• ראשי
 • דרושים: משרות פנויות

  לפניך אפשרות לסנן את סוגי ותחומי המשרות המוצעות כיום באוניברסיטת תל-אביב

  סגל אקדמי לפקולטה לרפואה (2017/אקדמי/182)

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואה
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 10/11/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשע"ח

   

   

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואה

  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה:  10.11.2017.

  בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים בכל הדרגות האקדמיות. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

  מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תואר שני ושלישי ולקחת חלק בהוראה.

  תחומי ההתמחות כוללים אך, אינם מוגבלים לנושאים הבאים: ביולוגיה של תאי גזע, ביו-ננוטכנולוגיה, ביולוגיה תאית, ביולוגיה התפתחותית, אנטומיה, פיזיולוגיה, פרמקולוגיה, פתולוגיה, גנטיקה, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה ומערכת הראיה.

  הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצורכי בית הספר. אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

  דרישות המשרה:

  תואר Ph.D ו\או, M.D, עם הכשרה בתר-דוקטורנטית, בתחום הביולוגיה והרפואה , יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים מובילים ושפיטים, יכולת הוראה טובה

   

  על המועמד/ת  להמציא: קורות חיים בהתאם  להנחיות באתר הפקולטה ; רשימת פרסומים; מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות המחקרית עד כה; תכניות מחקר עתידיות,; מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת  להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת הפקולטה לרפואה ;

  3 מכתבי המלצה אשר יישלחו על פי בקשת המועמד/ת  מהמנחה לדוקטורט, המנחה לפוסט דוקטורט וממליץ נוסף,  ישירות לפרופ' רינה רוזין-ארבספלד, יו"ר ועדת חיפוש :

  תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: medisearch@post.tau.ac.il

  סגל אקדמי בכיר במסלול המקביל למורים (2017/אקדמי/181)

  היחידה המציעה: בית הספר למדעי המחשב
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 31/10/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  משרה סגל אקדמי בכיר במסלול המקביל למורים

  ביה"ס למדעי המחשב ע"ש בלווטניק

  הפקולטה למדעים מדויקים

  אוניברסיטת תל-אביב

  ביה"ס למדעי המחשב מחפש מועמדים למשרה במסלול המקביל למורים בכל הדרגות האקדמיות. המשרה הינה תקנית ועשויה להקנות קביעות בשלב מאוחר יותר. מספר המשרות במסלול זה הוא מוגבל.

  המועמדים/ות יתבקשו להוכיח השכלה בתחום, ניסיון משמעותי קודם בתחום, ובכלל זה ניסיון הוראה במוסדות אקדמיים מוכרים ובעלי מוניטין, יכולת הובלת תלמידים להישגים משמעותיים ויכולת פיתוח קורסים מקצועיים בתחום.

  נדרשת ידיעה של עברית ואנגלית ויכולת הוראה בשפות אלו.

  הדרגה האקדמית תיקבע על פי הכישורים והניסיון של המועמד/ת בהתאם לכללי האוניברסיטה. הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, ובכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים. אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

  דרישות המשרה:

  1. בעלי יכולת הוראה מעולה וניסיון מוכח בהוראה של קורסים אקדמיים במדעי המחשב;
  2. על המועמדים להוכיח יכולת לבצע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת ובכנסים אקדמיים מובילים ושפיטים;
  3. בעלי תואר שלישי בתחום מדעי המחשב.

  על המועמד/ת להמציא:

  1. קורות חיים;
  2. רשימת פרסומים;
  3. מסמך בנוגע להוראה, המתייחס לניסיון בהוראה וכן לפיתוח תוכניות הוראה בעתיד ולהשתלבות בפעילות ההוראה בבית הספר למדעי המחשב;
  4. מסמך המסכם את הפעילות המחקרית ואת תוכניות המחקר העתידיות.

   

  המסמכים יועברו לענת עמירב ap@cs.tau.ac.il, לכל המאוחר עד ל-31 לאוקטובר 2017.

  כל מועמד/ת מתבקש/ת להעביר 3-5 מכתבי המלצה. מכתב אחד יהיה מהמנחה לתואר השלישי, והשאר מחוקרים איתם היה שיתוף פעולה בתחום ההוראה והמחקר.

  מכתבי המלצה יישלחו ישירות לענת עמירב ap@cs.tau.ac.il לכל המאוחר עד ל-31 לאוקטובר 2017

  ביה"ס שומר את הזכות לפנות לממליצים נוספים.

  ***המשרה פתוחה למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא ****

  משרה אקדמית בנויורוביולוגיה הפקולטה לרפואה (2017/אקדמי/180)

  היחידה המציעה: מחלקה לנוירוביולוגיה
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 10/11/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

   משרה אקדמית בנויורוביולוגיה הפקולטה לרפואה לשנת תשע"ח

   

   

  היחידה המציעה: הפקולטה לרפואה ובית ספר סגול למדעי המוח

  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה:  10.11.2017.

  הפקולטה  לרפואה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב מחפשים מועמדות ומועמדים מצוינים בכל הדרגות האקדמיות. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

  מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תואר שני ושלישי ולקחת חלק בהוראה.

  תחומי ההתמחות כוללים אך, אינם מוגבלים לנושאים הבאים: נוירו- ביולוגיה התפתחותית, נוירו-גנטיקה, הפרעות מוחיות, תאי גזע, נוירו-אנטומיה ונוירו-ביולוגיה חישובית, חקר המוח ומערכת הראיה.

  הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצורכי בית הספר. אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

   

  דרישות המשרה:

  יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים מובילים ושפיטים

  יכולת הוראה טובה

  Ph.D/ M.D

  2 שנות ניסיון עם הכשרה בתר-דוקטורנטית בתחום הביולוגיה והרפואה.

   

  על המועמד/ת  להמציא: קורות חיים בהתאם  להנחיות באתר הפקולטה ; רשימת פרסומים; מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות המחקרית עד כה; תכניות מחקר עתידיות,; מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת  להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת הפקולטה לרפואה ;

  בכותרת המייל יש לציין את שם המשרה : משרה אקדמית בנוירוביולוגיה

   

  3 מכתבי המלצה אשר יישלחו על פי בקשת המועמד/ת  מהמנחה לדוקטורט, המנחה לפוסט דוקטורט וממליץ נוסף,  ישירות לפרופ' רינה רוזין ארבספלד, יו"ר ועדת חיפוש .

   

  תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת:

  medisearch@post.tau.ac.il

   

  גיוס סגל אקדמי לבית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל-אביב (2017/אקדמי/179)

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואת שיניים
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 15/12/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  גיוס סגל אקדמי לבית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל-אביב

   

   

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואת שיניים

  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 15.12.2017.

   

  בית הספר לרפואת שיניים בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים בכל הדרגות האקדמיות. המשרה מוצעת החלה מועמד חייב להיות בעל תואר Ph.D ופוסט-דוקטוראט במדעים ביו-רפואיים. מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר עצמאיות ותחרותיות יחד עם הוראה מצויינת בביה"ס לרפואת שיניים ובפקולטה לרפואה.

   

  תחומי המומחיות כוללים אך, אינם מוגבלים לנושאים הבאים: ביולוגיה של תאי גזע, ננו-טכנולוגיה, תורת התא, ביופיסיקה, הנדסה ביו-רפואית, פרמקולוגיה, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה עם הקשרים לתחום רפואת שיניים. ניסיון מחקרי בנושאי ביולוגיה של התא, דלקת ואימונולוגיה – יהווה יתרון.

   

  הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצורכי בית הספר.

  אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

   

  על המועמד להמציא: 1. קורות חיים במתכונת הנדרשת הכוללת רשימת פרסומים. 2. מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את (א) הפעילות המחקרית עד כה, (ב) מחקרים נוכחיים ו (ג) תוכניות מחקר עתידיות.  3. מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד להשתלב בהתבסס על הקורסים בביה"ס לרפואת שיניים ובפקולטה לרפואה. 4. שלושה מכתבי המלצה (חובה מכתבים מהמנחה של עבודת הדוקטוראט והמנחה בפוסט דוקטוראט) ומכתב המלצה נוסף.

  מכתבי ההמלצה  ישלחו ישירות אל:

  פרופ' תמר ברוש

  ראשת המחלקה לביולוגיה אורלית

  ביה"ס לרפואת שיניים

  אוניברסיטת תל אביב

  תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: tbrosh@post.tau.ac.il

  מטפל/ת חיות- הפקולטה לרפואה (2017/מכרז/175)

  היחידה המציעה: הפקולטה לרפואה
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 28/09/2017
  מיועד ל: עובדים פנימיים תקניים בלבד. רק פניות מתאימות תענינה.

  טיפול שוטף במגוון בעלי חיים בבית החיות (מכרסמים, ארנבות וחיות משק). ניקוי הכלובים וחדרי החיות. הפעלת הציוד בבית החיות (מכונת שטיפה, אוטוקלאב ועוד). סיוע לחוקרים בפעילויות הקשורות בבעלי חיים (שקילה, סימון, הזרקה). קיום קשר עם ספקים. מילוי דו"חות פעילות יומיים של בית החיות. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך.

  כפיפות:  למנהל בית החיות.

  הערה:   התפקיד כרוך בביצוע תורנויות בימי שישי, בערבי חג ובימי חול המועד.

   
  דרישות המשרה:

   

  השכלה תיכונית/מקצועית מלאה. עדיפות לבוגרי מגמה חקלאית בתחום בעלי חיים או מגמה ביולוגית.

  רצוי ניסיון בעבודה עם בעלי חיים. יכולת עבודה בצוות. ידיעת השפה העברית. ידע בסיסי בהפעלת מחשב.  יחסי אנוש טובים ומודעות למתן שירות.

   

   

  ה

  מפקח ת עבודות חשמל ותשתיות תקשורת-אגף הנדסה ותחזוקה (2017/מכרז/178)

  היחידה המציעה: אגף הנדסה ותחזוקה
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 28/09/2017
  מיועד ל: עובדים פנימיים תקניים בלבד. רק פניות מתאימות תענינה.

  אחריות על מכלול עבודות החשמל ותשתיות התקשורת המבוצעות ע"י קבלנים ברחבי הקמפוס, לרבות פיקוח, מעקב ובקרה מקצועית על    צוות עובדי הקבלן . הכנת כתבי כמויות. בדיקה חשבונות קבלנים וספקים ואישורם. מעקב ודיווח על התקדמות פרויקטים שבאחריות האגף, בנושאים הקשורים לתחום החשמל. השתתפות בישיבות , כתיבת פרוטוקולים ומעקב אחר ביצוע. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך.

  כפיפות : למהנדס חשמל ומערכות תפעול

  הערה : נדרשת נכונות לביצוע שעות נוספות בהתאם לצורך  

  דרישות המשרה:

  תעודת הנדסאי חשמל מוסמך. רישיון חשמלאי הנדסאי.

  ניסיון של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות חשמל ותקשורת.

  ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול תחזוקת מערכות חשמל (תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת).

  ידע וניסיון בתפעול מערכות ממוחשבות ותוכנות לבקרת חשמל .

  ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעה טובה של השפה האנגלית. ניסיון בניהול צוות עובדים. כושר ארגון ותיאום. יוזמה ואחריות. יכולת עבודה עצמאית ובצוות. יכולת עבודה בעומס. יחסי אנוש טובים ומודעות למתן שירות איכותי.

   

  משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים (2017/אקדמי/173)

  היחידה המציעה: החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 11/12/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

   

  משרה פנויה לחבר סגל בכיר

  בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

   

   

  החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים פונה למועמדות/ים למשרה בתחום הספרות האמריקנית של המאה העשרים והספרות האמריקנית העכשווית. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשע"ט (אוקטובר 2018). המשרה מיועדת למועמדות/ים בעלי רקע של מצוינות מחקרית, מחויבות עמוקה להוראה וכישורי הנהגה אקדמית. עדיפות תינתן למועמדות/ים שנושא מחקרם מתמקד בתרבויות אתניות-אמריקניות ו/או ספרות יהודית-אמריקנית. המשרה כרוכה בהוראת קורסים בשפה האנגלית ויכולת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים באנגלית. המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מועמדים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם.

   

  המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

  הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

   

  יש לשלוח קורות חיים, רשימת פרסומים, הצעה לקורסים בתחומי המחקר הרלוונטיים ודוגמאות כתיבה ו/או פרסומים נבחרים אל:

  ד"ר נועם רייזנר, ראש החוג לאנגלית ולימודים אמריקנים, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 6997801 או בדוא"ל  reisnern@post.tau.ac.il

   

  כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים שיישלחו ישירות על-ידם לכתובת הנ"ל.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה-11 בדצמבר 2017

   

  המשרה פתוחה לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאים/ה וצרכי החוג. אין החוג, הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

  ביה"ס למדעי המחשב מחפש מועמדים למשרה בכל הדרגות האקדמיות (2017/אקדמי/152)

  היחידה המציעה: בית הספר למדעי המחשב
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 31/10/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.
  דרישות המשרה:

  משרה סגל אקדמי

  ביה"ס למדעי המחשב

  הפקולטה למדעים מדויקים

  אוניברסיטת תל-אביב

  ביה"ס למדעי המחשב מחפש מועמדים למשרה בכל הדרגות האקדמיות. המשרה הינה תקנית ועשויה להקנות קביעות בשלב מאוחר יותר.

  מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תואר שני ושלישי ולקחת חלק בהוראה.

  הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. המשרה תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצורכי בית הספר.

  דרישות המשרה:

  1. על המועמדים להוכיח יכולת לבצע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת ובכנסים אקדמיים מובילים ושפיטים;
  2. בעלי יכולת הוראה טובה;
  3. בעלי תואר שלישי, שהתחילו את השתלמות בתר-הדוקטור.

  על המועמד/ת להמציא:

  1. קורות חיים;
  2. רשימת פרסומים;
  3. מסמך המסכם את הפעילות המחקרית ואת תוכניות המחקר העתידיות;
  4. מסמך קצר בנוגע להוראה.

  המסמכים יועברו לענת עמירב ap@cs.tau.ac.il, לכל המאוחר עד ל-31 לאוקטובר 2017.

  כל מועמד/ת מתבקש/ת להעביר 3-5 מכתבי המלצה. מכתב אחד יהיה מהמנחה לתואר השלישי, השני מהמנחה לפוסט דוקטורט והשאר מחוקרים איתם היה שיתוף פעולה.

  מכתבי המלצה יישלחו ישירות לענת עמירב ap@cs.tau.ac.il לכל המאוחר עד ל-31 לאוקטובר 2017

  ביה"ס שומר את הזכות לפנות לממליצים נוספים.

  ***המשרה פתוחה למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא ****

  אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive