שכר לימוד ללימודי תעודה (למעט תעודת הוראה) ולתכניות לימודים מיוחדות

 

שכר לימוד רגיל

או מיוחד

משך הלימודים

ושכר לימוד מינימלי לתעודה

תכנית הלימודים

מיוחד

שנתיים

מדעי המחשב1

מיוחד

3 סמסטרים

מוזיאולוגיה

מיוחד

שנה אחת

חשבונאות – שנה ד'2

רגיל

שנה

עריכה לשונית בעברית3

מיוחד

שנתיים

תכנית בלימודי המשך לבעלי תואר מוסמך במנהל עסקים4

מיוחד

שנה/שנתיים

לימודי תעודה בהוראת המדעים5

מיוחד

שנה

לימודי הכשרה בקולנוע וטלוויזיה

רגיל שנה/שנתיים לימודי אירופה - תכנית לימודי האיחוד האירופי (6)
מיוחד שנתיים לימודי תעודה בארכיונאות ומידענות (7)
 

 

1. שכר הלימוד לשנה 150%. תלמידים שלא ישלימו את חובות "השמיעה" בתום שנתיים - יחויבו ב-5% שכר לימוד לשעה סמסטריאלית (מחושב משכר לימוד של התכנית).

החל משנה"ל תשע"ח, המחיר לש"ס 8.82%, מינימום שכר הלימוד לתכנית 300%, תלמיד שיחרוג ממכסת השעות יחויב לפי 8.82% לכל ש"ס נוסף.

 

2. תלמידי שנה ד' חשבונאות – החל משנה"ל תש"ף חל שינוי בתכנית שנה ד' והיקף הלימודים יעמוד על 18 ש"ס והלימודים יתקיימו בסמסטר אחד בלבד. תלמיד שילמד קורסים נוספים, ישלם תשלום בנוסף לשכר לימוד המיוחד שנקבע לתכנית. התעריף לשעה סמסטריאלית 4%. תלמיד שיחזור על קורס בשנית, לא יגבה ממנו שכר לימוד נוסף, פרט לתשלומים נלווים. הסדר זה חל רק על קורס/ים שנלמד/ים בפעם השנייה. קורסים הנלמדים בפעם השלישית ואילך – חייבים בתשלום.

 

תלמידים שהחלו לימודיהם במתכונת הישנה לפני תש"ף (היקף לימודים 44 ש"ס) ופרסו את לימודי שנה ד' (שנת השלמה) על פני שנתיים יחויבו במחצית עלות שנה ד' על פי התעריף בשנה בה התקבלו לשנה ד'. תלמיד שילמד קורסים נוספים, ישלם תשלום בנוסף לשכר לימוד המיוחד שנקבע לתכנית. התעריף לשעה סמסטריאלית 3.5%. תלמיד שיחזור על קורס בשנית, לא יגבה ממנו שכר לימוד נוסף, פרט לתשלומים נלווים. הסדר זה חל רק על קורס/ים שנלמד/ים בפעם השנייה. קורסים הנלמדים בפעם השלישית ואילך – חייבים בתשלום.

 

3. התעריף לש"ס ללימודי תעודה נקבע ע"י חלוקת 100% שכר לימוד למכסת השעות. תלמידים שידרשו להשלים קורסים (בנוסף לתכנית הלימודים) ישלמו עבור שעות ההשלמה (בנוסף לשכר לימוד של התכנית), לפי התעריף של מעמד מיוחד - 5% לש"ס.

 

4. תכנית בלימודי-המשך לבעלי תואר מוסמך – מינימום שכר הלימוד המצטבר הינו 75%. 

המתקבלים לתכנית החל משנה"ל תשע"ג החיוב בכל שנה עפ"י היקף לימודיהם + תשלומים נלווים . התעריף ל1 ש"ס = 4.69% , ובסה"כ 75% שכ"ל עבור התכנית - 16 ש"ס /8 י"ס . החיוב לש"ס בסמסטר קיץ עפ"י התקנות לסמסטר קיץ.

 

תלמיד בתכנית זו שיירשם לקורס/ים נוסף מעבר למכסת הלימודים המינימלית, יידרש לשלם עבורו תשלום נוסף.

 

5. שכר הלימוד - 60%.  שכה"ל יחושב בהתאם להיקף הלימודים פועל. התכנית הינה בהיקף של 16  ש"ס, התעריף לש"ס - 3.75%.

 

6. שכר הלימוד - 100%. תלמיד שיפרוס את לימודיו על פני שתי שנות לימוד ישלם מדי שנה 50% שכר לימוד.

 

7. עלות התוכנית 18,000 ש"ח עבור 22 ש"ס. החיוב מתפרש על שנתיים, 9,000 ש"ח כל שנה.

תלמיד שיידרש ללמוד לימודי השלמה יחוייב בנוסף לעלות התוכנית, עבור לימודי השלמה תואר 03.

 

הערות כלליות ללומדים בתכניות המיוחדות:

1. תלמידים שלא ישלימו את חובות ה"שמיעה" בתום תקופת המינימום כמצוין לעיל – יחויבו ב-2.5% שכר לימוד לשעה סמסטריאלית (מחושב משכר הלימוד של התכנית) למעט לימודי תעודה במדעי המחשב (ראה הערה 1 בטבלה שלעיל) ותלמידי שנה ד‘ בחשבונאות (ראה הערה 2 בטבלה שלעיל).

 

2.  תלמיד שסיים את חובות ה"שמיעה" אך חייב עדיין להגיש עבודות ו/או בחינות ישלם 5% (משכר הלימוד היסודי המלא ) עבור כל סמסטר ואת התשלומים הנלווים במלואם.

 

3.  תלמידים שילמדו בלימודי התעודה הנ"ל בנוסף ללימודים רגילים לתואר, ישלמו שכר לימוד עבור כל אחת מתכניות הלימוד בנפרד.

 

4.  תלמידים שקבלו פטורים מחלק מהקורסים חייבים גם הם בשכר הלימוד המלא.

 

5.  עובדי האוניברסיטה ובני משפחותיהם וכן עובדי אוניברסיטאות אחרות ובני משפחותיהם: פרטים לגבי הזכאות לפטור משכר לימוד בתכניות המפורטות בטבלה לעיל. בפרק "תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד מאוניברסיטת תל-אביב, ו"תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה".

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>