אלפון

תוצאות חיפוש עבור האות ל

שםתפקיד ויחידהטלפוןפקסדוא"ל
ידידיה לאועובד מחקר במדיניות ציבורית, פקולטה למדעי החברה
ד"ר ליסה אמנדה לאו ארמוןעמית הוראה בלימודים כלליים, פקולטה למדעי הרוח
עדנה לאודןבדימוס בהיחידה ללימודי עברית, החטיבה לתוכניות מיוחדות
03-6408947
03-6407426
דפנה לאוטמןהנהלת הספרייה המרכזית, ספריה מרכזית
03-6408447
איתי לאומיעוזר הוראה ב ביה"ס למתמטיקה, פקולטה למדעים מדויקים
ד"ר ליאת לאופררפואת המשפחה-קליני, פקולטה לרפואה
מדריך קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
עדו בצלאל[עידו לאופר] לאופרעובד מחקר במנהלת הפקולטה להנדסה, פקולטה להנדסה
עובד מחקר בביה"ס להנדסה מכנית, פקולטה להנדסה
03-6405962
03-6405962
ד"ר יוסף לאופרבדימוס בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
סגל אקדמי קליני ב.הוראה קלינית-מסלול נ.י, פקולטה לרפואה
03-6041093
ורד לאופרעוזר מנהלי הספרייה המרכזית בהנהלת הספרייה המרכזית, ספריה מרכזית
03-6406892
03-6407833
אהרן[רוני] לאופרמחלקה לזואולוגיה, פקולטה למדעי החיים
03-6408428
משה לאופרעוזר הוראה בביה"ס להנדסת חשמל, פקולטה להנדסה
ד"ר מיכל לאופר פרלסגל אקדמי קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
פרופ' דן לאוראמריטוס בהחוג לספרות, פקולטה למדעי הרוח
03-6408020
אילנה לאורבי"ס ללימודי המשך ברפואה, פקולטה לרפואה
פרופ' נתנאל לאורסגל אקדמי קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
סגל אקדמי קליני ב.הוראה קלינית-מסלול נ.י, פקולטה לרפואה
ראש חוג בדיקאנט ומנהל הפקולטה לרפואה, פקולטה לרפואה
03-5720820
ד"ר דנה לאורעובד מחקר במקרוביולוגיה מולקולרית, פקולטה למדעי החיים
יוסף לאורעוזר הוראה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופו, פקולטה למדעי החברה
רוני לאור מעיניעובד מחקר בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, פקולטה למדעי החברה
פרופ' שלמה לאניאדואמריטוס בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
03-5243332
03-5243331
יובל לארדומנהלת ביה"ס לחינוך, ביה"ס לחינוך
ברכה לבבדימוס בהיחידה ללימודי עברית, החטיבה לתוכניות מיוחדות
03-6408947
03-6406357
03-6430179
ד"ר סילביה לבבדימוס בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
09-7472419
09-7411512
פרופ' ישראל אלי לבבי"ס ללימודי המשך ברפואה, פקולטה לרפואה
03-9372251
2251 (פנימי)
03-9372460
ליאת לב
פרופ' תומר לבסגל אקדמי בכיר בביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה, פקולטה לאמנויות
03-6408415
ד"ר נירית לבסגל אקדמי קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
09-7471581
09-7471317
ד"ר גדעון לבעמית הוראה בלימודים כלליים, פקולטה למדעי הרוח
ליאת לבמוזיאון
03-6409024
03-6409024
03-6409024
ד"ר אימי לבעמית הוראה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופו, פקולטה למדעי החברה
עמית הוראה בביה"ס לרפואה, פקולטה לרפואה
שלמה לבמנהלת בי"ס לעב סוציאלית, ביה"ס לעבודה סוציאלית

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive