משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
מזכיר/ת ראש מינהל (JB-220) הפקולטה להנדסה פנימי 12/12/2019
מנהל/ת מדור יעץ ושירותי קוראים (JB-219) ספריית הפקולטה למשפטים פנימי 12/12/2019
מרכז/ת מזכירות תלמידים (JB-188) ביה"ס למקצועות הבריאות/הפקולטה לרפואה חיצוני 11/12/2019
טכנאי/ת מעבדת שירות – ניזול הליום (JB-218) ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה- הפקולטה למדעים מדויקים פנימי 11/12/2019
מזכיר/ת מערך הדוברות (JB-212) מערך הדוברות חיצוני 10/12/2019
עובד/ת תחזוקה (JB-217) הפקולטה להנדסה פנימי 08/12/2019
טכנאי/ת מעבדת שירות SPECT CT -PET הפקולטה לרפואה חיצוני 08/12/2019
רכז/ת כוח אדם (JB-213) אגף משאבי אנוש חיצוני 08/12/2019
טכנאי/ת תקשורת בכיר/ה (JB-171) אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע חיצוני 08/12/2019
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית חיצוני 05/02/2020
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד חיצוני 31/12/2019
משרה פנויה לחבר/ת סגל בכיר/ה במדעי הרוח היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות חיצוני 29/12/2019
סגל אקדמי לפקולטה לרפואה החוג לחינוך רפואי חיצוני 15/12/2019
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive