר באנטומיה ואנתרופולוגיה
מנדי הגליןמנהלת משרד ברמות בע"מ
03-6406608
יונתן תום הגלעדימנהלת ביה"ס לחינוך
03-6407759
ד"ר נעמי הגרעמית הוראה בחוג לתולדות האמנות
03-6408482
03-6409482
אדריאנה הדדיעמית הוראה בביה"ס להנדסה מכנית
הילה הדיה
פרופ' משה הדניבדימוס בקלינים הוראה
סגל אקדמי קליני ב.הוראה קלינית-מסלול נ.י
03-5302650
03-5354413
פרופ' לילך הדניסגל אקדמי בכיר בביולוגיה מול.ואקול.צמחים
03-6409831
03-6406886
ערן הדסעמית הוראה בביה"ס לקולנוע וטלויזיה
דרור הדסעוזר הוראה בביה"ס להנדסת חשמל
עוזר הוראה בביה"ס למדעי המחשב
מירית הדסעוזר הוראה בתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(
מנהלת ביה"ס לחינוך
דניאל הדסמנהלת ביה"ס לחינוך

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive