משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד. מידע כללי לגבי תהליך איוש משרה באתר מדור גיוס והשמה.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
מזכיר/ת התוכנית ללימודי תרבות צרפת (JB-323) ביה"ס למדעי התרבות/ הפקולטה למדעי הרוח פנימי 23/07/2020
עובד/ת תחזוקה - (JB-322) הספרייה המרכזית פנימי 23/07/2020
מזכיר/ת התוכנית להסבת אקדמאים בחוג לסיעוד (JB-314) ביה"ס למקצועות הבריאות/הפקולטה לרפואה חיצוני 22/07/2020
מנהל/ת אירועים וקשרי קהילה (JB-320) אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים פנימי 21/07/2020
מנהל/ת מדור רכש מקומי (JB-319) יחידת הספקה/אגף הכספים כלכלה ותקציבים פנימי 21/07/2020
רכז/ת תלמידים בינלאומיים ומינהל (JB-317) הפקולטה לרפואה פנימי 19/07/2020
רכז/ת כוח אדם (JB-299) הפקולטה למדעי הרוח חיצוני 19/07/2020
רכז/ת תכניות לימודים וועדת הוראה (JB-300) הפקולטה למדעי הרוח חיצוני 19/07/2020
מזכיר/ת ראש מינהל (JB-316) הפקולטה להנדסה פנימי 15/07/2020
מזכיר/ת סגן הרקטור (JB-311) לשכת הרקטור חיצוני 15/07/2020
טכנאי/ת מעבדת הוראה שנה א' (JB-306) ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה- הפקולטה למדעים מדויקים חיצוני 15/07/2020
מזכיר/ת תלמידים (JB-301) הפקולטה להנדסה חיצוני 15/07/2020
רכז/ת רכש חו"ל (JB-315) יחידת הספקה/אגף הכספים כלכלה ותקציבים פנימי 15/07/2020
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרת חבר/ת סגל אקדמי בכיר בהוראת הפסנתר והמקצועות התאורטיים בית הספר למוזיקה חיצוני 01/08/2020
משרה לחברי סגל בכיר במסלול מורים בפקולטה להנדסה הפקולטה להנדסה חיצוני 31/07/2020
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive