עיקרי תקנות שכר לימוד לתואר ראשון

עיקרי תקנות שכר לימוד לתואר ראשון

אופן חישוב שכר הלימוד השנתי מפורט בהגדרות שכר הלימוד.

 

תלמיד הלומד בשתי תכניות לימודים, במסלול דו חוגי, שעות התקן לתואר הן צירוף של מכסת השעות בכל אחת מהתכניות.

 

היקף לימודים המחייב שכר לימוד הנמוך מ-50% שכר לימוד שנתי יחויב בתקורה בנוסף לשכר הלימוד.

תלמיד שקיבל אישור ללמוד רק קורסים שנכשל בהם בעבר ולכן לומד בהיקף נמוך מ-50% לא יחויב בתוספת תקורה (יש לשלוח אישור המחוג ליחידה לשכר לימוד).

 

סטודנטים שהם חיילים בשירות חובה זכאים לפטור מתקורה לשם יישום הפטור יש להעביר ליחידה לשכר לימוד אישור על שירות חובה.

 

תלמידים הלומדים במקביל לקראת שני תארים בהנדסה ובפיזיקה לא יחויבו בתקורה בתנאי שאחוז שכר הלימוד השנתי בשני התארים גדול מ-50%.

 

תלמידים בשנה האחרונה לשנות התקן שלומדים בהיקף נמוך מ-50% שכ"ל וחויבו בתוספת תקורה בטופס טיולים ייבדק אם צברו מינימום שכר הלימוד הנדרש בתואר וסיימו ללמוד בשנות התקן תבוטל תוספת התקורה שחויבו בשנה האחרונה של שנות התקן.

 

תלמיד הלומד מעבר למספר שנות התקן לתואר חייב בתוספת גרירה .

תלמידים הלומדים משפטים וחוג נוסף ועל פי ההנחיות של הפקולטה למשפטים פורסים את לימודיהם על פני ארבע שנים לא יחויבו בגרירה בשנה הרביעית. (סמסטר שמיני)

 

תלמידים הלומדים במקביל לקראת שני תארים בהנדסה ובפיזיקה לא יחויבו בגרירה בשנה הרביעית ללימודיהם בתכנית לפיזיקה.

 

תלמיד שסיים את חובות ה"שמיעה"

תלמיד שסיים את חובות ה"שמיעה", אינו רשום לקורסים ושילם שכר לימוד מינימלי לתואר, ונותרה לו רק עבודה לסיום חובותיו האקדמיים יחויב בגרירה.

תלמיד שנותרה לו בחינה בקורס שנלמד בשנה החולפת, לא יחויב בגרירה בגין בחינה זו.

 

מינימום שכר הלימוד לתואר

תלמיד חייב להשלים את מינימום שכר הלימוד לתואר, גם אם סיים בפרק זמן קצר יותר. חישוב סכום ההשלמה יהיה בהתאם לתעריף שכר הלימוד בשנה האחרונה שבה הוא למד.

 

על פי חוק זכויות הסטודנט, תלמיד רשאי להפסיק את לימודיו לתואר ראשון (בכל התכניות) לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תיכלל במניין השנים לעניין תשלום דמי גרירה. על התלמיד להודיע בכתב על הפסקת  לימודיו במועד בו הפסיק. אי רישום לקורסים לא ייחשב כהודעה על הפסקת לימודים.  

החוק אינו חל על מי שלימודיו הופסקו בשל עבירות משמעת. 

החוק אינו חל על מי שהפסיק לימודיו בתכנית אחת במסלול דו חוגי.

 

בכל מקרה יהיה על התלמיד להשלים מינימום שכר לימוד כנדרש לקבלת התואר.

 

פטור מתשלום שכר לימוד עבור שעות עודפות לתלמידים מצטיינים

תלמידים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ז ויסיימו את התואר כולו בהצטיינות (במסלול דו-חוגי/משולב - הצטיינות בשני החוגים), יהיו זכאים לפטור משכר לימוד עד 6 שעות עודפות מלימודי התואר הראשון. השעות העודפות יילמדו במקביל לקורס/ים אחרים מהתכנית הרגילה. לצורך הזיכוי על התלמיד לפנות ליחידה לשכר לימוד לאחר סיום הלימודים. בכל מקרה יהיה על התלמיד להשלים מינימום שכר לימוד כנדרש לקבלת התואר.

תלמיד שיקבל בעתיד זיכוי אקדמי עבור שעות עודפות אלה בלימודיו לתואר ראשון אחר או לתואר שני, יחויב בשכר לימוד עבורן.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>