אלפון

תוצאות חיפוש עבור האות ל

שםתפקיד ויחידהטלפוןפקסדוא"ל
בן לאוגומר
עדנה לאודןבדימוס בהיחידה ללימודי עברית, החטיבה לתוכניות מיוחדות
03-6408947
03-6407426
דפנה לאוטמןהנהלת הספרייה המרכזית, ספריה מרכזית
03-6408447
ד"ר דיאנה לאופרעובד מחקר בחוג למדעי כדור הארץ, פקולטה למדעים מדויקים
עמית הוראה בחוג למדעי כדור הארץ, פקולטה למדעים מדויקים
03-8408256
03-6408256
03-6409282
ד"ר ליאת לאופררפואת המשפחה-קליני, פקולטה לרפואה
מדריך קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
עדו בצלאל לאופרעובד מחקר במנהלת הפקולטה להנדסה, פקולטה להנדסה
03-6405962
03-6405962
ד"ר יוסף לאופרבי"ס ללימודי המשך ברפואה, פקולטה לרפואה
סגל אקדמי קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
03-5302404
03-6355178
ורד לאופרמזכירת תלמידים בחוג לקולנוע וטלויזיה, פקולטה לאמנויות
03-6408403
03-6406096
אהרן לאופרמחלקה לזואולוגיה, פקולטה למדעי החיים
03-6408428
פרופ' דן לאוראמריטוס בהחוג לספרות, פקולטה למדעי הרוח
03-6408020
אילנה לאורבי"ס ללימודי המשך ברפואה, פקולטה לרפואה
פרופ' נתנאל לאורסגל אקדמי קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
סגל אקדמי קליני ב.הוראה קלינית-מסלול נ.י, פקולטה לרפואה
ראש חוג בדיקאנט ומנהל הפקולטה לרפואה, פקולטה לרפואה
03-5720820
דנה לאורמנהלת ביה"ס לחינוך, ביה"ס לחינוך
רוני לאור מעיניעובד מחקר בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, פקולטה למדעי החברה
ד"ר יוסף לאטי
ברכה לבבדימוס בהיחידה ללימודי עברית, החטיבה לתוכניות מיוחדות
03-6408947
03-6406357
03-6430179
פרופ' ישראל אלי לבסגל אקדמי קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
03-9372251
2251 (פנימי)
03-9372460
ליאת לב
פרופ' תומר לבסגל אקדמי בכיר בביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה, פקולטה לאמנויות
03-6408415
ד"ר נירית לבסגל אקדמי קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
03-9378219
03-9378220
ליאת לבמוזיאון
ד"ר אימי לבעמית הוראה בחוג לתקשורת, פקולטה למדעי החברה
עובד מחקר בחוג לתקשורת, פקולטה למדעי החברה
עמית הוראה ב ביה"ס לרפואה, פקולטה לרפואה
ד"ר דורית לבסגל אקדמי קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
בי"ס ללימודי המשך ברפואה, פקולטה לרפואה
03-5028536
03-6408119
03-5028566
יהודית לבמנהלת היחידה לאיכות הסביבה, אגף הנדסה ותחזוקה
03-6409119
03-6406688
דפנה לבעובד מעבדה במחלקה לזואולוגיה, פקולטה למדעי החיים
03-6405148
ד"ר אילה לברפואת המשפחה-קליני, פקולטה לרפואה
03-7178250
אורטל לבמנהלת ביה"ס למנהל עסקים, פקולטה לניהול
אמיתי צבי לב ביה"ס לרפואה, פקולטה לרפואה
מעין לבדיקאנט הסטודנטים
איתמר לבמנהלת ביה"ס לחינוך, ביה"ס לחינוך

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
Developed by
UI/UX Basch_Interactive