משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
ספרן/ית (JB-193) הספרייה למדעים מדויקים והנדסה חיצוני 02/10/2019
טכנאי/ת תקשורת בכיר/ה (JB-171) אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע חיצוני 28/09/2019
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרה סגל אקדמי בית הספר למדעי המחשב חיצוני 01/11/2019
משרה סגל אקדמי בכיר במסלול המקביל למורים בית הספר למדעי המחשב חיצוני 01/11/2019
Position at the School of Social and Policy Studies בית הספר ללימודי חברה ומדיניות חיצוני 02/10/2019
סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשפ"א בית הספר לרפואה חיצוני 30/09/2019
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive