עיקרי תקנות שכר לימוד לתלמידי מחקר - תואר שלישי

  • עיקרי תקנות שכר לימוד לתלמידי מחקר - תואר שלישי
  • tuition regulations for doctoral students

א. תלמיד מחקר שלב א'

תלמיד מחקר שלב א' ישלם שכר לימוד בגובה 25% מדי שנה עד להגשת הצעת המחקר וקבלתו כתלמיד מחקר שלב ב'. אם התקבל ללימודים מסמסטר ב' או מסמסטר קיץ, ישלם שכר לימוד בגובה 12.5%, עבור אותה שנה, בשנה שלאחריה יחויב בשכר לימוד בשיעור 25%.

 

ב. תלמיד מחקר שלב ב'

תלמיד מחקר שלב ב' ישלם מינימום שכר לימוד מצטבר לתואר בגובה של 80%. התלמיד ישלם שכר לימוד בגובה 40% בכל אחת מהשנתיים הראשונות ללימודיו. החל מהשנה השלישית ישלם שכר לימוד בגובה 10%. התשלום קבוע ואינו קשור למספר שעות הלימוד. אם התקבל כתלמיד מחקר שלב ב' מסמסטר ב' או מסמסטר קיץ, ישלם 20% משכר הלימוד השנתי, עבור אותה שנה. בשנה שלאחריה יחויב ב-40%.

 

הבהרות:

  • תלמיד מחקר שלב ב' שהתקבל החל מסמסטר ב‘ או מסמסטר קיץ, ושכר הלימוד המצטבר שלו הינו 60%, ישלם בשנה השלישית ללימודיו שכר לימוד בשיעור 25%. אם יסיים לימודיו בסמסטר א' של השנה השלישית, ישלם שכר לימוד בשיעור 20%.
  • תלמידי מחקר השוהים בחו"ל, לצורך לימודיהם, במשך כל השנה האקדמית, חייבים בתשלום שכר לימוד יסודי ופטורים מהתשלומים הנלווים (עליהם להמציא אישור מתאים ליחידה לשכר לימוד ממזכירות תלמידי מחקר או מהפקולטה).
  • תלמיד מחקר שלב ב' שסיים לימודיו בפרק זמן של 3 סמסטרים ישלם 60% שכר לימוד בלבד (לא יחויב להשלים 20% שכר לימוד).

 

ג. תשלום שכ"ל עד הגשת עבודה לשיפוט

תלמיד מחקר חייב לשלם כל שנה שכר לימוד ברצף עד להגשת עבודתו לשיפוט (למעט תלמיד שהוועדה היחידתית אישרה לו הפסקת לימודים – ראה תקנון אוניברסיטאי לתלמידי מחקר). עם הגשת העבודה לשיפוט יאשר מדור שכר לימוד בחתימתו כי התלמיד השלים את תשלומיו לשכר לימוד, ואישור זה יהיה תנאי למשלוח העבודה לשיפוט. תלמיד מחקר לא ישלם שכר לימוד עבור תקופת שיפוט העבודה, אלא אם כן דרשו שופטי העבודה להכניס בעבודה תיקונים מהותיים (דבר המחייב עבודה נוספת בוועדות היחידתיות ובוועדה האוניברסיטאית). גובה שכר הלימוד, לתקופת התיקונים, יהיה בשיעור של 5% שכר לימוד+תשלומים נלווים  ,לכל סמסטר.

 

ד. קורסים בפקולטה אחרת

תלמיד לתואר שלישי הרשום לקורסים גם בפקולטה אחרת, אם בעתיד יקבל זיכוי אקדמי עבור השעות הנ"ל בלימודים לתואר ראשון/שני, יהיה עליו לשלם רטרואקטיבית תשלום מלא עבור לימודיו (גם אם הינו מלגאי). החיוב יהיה בהתאם לתעריף שכר הלימוד בשנה בה למד את הקורסים.

 

ה. מועמד לתלמיד מחקר

מועמד לתלמיד מחקר ישלם שכר לימוד בגובה 25%. אם התקבל ללימודים מסמסטר ב' או מסמסטר קיץ, ישלם שכר לימוד בגובה 12.5% עבור אותה שנה.

 

ו. תלמידי מחקר מאוניברסיטאות בחו"ל

תלמידי מחקר מאוניברסיטאות בחו"ל, השוהים בארץ לצורך קבלת הנחייה ע"י חבר סגל מאוניברסיטת תל-אביב, יחויבו בשכר לימוד בגובה של 10% לשנה.

 

ז. תואר "דוקטור לפילוסופיה" משותף עם אוניברסיטאות בחו"ל

תלמיד לתואר שלישי הלומד במסגרת הסכם להענקת תואר "דוקטור לפילוסופיה" משותף עם אוניברסיטאות בחו"ל, בשנים שבהן לא ילמד באוניברסיטת ת"א, ישלם תשלומים נלווים בלבד.

 

לתשומת לב:

סטודנטים אזרחי חו"ל ישלמו שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד היסודי.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>